Klaudia Dzięga

Klaudia Dzięga

Specjalista ds. administracji

Absolwentka Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Tytuł magistra uzyskała w 2019 roku z wynikiem bardzo dobrym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach administracyjnych. Pracowała w Urzędzie Marszałkowskim, Fundacji oraz kancelarii prawnej. Jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie biura - prowadzenie sekretariatu, przepływ informacji i bieżącej korespondencji, koordynację obiegu dokumentów i ich archiwizowanie.

Wpisy autora

13 czerwca 2024   | Dominika Krawczyk Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna a podatki

Fundacje rodzinne są bardzo korzystnym rozwiązaniem dla osób, którym zależy na zgromadzeniu posiadanego majątku inwestycyjnego w jednym podmiocie i możliwości pomnażania go przy jednoczesnym zabezpieczeniu finansowym siebie i najbliższej rodziny. Dzięki elastyczności rozwiązań w konstruowaniu statutów w fundacjach rodzinnych fundator zyskuje możliwość zindywidualizowania sposobu sukcesji składników majątkowych, mienia przekazanego fundacji, tworząc prywatny plan sukcesyjny. Jednocześnie […]

7 czerwca 2024   | Dominika Krawczyk Fundacja rodzinna

Założenie fundacji rodzinnej

Założenie fundacji rodzinnej jest doskonałym rozwiązaniem, dla osób fizycznych którym zależy na zabezpieczeniu i sukcesji majątku inwestycyjnego. O tym, że jest to potrzebna instytucja świadczy fakt, że fundacji rodzinnych przybywa szybciej niż szacowano pierwotnie uchwalając nowe regulacje prawne. Wskazać przy tym należy, że fundacja rodzinna jako instytucja prawna zaspokaja potrzeby przedsiębiorców, inwestorów na rynku nieruchomości, […]

4 czerwca 2024   | Dominika Krawczyk Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna – zasady inwestowania w nieruchomości

Z naszych wcześniejszych publikacji dowiedziałeś się m.in. czym jest fundacja rodzinna, w jakim celu można ją utworzyć, a także jaka jest relacja między fundacją rodzinną a możliwością wyboru opodatkowania estońskim CIT. Tym razem odniesiemy się do kwestii powierzenia fundacji nieruchomości wchodzących w skład majątku rodzinnego oraz do możliwości inwestowania majątku fundacji rodzinnej w nieruchomości, wskazując […]

20 maja 2024   | Dominika Krawczyk Ważne w Twojej spółce

Wniesienie wkładu do spółki osobowej – rady praktyczne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednym z podstawowych obowiązków wspólnika jakiejkolwiek spółki prawa handlowego, a zatem również wspólnika spółki osobowej, jest dążenie do osiągnięcia wspólnego celu poprzez wniesienie wkładów do spółki. Czy wiesz jednak, co może zostać wniesione tytułem wkładu do spółki osobowej? A także na co powinieneś zwrócić uwagę chcąc wnieść wkład zawierając umowę spółki […]

13 maja 2024   | Dominika Krawczyk Ważne w Twojej spółce

Wniesienie wkładu do spółki kapitałowej – rady praktyczne.

Jesteś zainteresowany założeniem spółki kapitałowej jednak zastanawiasz się czy może zostać do niej wniesiony aport już przy zawarciu umowy spółki? Zastanawiasz się w jaki sposób może nastąpić pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o.? A może już prowadzisz działalność gospodarczą w spółce z o.o. lub w spółce akcyjnej i zastanawiasz się czy przedmiotem wkładu do spółki […]

13 maja 2024   | Dominika Krawczyk Doradztwo prawne

Kto może reprezentować spółkę cywilną? Kto podpisuje umowy?

Czy wiesz jaki status posiada spółka cywilna w oparciu o obowiązujące przepisy prawa? Wydaje Ci się, że jest to jedna ze spółek prawa handlowego, a jej działanie reguluje kodeks spółek handlowych podobnie jak obejmuje przepisy określające spółkę jawną, komandytową, czy też spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Nic bardziej mylnego! W niniejszej publikacji, pokrótce wyjaśnimy Ci czym […]

12 kwietnia 2024   | Dominika Krawczyk Zmiany i restrukturyzacja w spółce

Przystąpienie do spółki partnerskiej nowego wspólnika

Prowadzisz działalność gospodarczą w ramach spółki partnerskiej i wraz ze swoimi wspólnikami rozważacie możliwość dopuszczenia kolejnej osoby do prowadzonej przez Was działalności? Nie wiesz jednak w jaki sposób może dojść do przystąpienia do tego rodzaju spółki nowego wspólnika? A może chciałbyś wystąpić ze spółki, jednak nie wiesz, w jaki sposób możesz przekazać przysługujące Ci uprawnienia […]

10 kwietnia 2024   | Dominika Krawczyk Zmiany i restrukturyzacja w spółce

Przystąpienie do spółki komandytowej nowego wspólnika

Chciałbyś przystąpić do spółki komandytowej jako komplementariusz? A może rozważasz przystąpienie do niej w roli komandytariusza? Nie wiesz jednak jakich formalności należy w tym celu dochować? A może zastanawiasz się, czy w związku z przystąpieniem do spółki komandytowej, ponosić będziesz odpowiedzialność za zobowiązania spółki powstałe przed dniem Twojego przystąpienia? W niniejszej publikacji przybliżymy Ci, w […]

5 kwietnia 2024   | Dominika Krawczyk Zmiany i restrukturyzacja w spółce

Przystąpienie do spółki jawnej nowego wspólnika – porada prawna

Prowadzisz działalność gospodarczą w spółce osobowej – w formie spółki jawnej, jednak chciałbyś przenieść przysługujące Ci prawa i obowiązki na inną osobę? A może do Twojej spółki chciałaby przystąpić nowa osoba przy jednoczesnym pozostaniu w niej wszystkich dotychczasowych wspólników? W tej publikacji przybliżymy Ci zasady, z którymi wiążę się przystąpienie nowego wspólnika do spółki jawnej, […]

2 kwietnia 2024   | Dominika Krawczyk Ważne w Twojej spółce

Wypłata zysku w spółce jawnej

Planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki jawnej bądź może jesteś już jej wspólnikiem, jednak nie orientujesz się jak wygląda podział zysku w spółce tego rodzaju bądź zastanawiasz się czy wypłacenie zysku wygląda tak samo jak w spółkach kapitałowych? Zastanawiasz się czy określone w Kodeksie spółek handlowych zasady dotyczące wypłaty zysku można zmienić, czy też […]

15 marca 2024   | Dominika Krawczyk Doradztwo podatkowe

Rozliczanie dochodów z zagranicy

Posiadasz całe centrum prywatnego życia w Polsce, tzn. Twoja partnerka bądź partner zamieszkuje tutaj wraz z Waszymi dziećmi, w Polsce posiadasz swój dom, w którym żyje Twoja rodzina, to tutaj podejmujesz aktywność polityczną i udzielasz się społecznie? Równocześnie uzyskujesz dochody poza granicami kraju, w związku z czym większą część roku przebywasz za granicą? A może […]

14 marca 2024   | Dominika Krawczyk Ważne w Twojej spółce

Zbycie udziałów w spółce z o.o. Jak wygląda?

Chciałbyś zbyć posiadane przez Ciebie udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nie wiesz jednak w jakiej formie to powinno nastąpić, jakie są możliwe sposoby zbycia udziałów w spółce z o.o. oraz czy istnieją jakieś ograniczenia związane z zawarciem umowy zbycia udziałów? W niniejszej publikacji przybliżymy Ci jak wygląda zbycie udziałów w spółce z o.o., o […]

14 marca 2024   | Dominika Krawczyk Zmiany i restrukturyzacja w spółce

Zawieszenie działalności sp. z o.o. – co należy wiedzieć?

Prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego, a konkretnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak w ostatnim okresie Twoje przychody finansowe nie są zadowalające bądź w ogóle ich nie osiągasz? A może ze względu na osobistą sytuację chciałbyś czasowo zawiesić działalność gospodarczą i obniżyć koszty funkcjonowania spółki, nie wiesz jednak czy to w ogóle możliwe? […]

4 marca 2024   | Dominika Krawczyk Estoński CIT

Fundacja rodzinna i estoński CIT – dwa korzystne i konkurencyjne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Zarówno korzyści wypływające z założenia fundacji rodzinnej, jak również z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ryczałt od dochodów spółek zwany jest powszechnie estońskim CIT), zostały wprowadzone przez ustawodawcę relatywnie niedawno. Są to dwa, niezwykle korzystne rozwiązania o podobnym charakterze dla przedsiębiorców, niestety konkurencyjne. Warto jest poznać i rozważyć korzyści dla wspólników spółek jak i dla […]

4 marca 2024   | Dominika Krawczyk Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna etapy i formy wnoszenia majątku przez fundatora i osoby trzecie – rady praktyczne.

Z naszych poprzednich artykułów dowiedziałeś się kiedy opłaca się utworzyć fundację rodzinną, jak jak wygląda opodatkowanie fundacji rodzinnej. Tym razem, wyjaśnimy Ci w jaki sposób może dojść do wniesienia mienia do fundacji rodzinnej, jak również wskażemy co może składać się na wniesione do niej mienie. Następnie przybliżymy Ci, kto może dokonać wniesienia mienia do fundacji […]

21 lutego 2024   | Dominika Krawczyk Zarząd w spółce

Co powinno się znaleźć w regulaminie zarządu?

Jesteś jednym z członków zarządu spółki kapitałowej i chciałbyś uregulować kwestie organizacyjne w organie, w którym zasiadasz, aby usprawnić funkcjonowanie spółki? Nie wiesz jednak czy członkowie zarządu posiadają w ogóle kompetencje do przyjęcia regulaminu, jak również co powinno znaleźć się w takim dokumencie? W niniejszej publikacji przybliżymy Ci co powinien zawierać regulamin zarządu spółki, na […]

21 lutego 2024   | Dominika Krawczyk Założenie spółki

Reprezentacja w spółce jawnej

Jesteś wspólnikiem spółki jawnej, umowa spółki nie określa jednak precyzyjnie zasad reprezentacji, w związku z czym nie jesteś pewien kto i w jaki sposób może ją reprezentować? A może jesteś dopiero na etapie rozpoczynania prowadzenia działalności gospodarczej i zastanawiasz się, czy spółka jawna będzie dla Ciebie dobrym pomysłem? W niniejszej publikacji przybliżymy Ci jak wyglądają […]

20 lutego 2024   | Dominika Krawczyk Założenie spółki

Najczęstsze błędy popełnianie przy założeniu spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest osobową spółką handlową, w której co najmniej dwie osoby łączą się w celu osiągnięcia określonego celu biznesowego i wypracowania zysku (komandytariusz i komplementariusz). Wskazana forma prawna znacząco różni się od prowadzenia biznesu w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak również spółki z o.o. Choć spółka komandytowa jest stosunkowo prostą formą biznesową, to jednak […]

14 lutego 2024   | Dominika Krawczyk Ważne w Twojej spółce

Prokurent w spółce – jakie ma uprawnienia i odpowiedzialność?

Na pewno spotkałeś się z pojęciem prokury, w szczególności jeśli prowadzisz działalność gospodarczą. Instytucja prokury jest ważną formą sformalizowanego pełnomocnictwa, którego umocowanie jest określone z mocy prawa. Czy wiesz jednak kim jest prokurent i jakie uprawnienia posiada, jakie są obowiązki prokurenta, za co odpowiada prokurent, jak również jak wygląda odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki, którą […]

14 lutego 2024   | Dominika Krawczyk Ważne w Twojej spółce

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 – konieczne działania

Prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki i masz obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych? A może dopiero rozpocząłeś działalność, w związku z czym nie orientujesz się, czy w ogóle spoczywa na Tobie tego rodzaju obowiązek? W niniejszej publikacji, na wstępie przybliżymy Ci, czym w ogóle jest sprawozdanie finansowe, a następnie wskażemy kto i do kiedy powinien zatwierdzić […]

31 stycznia 2024   | Dominika Krawczyk Estoński CIT

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. i wybór estońskiego CIT

Chcesz przekształcić swoją jednoosobową działalność w spółkę z o.o. i chciałbyś dowiedzieć się, czy w związku z tym czy jako podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności w formie jednoosobowej spółki kapitałowej, powstałej z przekształcenia JDG, będziesz mógł skorzystać z opodatkowania estońskim CIT, według preferencyjnej stawki opodatkowania? W niniejszej publikacji przybliżymy Ci, jakie czynności są konieczne dla przekształcenia […]

7 grudnia 2023   | Dominika Krawczyk Compilance

Na co zwrócić uwagę zakładając działalność gospodarczą?

Masz pomysł na założenie firmy i prowadzenia własnego biznesu? Męczy Cię praca na etacie i myślisz nad założeniem firmy? Chcesz uzyskać niezależność? Zastanawiasz się jakie kroki podjąć? Czy każdą działalność gospodarczą musisz zarejestrować? Poniżej odpowiemy na wszystkie pytania. Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza? Zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku, jednoosobowa […]

11 października 2023   | Dominika Krawczyk Kasy zapomogowo-pożyczkowe

Kasa zapomogowo-pożyczkowa – prawa i obowiązki członka KZP

Z uczestnictwem w kasie zapomogowo-pożyczkowej wiąże się szereg praw i obowiązków dla wszystkich osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy w zakładach pracy. Członkostwo w kasie zapomogowo-pożyczkowej jest przede wszystkim ciekawą alternatywą dla kredytów i tzw. „chwilówek” dostępnych na rynku, szczególnie biorąc pod uwagę, że daje ono możliwość otrzymania nieoprocentowanego wsparcia finansowego, a nawet bezzwrotnej […]

11 października 2023   | Dominika Krawczyk Fundacja rodzinna

Ochrona majątku fundatora w fundacji rodzinnej

Instytucji polskiej fundacji rodzinnej poświęciliśmy już kilka publikacji. Sięgnij po nie, aby dowiedzieć się o tym, jak rewolucyjną formą sukcesji biznesu jest fundacja rodzinna. Jeśli planowanie sukcesji jest dla Ciebie ważne i stajesz przed wyzwaniem przekazania swojej działalności następcom, a przy tym chciałbyś wycofać się z aktywnego prowadzenia biznesu bez utraty dochodów, jednak interesuje Cię […]

15 września 2023   | Dominika Krawczyk Fundacja rodzinna

Cel istnienia fundacji rodzinnej. Kiedy opłaca się utworzyć?

Prowadzisz rodzinny biznes, ale chciałbyś się wycofać z jego aktywnego prowadzenia? Zależy Ci na zabezpieczeniu finansowych Twoich najbliższych, jednak równocześnie chciałbyś pomnażać dotychczas wypracowane środki w prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej? Słyszałeś, że weszła w życie ustawa ustawy z dnia 26 stycznia 2023 roku o fundacji rodzinnej i w ostatnim czasie powstaje wiele fundacji rodzinnych, […]

15 września 2023   | Dominika Krawczyk Założenie spółki

Najczęstsze błędy popełnianie przy założeniu spółki z o.o.

Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością poświęciliśmy wiele publikacji. Przyczyna jest prosta. Wśród osób, które zakładają własną firmę, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są wybierane niezwykle często. W Polsce wśród nowo powstających firm popularniejszą formą prowadzenia biznesu jest jego prowadzenie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Formę jednoosobowej działalności gospodarczej wybiera większość osób zaczynających biznes. Jednak spółka z o.o. […]

15 września 2023   | Dominika Krawczyk Likwidacja spółki

Likwidacja prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna jest stosunkowo nową spółką kapitałową, obok już wcześniej istniejących w kodeksie spółek handlowych – akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Została wprowadzona do obrotu prawnego nowelizacją kodeksu spółek handlowych i przepisy jej dotyczące weszły w życie 1 lipca 2021 roku. Strukturę i cechy właściwe dla tego nowego typu spółki opisaliśmy w następującym […]

29 czerwca 2023   | Krzysztof Niemiec Inwestycje i nieruchomości

Hurtowy zakup mieszkań z podwyższonym PCC

Od 2024 roku zakup powyżej 5 lokali będzie dodatkowo obciążany podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 6%. Ta „sankcyjna” stawka podatku nie zawsze wystąpi. Głównie dotyczy to przypadków nabycia nowych mieszkań, których sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT. Dodatkowo wprowadzone zostanie zwolnienie w przypadku nabycia pierwszej nieruchomości mieszkalnej. Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości Obecnie obrót nieruchomościami jest opodatkowany […]

21 czerwca 2023   | Krzysztof Niemiec Prawo w branży motoryzacyjnej

Tymczasowa rejestracja samochodu pozbawia możliwości zwrotu akcyzy

22 maja 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że czasowa rejestracja samochodu pozbawia sprzedawcę możliwości zwrotu zapłaconej w Polsce akcyzy nawet w proporcji. TSUE wskazał, że zmiana decyzji co do przeznaczenia samochodu po jego rejestracji, nie może dawać uprawnienia do jej zwrotu w świetle polskich przepisów ustawy. Kiedy akcyza jest należna? Samochody osobowe są […]

16 czerwca 2023   | Bogdan Chudoba – partner Założenie spółki

Dlaczego spółka jawna jest korzystną formą założenia i prowadzenia biznesu?

Spółka jawna jest jedną z osobowych spółek handlowych. To ważna cecha ponieważ kodeks spółek handlowych wskazuje nam, że w spółce tej liczy się czynnik osobowy, a nie kapitał, jak w spółkach kapitałowych. Jeżeli więc planujesz oparcie biznesu, przynajmniej w początkowej fazie rozwoju bardziej na współpracy z innymi osobami i Waszej pracy, a mniej na wnoszonym […]

15 czerwca 2023   | Bogdan Chudoba – partner Założenie spółki

Ile kosztuje założenie spółki z o.o.?

Sporządziłeś dobry biznes plan dla swojej przyszłej firmy? Masz dobry pomysł na biznes? Myślisz o współpracy z osobami, do których masz zaufanie? Rozważasz prowadzenie biznesu w formie spółki, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Nie wiesz jaki powinien być kapitał zakładowy spółki na start i jakie są koszty rejestracji spółki? Zastanawiasz się czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością […]

14 czerwca 2023   | Bogdan Chudoba – partner Ważne w Twojej spółce

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podział zysku w spółce z o.o. – na co zwrócić uwagę?

Druga połowa czerwca 2023 r. to ważny okres w spółkach, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym – czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego. W niektórych podmiotach – takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązek ten jest bardziej sformalizowany gdyż kodeks spółek handlowych wprowadza szczegółowe zasady przeprowadzenia zgromadzenia wspólników, którego celem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego. […]

13 czerwca 2023   | Krzysztof Niemiec Fundacja rodzinna

Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Celem fundacji rodzinnej jest głównie sukcesja polskich firm rodzinnych. Istnieje także przekonanie, że fundacja rodzinna może być wykorzystana jako forma optymalizacji podatkowej. Powszechnie słyszy się bowiem, że fundacja jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, a dodatkowo beneficjencie są zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak to zatem faktycznie wygląda? Przeanalizujemy to na […]

6 czerwca 2023   | Bogdan Chudoba – partner Założenie spółki

Dlaczego warto wybrać spółkę z o.o. jako formę prowadzenia biznesu?

Zanim założysz jednoosobową działalność gospodarczą, pomyśl o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Myśląc o rozpoczęciu prowadzenia biznesu najprostszą i najtańszą formą jest złożenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeżeli jest to Twój pierwszy pomysł, który wymaga weryfikacji biznesowej to na pewno założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest najlepszym sposobem na prosty, pozbawiony dużej ilości formalności i najtańszy sposób wykonania […]

5 czerwca 2023   | Bogdan Chudoba – partner Przekształcenie spółki

Przekształcenie spółki a umowa o pracę – jak przy przekształceniu zmieniają się relacje z pracownikami

Przekształcenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – zarówno przekształcenie spółki w inną spółkę jak i przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy spółkę akcyjną może mieć różne formy i może następować także z różnych motywów. Jak się wydaje najważniejszym motywem przekształceń spółek jak i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest zamiar […]

29 maja 2023   | Bogdan Chudoba – partner Art. 176 KSH - Świadczenia powtarzalne wspólnika

Świadczenia niepieniężne wspólnika spółki z o.o. – art. 176 k.s.h. – jak nie popełnić błędu?

Wstęp Szczególna popularność regulacji wynikającej z art. 176 Kodeksu spółek handlowych rozpoczęła się wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej w przypadku większości przychodów przedsiębiorców (osób fizycznych) spowodował szczególne zainteresowanie wszystkimi rodzajami przychodów, które nie są objęte składką zdrowotną. Świadczenia wskazane w art. 176 Kodeksu spółek handlowych nie są obciążone […]

19 maja 2023   | Bogdan Chudoba – partner Założenie spółki

Prosta spółka akcyjna (PSA) – warta zauważenia?

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie od 1 lipca 2021 wprowadziła nowy typ spółki kapitałowej. Prosta spółka akcyjna jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wielu młodych przedsiębiorców oraz twórców startupów. Jakimi aspektami ta uproszczona forma spółki akcyjnej zachęca do jej założenia? Jakie są jej minusy? Kto powinien szczególnie rozważyć założenie spółki? Jakie były założenia ustawodawcy? […]

18 maja 2023   | Bogdan Chudoba – partner Przekształcenie JDG w spółkę

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Przy rozpoczęciu biznesu najczęściej dotychczas wybieraną formą prowadzenia firmy była jednoosobowa działalność gospodarcza. Wydaje się, że tak jest nadal, pomimo niekorzystnych zmian podatkowych. Decydują o tym względy praktyczne oraz istniejące ułatwienia w rozpoczęciu działalności (np. ulga na start). Na początku, gdy działalność nie generuje dużych przychodów (składek na ubezpieczenie społeczne nie trzeba płacić przez pierwsze […]

17 maja 2023   | Bogdan Chudoba – partner Zarząd w spółce

Nowa regulacja prawna dotycząca odpowiedzialności zarządu – ważna zmiana kodeksu spółek handlowych

Ważna nowelizacja kodeksu spółek handlowych Z dniem 13 października 2022 uchylono ogólny i budzący wątpliwości interpretacyjne przepis art. 293 § 2 kodeksu spółek handlowych wprowadzający zasadę, że członkowie zarządu przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru ich działalności. Jednocześnie, idąc z duchem czasu dodano § 3, który stanowi podstawę wprowadzającą zasadę […]

17 maja 2023   | Bogdan Chudoba – partner Likwidacja spółki

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością krok po kroku – ważne uwagi 2023

Motywy decyzji o likwidacji spółki z o.o. Najczęstszym motywem decyzji o rozwiązaniu spółki z o.o. i jej likwidacji podejmowanej przez wspólników spółki jest eliminacja kosztów prowadzenia spółki, której działalność nie jest w pełni rentowna lub nie jest perspektywiczna. Decyzja taka jest najczęściej uzasadniona kosztami stałymi jakie są ponoszone w związku z istnieniem spółki z o.o., […]

14 kwietnia 2023   | Krzysztof Niemiec Doradztwo podatkowe

Wniosek o indywidualną interpretację podatkową w 2023 roku

Gdy masz problem z interpretacją przepisu prawa podatkowego, to wydaje się, że nic prostszego jak napisać wniosek i otrzymać interpretację podatkową. Przecież jest do tego specjalny druk urzędowy. Niestety w praktyce nie jest to takie proste. Poniżej wskażemy na co zwracać uwagę i jak prawidłowo przygotować taki wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Zdarzenie przyszłe […]

7 kwietnia 2023   | Bogdan Chudoba – partner Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa w 2023 roku – sposób na niższe podatki

Prowadzisz swój biznes, rozwijasz się w swojej branży, ale nie wiesz, jaką przybrać taktykę, aby zminimalizować obciążenia podatkowe? Jak płacić niższe podatki, ale nie uchylać się od opodatkowania? Jak operować zobowiązaniami związanymi z podatkami CIT, PIT, czy VAT? Na te pytania odpowiemy Ci poniżej. Oferta w zakresie doradztwa podatkowego Czym jest optymalizacja podatkowa? Optymalizacja podatkowa […]

7 kwietnia 2023   | Krzysztof Niemiec Optymalizacja podatkowa

Spółka komandytowa jako forma optymalizacji

Spółka komandytowa była bardzo szeroko stosowana jako podmiot, który nie dość, że zapewniał ograniczone ryzyko prowadzenia działalności, to jeszcze oferował niskie – 19% opodatkowanie. To zmieniło się w 2021 roku, kiedy to spółka komandytowa przestała być transparentna podatkowo i została objęta podatkiem CIT. Jednak nie każdy wie, że spółka komandytowa nadal może być optymalną formą […]

6 kwietnia 2023   | Edyta Sieniawska – partner Inwestycje i nieruchomości

Jakie umowy może zawrzeć z Tobą deweloper?

Po podjęciu przez Ciebie decyzji o zakupie mieszkania, deweloper może zaproponować Ci zawarcie różnego rodzaju umów. Ich nazwa, treść i konsekwencje, z jakimi wiąże się ich zawarcie – są różne. Sytuację komplikuje fakt, że 1 lipca 2022 r. weszła w życie nowa ustawa deweloperska („ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu […]

6 kwietnia 2023   | Edyta Sieniawska – partner Inwestycje i nieruchomości

Umowa przeniesienia – na co uważać?

Na podstawie umowy przeniesienia stajesz się właścicielem mieszkania. Umowa przeniesienia jest zawierana po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego, gdy wcześniej zawarłaś/eś z deweloperem umowę deweloperską. Umowa przeniesienia musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Co to jest umowa przeniesienia? Umowa przeniesienia to umowa, na podstawie której dochodzi do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości. Do podpisania aktu notarialnego […]

6 kwietnia 2023   | Edyta Sieniawska – partner Inwestycje i nieruchomości

Umowa sprzedaży mieszkania – na co uważać?

Na podstawie umowy sprzedaży stajesz się właścicielem mieszkania. Umowa sprzedaży może być zawarta w wykonaniu umowy przedwstępnej sprzedaży, może też być pierwszą umową, jaką zawierasz z deweloperem. Jeżeli jednak zawarłaś/eś z deweloperem umowę deweloperską – w jej wykonaniu nie zawrzesz umowy sprzedaży, ale umowę przeniesienia. Umowa sprzedaży musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa […]

6 kwietnia 2023   | Edyta Sieniawska – partner Inwestycje i nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży – na co uważać?

Umowa przedwstępna sprzedaży to umowa, w której jedna lub obie strony umowy zobowiązują się do zawarcia umowy przyrzeczonej – umowy sprzedaży. Umowa taka jest zawierana w sytuacji, w której – w przeciwieństwie do umowy deweloperskiej – mieszkanie już fizycznie istnieje, a budynek został dopuszczony do użytkowania. W okresie obowiązywania ustawy z 16 września 2021 r. […]

6 kwietnia 2023   | Edyta Sieniawska – partner Inwestycje i nieruchomości

Umowa deweloperska – na co uważać?

Umowa deweloperska to umowa, w której deweloper zobowiązuje się przenieść na Ciebie własność Twojego mieszkania – po jego wybudowaniu oraz oddaniu budynku do użytkowania, Ty zaś zobowiązujesz się do zapłaty na rzecz dewelopera ceny. Zawarcie umowy deweloperskiej musi nastąpić w formie aktu notarialnego. Obsługa inwestycji i nieruchomości Czym jest umowa deweloperska? Umowa deweloperska to specjalny […]

6 kwietnia 2023   | Edyta Sieniawska – partner Inwestycje i nieruchomości

Umowa rezerwacyjna nieruchomości – na co uważać?

Umowa rezerwacyjna to umowa, w której rezerwujesz wybrane przez Ciebie mieszkanie. Umowa taka nie tylko nie daje Ci praw do mieszkania, ale nawet prawnie nie gwarantuje, że nabędziesz wybrane przez Ciebie mieszkanie. Umowa rezerwacyjna zawierana jest zazwyczaj na stosunkowo krótki okres, w czasie którego możesz zastanowić się, czy dokonałaś/eś właściwego wyboru lub sprawdzić swoje możliwości […]

8 marca 2023   | Bogdan Chudoba – partner Ważne w Twojej spółce

Wypłata zysku (oraz dywidendy) w spółce z o.o. – kiedy można dokonać wypłaty?

Z wypłatą zysku w spółce z o.o. wiąże się kilka zależności wynikających ze struktury spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada odrębną osobowość prawną oraz z zasad odprowadzenia podatku dochodowego. Istnieją proste i praktyczne rozwiązania pozwalające legalnie uniknąć podwójnego opodatkowania, czy przeszkód formalnych w wypłacaniu pieniędzy ze spółki z o.o. We wpisie na ten temat zaproponujemy […]

23 lutego 2023   | Krzysztof Niemiec Ważne w Twojej spółce

Wypłata zysku w spółce komandytowej – kiedy można dokonać wypłaty?

Spółka komandytowa jest spółką osobową i nie ma osobowości prawnej, a od 1 stycznia 2021 r. została objęta podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Nadano jej więc podmiotowość na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co wprowadziło niemałe zamieszanie. Krótka charakterystyka wspólników spółki komandytowej. Wskazując na podstawę dla wypłaty zysku w spółce komandytowej, […]

23 lutego 2023   | Bogdan Chudoba – partner Przekształcenie spółki

Przekształcenie spółki – kilka ważnych spostrzeżeń

Kodeks spółek handlowych w dziale III opisuje zagadnienie i zasady przekształcenia spółek handlowych. Jakie spółki mogą być przekształcone? Odpowiedź literalnie zawiera art. 551 i dalsze kodeksu spółek handlowych: Przekształcenia spółek – pomoc prawna Art. 551 §  1. Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna (spółka […]

15 lutego 2023   | Bogdan Chudoba – partner Art. 176 KSH - Świadczenia powtarzalne wspólnika

Powtarzające się świadczenia wspólnika na rzecz spółki z o.o.

Podstawę prawną definiującą pojęcie powtarzających się świadczeń niepieniężnych wspólnika na rzecz spółki z o.o. stanowi art. 176 kodeksu spółek handlowych, który brzmi następująco: Art. 176. § 1. Jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. § 2. Wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na […]

15 lutego 2023   | Wojciech Matus Zarząd w spółce

Nowe obowiązki zarządu przy podejmowaniu decyzji

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie 13 października 2022 r., wprowadziła wiele zmian mających praktyczny wpływ na funkcjonowanie zarządów spółek, m.in. w zakresie nałożenia na nich nowych obowiązków. W ich wyniku spółki musiały zmienić sposób organizacji pracy swoich zarządów. Na tle nowelizacji przepisów wyklarowały się nowe reguły odpowiedzialności, które są oparte na dwóch […]

13 lutego 2023   | Bogdan Chudoba – partner Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna – dlaczego jest rewolucyjną zmianą?

O fundacji rodzinnej w ujęciu nowego rozwiązania wprowadzanego do polskiego porządku prawnego pisaliśmy w zestawieniu „Fundacja rodzinna. Nowe możliwości sukcesji biznesu, które warto rozważyć„ Jak obecnie funkcjonuje przekazanie biznesu w firmach rodzinnych? Obecnie, aby kontynuować biznes, duże rodzinne firmy mogą polegać na zapisach prawa spadkowego (np. przekazać swoje przedsiębiorstwo w spadku, czy w wyniku dziedziczenia). […]

24 stycznia 2023   | Bogdan Chudoba – partner Kasy zapomogowo-pożyczkowe

Finansowanie w KZP. Czy kasa może utworzyć nowe fundusze?

Kasy zapomogowo-pożyczkowe od 11 października 2021 r. działają na podstawie ustawy. O zakresie najważniejszych zmian wprowadzonych w funkcjonowaniu kas zapomogowo-pożyczkowych pisaliśmy w informacji „Kasa zapomogowo-pożyczkowa – trzy najważniejsze zmiany i ich znaczenie”. Czym jest fundusz w strukturach kasy zapomogowo-pożyczkowej. Jakie są obowiązkowe fundusze? Fundusz jest wyodrębnioną częścią majątku KZP. Jest kapitałem, na który składają się […]

24 stycznia 2023   | Bogdan Chudoba – partner Kasy zapomogowo-pożyczkowe

Kasa zapomogowo-pożyczkowa – trzy najważniejsze zmiany i ich znaczenie

Od 11 października 2021 r. kasy zapomogowo-pożyczkowe funkcjonują na podstawie nowej ustawy. W związku z wejściem w życie nowych przepisów kasy zapomogowo-pożyczkowe będą musiały dostosować swoje funkcjonowanie i wdrożyć potrzebne zmiany. O czasie i terminach, o których muszą pamiętać organy kas zapomogowo-pożyczkowych pisaliśmy w informacji „Kasa zapomogowo-pożyczkowa, jak zdążyć ze zmianami po zmianie ustawy?”. Obsługa […]

24 stycznia 2023   | Bogdan Chudoba – partner Kasy zapomogowo-pożyczkowe

Kasa zapomogowo-pożyczkowa – jak zdążyć ze zmianami po zmianie ustawy?

Dotychczasowe funkcjonowanie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy u danego pracodawcy opierało się na Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. Dnia 11 października 2021 r. weszła w życie ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych Co w kasach zapomogowo-pożyczkowych działających dotychczas? Przepisy przejściowe nowej ustawy wskazują, że PKZP, […]

16 stycznia 2023   | Krzysztof Niemiec Optymalizacja podatkowa

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – kiedy warto wybrać?

Chaos przy wprowadzeniu zmian w ramach Polskiego Ładu mógł przyprawić o zawrót głowy. Mamy już kolejny rok i ponownie przedsiębiorcy będą musieli określić formę opodatkowania poprzez wybór zasad ogólnych, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Warto zatem przypomnieć o tej ostatniej formie opodatkowania, czyli ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, która może być bardzo korzystana, szczególnie […]

4 stycznia 2023   | Katarzyna Pawska Inwestycje i nieruchomości

Umowa o roboty budowlane czy umowa o dzieło? – praktyczne skutki ustawowego podziału

Wielokrotnie w swojej praktyce spotykamy się z pojęciem „umowy o roboty budowlane”. Ale czy taka umowa stanowi odrębną kategorię umów czy może jest jednym z typów umowy o dzieło? A przede wszystkim – jakie to ma praktyczne znaczenie? Pomoc prawna z zakresu rynku deweloperskiego Charakter umowy o roboty budowlane W pierwszej kolejności należy podkreślić, że […]

20 grudnia 2022   | Krzysztof Niemiec Optymalizacja podatkowa

17,3 % podatku dochodowego – to możliwe ze spółką komandytową lub komandytowo-akcyjną!

Zmiany w zakresie prawa podatkowego zawsze pociągają za sobą wzmożone zainteresowanie przedsiębiorców przekształceniami w zakresie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Nie inaczej było po wejściu w życie nowelizacji w zakresie prawa podatkowego, zwanej „Polskim Ładem”. Wielu polskich przedsiębiorców zaczęło analizować, jaka forma prawna będzie dla nich najkorzystniejsza. Od ponad dwóch lat zauważalny jest wzrost zainteresowania […]

15 grudnia 2022   | Joanna Rekies – Nurzyńska Inne

Transfer danych do USA – czy czekają nas zmiany?

Transfer danych osobowych do USA od kilku lat spędza sen z powiek specjalistom od ochrony danych. Wyrok w sprawie Schrems II zatrząsł podstawami transatlantyckiego przesyłania danych, unieważniając w 2020 r. decyzję Komisji Europejskiej 2016/1250, a w konsekwencji także podważając unijno-amerykański program Privacy Shield (Tarcza Prywatności). UE i USA rozpoczęły wspólnie rozmowy nad uchwaleniem nowej decyzji […]

13 grudnia 2022   | Krzysztof Niemiec Doradztwo podatkowe

Ostatni miesiąc na remont wynajmowanego mieszkania

Zmiany zaproponowane w Polskim Ładzie spowodowały, że tzw. najem prywatny będziesz mógł opodatkować tylko ryczałtem. W konsekwencji wydatki związane z wynajmowanym mieszkaniem, w tym ponoszone na remonty, nie wpłyną na wysokość opodatkowania. Grudzień 2022 roku jest ostatnim miesiącem, w którym warto takie wydatki ponieść. Najem po Polskim Ładzie Rok 2022 był bardzo trudny dla osób […]

6 grudnia 2022   | Bogdan Chudoba – partner Inwestycje i nieruchomości

NAJWIĘKSZA TRANSAKCJA POLSKIEGO RYNKU DEALERSKIEGO PRZY UDZIALE KANCELARII BOGDAN CHUDOBA ADWOKACI sp. p.

Z największą przyjemnością chcielibyśmy Państwa poinformować, iż przy wsparciu Kancelarii Bogdan Chudoba Adwokaci sp. p., grupa kapitałowa Holding 1 SA sp.k. kupiła 100% udziałów w Renault Retail Group Warszawa sp. z o.o. Nowym podmiotem Holding 1 SA sp. k. będzie zarządzał za pośrednictwem Grupy PGD – jednego z liderów polskiego rynku dealerskiego. Przedmiotowa transakcja wymagała uzyskania zgody Urzędu […]

24 listopada 2022   | Bogdan Chudoba – partner Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna. Nowe możliwości sukcesji biznesu, które warto rozważyć.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało treść projektu ustawy o fundacji rodzinnej. Wejście w życie nowych przepisów zapowiadane jest na pierwszy kwartał 2023 r. Proponowane rozwiązanie jest wzorowane na podobnych tego typu instytucjach działających w wielu europejskich państwach, m.in. w Niemczech, Austrii. Fundacja rodzinna ma działać jak prawny sejf rodzinny i ma zapewnić rodzinnej firmie środki […]

26 maja 2022   | Krzysztof Niemiec Bezpieczna spółka - zabezpieczenie przed sytuacj...

Zniesienie stanu epidemii a podatki

Z związku z epidemią COVID-19 wprowadzone zostały szczególne przepisy podatkowe, mające na celu ułatwienie rozliczeń przedsiębiorców. Część z nich ma obowiązywać w okresie stanu epidemii, a część stanu zagrożenia epidemicznego. 16 maja został w Polsce zniesiony stan epidemii. Poniżej przestawimy wpływ tego zdarzenia na podatki. Podatek od budynków Ustawy podatkowe przewidują zwolnienie z podatku od […]

4 kwietnia 2022   | Krzysztof Niemiec Doradztwo podatkowe

Tarczą w Polski Ład

Niecałe trzy miesiące od funkcjonowania Polskiego Ładu został on już kilkukrotnie zmieniony. Jednak największa zmiana dopiero przed nami. Projekt, potocznie zwany Tarczą antyputinowską, znacznie wpłynie na rozliczenie podatkowe w 2022 r. Wiele zmian ma pozytywny charakter, jednak są i „przykre” niespodzianki. Skala podatkowa Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych od lipca będzie stosował 12% stawkę […]

16 września 2020   | Katarzyna Pawska Inne

Kancelaria Bogdan Chudoba Adwokaci w najlepszej 10-tce!

Szanowni Państwo, niezmiernie miło nam poinformować, iż w tegorocznym Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” kancelaria Bogdan Chudoba Adwokaci znalazła się na 8 miejscu w klasyfikacji kancelarii z regionu Małopolski! To o cztery pozycje wyżej niż w ubiegłorocznej edycji. Wyróżnienie to wydaje się tym większe, że jak podają organizatorzy plebiscytu z naszego województwa otrzymali najwięcej zgłoszeń, bo […]

19 maja 2020   | Edyta Sieniawska – partner Doradztwo prawne

Opóźnienia w płatnościach pomiędzy przedsiębiorcami – nawet 100 euro rekompensaty

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w przypadku opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez dłużnika, wierzycielowi należna jest rekompensata z tytułu kosztów odzyskiwania należności.  Dotychczas kwota rekompensaty była stała i niezależnie od wysokości świadczenia dłużnika – wynosiła równowartość 40 euro. Jednak już od stycznia 2020 roku kwota ta może wynieść 70, […]

28 kwietnia 2020   | Marta Siwik Inwestycje i nieruchomości

Realizacja inwestycji budowlanych na podstawie specustawy ws. COVID-19

Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: Ustawa COVID-19) wprowadziła wiele procedur mających na celu minimalizację negatywnych skutków COVID-19 – finansowych, gospodarczych, społecznych. Jedną z takich zmian jest odformalizowanie procesu budowlanego oraz ograniczenie obowiązków inwestora w […]

23 kwietnia 2020   | Bogdan Chudoba – partner Bezpieczna spółka - zabezpieczenie przed sytuacj...

Tarcza Antykryzysowa – Allex

Dostrzegając potrzeby naszych klientów w okresie stanu epidemii zainicjowaliśmy i tworzymy  profesjonalne informacje prawne  dostępne na stronach: https://tarczaantykryzysowa.allex.info/ https://www.linkedin.com/company/allex-info/?viewAsMember=true https://www.facebook.com/tarczaantykryzysowa.allex/ Naszym celem jest zapewnienie wsparcia przedsiębiorcom w trudnym okresie walki z kryzysem. Poprzez profesjonalnie zinterpretowane informacje prawne pomagamy zrozumieć i zastosować nowe przepisy związane z tarczą antykryzysową. Podpowiadamy jakie kroki trzeba podjąć, aby skutecznie skorzystać […]

21 kwietnia 2020   | Marcin Wolski – partner Prawo w branży motoryzacyjnej

Dopłaty do EV -Na co warto uważać

Wsparcie zakupu samochodów elektrycznych przez firmy stanowi szansę dla dealerów na pozyskanie nowych klientów. Nie ma co jednak ukrywać, że procedura wnioskowania o wsparcie jest skomplikowana i nakłada szereg obowiązków na przedsiębiorców, którzy będą się o nie starać. Może to więc wiele firm zniechęcić do zabiegania o uzyskanie dopłat do zakupu EV. 31 grudnia 2019 […]

21 kwietnia 2020   | Marcin Wolski – partner Inwestycje i nieruchomości

Dopłaty do infrastruktury – Na co zwrócić uwagę

Obecnie w dużych miastach w Polsce funkcjonuje ponad 500 punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Niestety część z nich nie jest ogólnodostępna, a niektóre są przystosowane jedynie do wybranych modeli. Brak wystarczającej liczby punktów ładowania powoduje, że pojazdy o napędzie elektrycznym nie cieszą się w Polsce dużą popularnością. Dofinansowanie do budowy stacji być może zachęci więc firmy […]

Nasz zespół

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko *imię i nazwisko są wymagane
Email *email jest wymagany
*treść zapytania jest wymagana
Zasady przetwarzania danych osobowych wskazane są w "Polityce Prywatnosci"
Skontaktuj się z nami