Fundacje rodzinne. Założenie i obsługa prawna fundacji rodzinnych

Świadcząc doradztwo na rzecz klientów kancelarii w ramach obsługi prawnej, reagujemy na bieżące zmiany prawne i podatkowe, dzięki czemu współpracujący z kancelarią klienci uzyskują dostęp do aktualnych rozwiązań prawnych przydatnych w ich działalności oraz unikają ryzyka i nowych zagrożeń wynikających ze zmian prawnych i podatkowych.

Jedną z regulacji prawnych dającą znaczące szanse i możliwości wzmocnienia pozycji rynkowej firm rodzinnych jest regulacja wprowadzająca do systemu prawnego nową instytucję – fundację rodzinną.

Niewątpliwie jest to instytucją, która w najbliższym czasie wytyczy nowe zasady przekazywania firm rodzinnych kolejnym pokoleniom. Kancelaria, oferując od wielu lat klientom wsparcie w przeprowadzaniu zmian pokoleniowych w firmach rodzinnych, oferuje możliwość skorzystania z rozwiązań w sukcesji pokoleniowej, jakie daje fundacja rodzinna.

Najważniejszymi korzyściami z założenia fundacji rodzinnej są:

 • możliwość zaplanowania działalności biznesowej w perspektywie wielu pokoleń,
 • zapewnienie ochrony kapitału przed podziałami i umożliwienie jego akumulacji,
 • płynne rozdzielanie zysków z majątku rodzinnego pomiędzy osoby zaangażowane w działalność firmy, jak i spoza tej działalności według ustalonego przez fundatora mechanizmu,
 • możliwość budowania silnych rodzinnych marek, które będą się rozwijać w perspektywie wielu pokoleń,
 • zwiększenie możliwości nowych inwestycji.
Skontaktuj się
Fundacje rodzinne. Założenie i obsługa prawna fundacji rodzinnych

Rozważając założenie fundacji rodzinnej, należy zbadać wiele istotnych aspektów prawno-podatkowych. Analiza powinna dotyczyć przede wszystkim poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania:

Konieczny zakres wsparcia

Oferując naszym klientom zainteresowanym zabezpieczeniem rozwoju prowadzonych firm w perspektywie wielu pokoleń usługę założenia i obsługi fundacji rodzinnej oferujemy rozwiązania prawne, podatkowe i organizacyjne pozwalające na zabezpieczenie prowadzonej działalności gospodarczej. W celu zabezpieczenia majątku przyszłej fundacji rodzinnej sukcesja powinna się odbyć w odpowiedniej strukturze prawno-podatkowo-organizacyjnej pozwalającej na osiągnięcie celów fundatora w perspektywie wielu pokoleń.

Ważnym elementem tworzenia fundacji rodzinnej jest uwzględnienie planów fundatora dotyczących powierzenia prowadzonych firm następcom prawnym, menedżerom oraz uwzględnienie indywidualnych oczekiwań związanych z zabezpieczeniem finansowym przyszłych sukcesorów – beneficjentów fundacji.

W ramach realizacji zlecenia klienta kancelaria profesjonalnie przeprowadzi procedurę ustanowienia fundacji w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta. Przedstawimy najkorzystniejsze formy organizacji wewnętrznej fundacji, dostosowując je do wymogów przedsiębiorcy – fundatora. Mamy na uwadze przede wszystkim to, że sukcesja biznesu powinna zapewnić ciągłość i rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa w perspektywie kolejnych pokoleń, kolejnych dziesięcioleci.

Oferta Kancelarii pozwala również zaproponować przedsiębiorcy wdrożenie nowych inwestycji, ustalenie sposobów rozdzielania zysków z majątku rodzinnego czy zaproponowanie form współpracy dla beneficjentów.

W ramach usługi, poza doradztwem, konsultacjami, odpowiedzią na konkretne pytania, czy też udziałem w uzgodnieniach z fundatorem i przyszłymi beneficjentami możemy przygotować niezbędne dokumenty takie jak:

ikonka

Oferta kancelarii

Oferujemy wsparcie w następujących działaniach:

 • doradztwo i analizę zagadnień związanych z założeniem fundacji rodzinnej, wprowadzeniem mechanizmu przekazywania pokoleniowego prowadzonych firm pod kątem możliwości i ryzyka prawnego oraz podatkowego,
 • uczestnictwo w czynnościach notarialnych,
 • przygotowanie projektu aktu założycielskiego bądź testamentu,
 • opracowanie statutu, spisu mienia,
 • obsługę bieżącą organów fundacji rodzinnej, opracowywanie dokumentów korporacyjnych,
 • doradztwo prawne i podatkowe przy opracowaniu form prawnych przeniesienia aktywów na rzecz fundacji,
 • rejestrację fundacji rodzinnej w sądzie rejestrowym, nadzór nad postępowaniem rejestrowym,
 • przygotowanie umów w zakresie przeniesienia aktywów na rzecz fundacji,
 • doradztwo prawne i podatkowe w zakresie ustawowo ograniczonego zakresu prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację,
 • prawne zabezpieczenie kontynuacji prowadzonego biznesu,
 • analizę prawną prowadzonej przez fundację działalności mająca na celu zminimalizowanie ryzyka oraz analizę prawną możliwości prowadzenia nowych inwestycji.
ikonka

Nasze wybrane usługi dla Ciebie:

Usługi realizowane w 2 dni

 • Doradztwo podatkowe w zakresie skutków podatkowych rozwiązań jakie daje fundacja rodzinna.
 • Doradztwo prawne w zakresie optymalizacji rozwiązań prawnych, jakie daje fundacja rodzinna związanych z wprowadzeniem optymalnego modelu pokoleniowego przekazywania firm.

Usługi realizowane w 5 dni

 • Konsultacje prawne dotyczące optymalnego modelu zabezpieczenia działalności prowadzonej firmy przed sytuacjami nadzwyczajnymi.

Usługi realizowane w około 21 dni

 • Konsultacje prawne i podatkowe dotyczące optymalnego modelu sukcesji pokoleniowej w Twojej firmie.

Usługi realizowane w około 2 miesiące

 • Założenie fundacji rodzinnej.
ikonka

Zapraszamy do skorzystania z usług

Jeżeli planujesz założyć fundację rodzinną bądź potrzebujesz doradztwa w zakresie jej prowadzenia i zadajesz sobie pytania:

 • czy fundacja rodzinna jest optymalną formą przekazywania udziałów w spółkach w kolejnych pokoleniach?
 • jakie są optymalne formy zachowania prowadzonej działalności w perspektywie wielu pokoleń?
 • jak zabezpieczyć płynność działania firmy w sytuacjach zdarzeń nadzwyczajnych?
 • jak przejść z modelu zarządzania właścicielskiego firmą na zarządzenie menedżerskie firmą?
 • jakie mechanizmy zabezpieczenia wprowadzić w wypadku menedżerskiego zarządzania firmą?
 • jak instytucja fundacji rodzinnej wspiera jej beneficjentów?
ikonka

Kontakt bezpośredni

Współpraca zaczyna się od kontaktu

ikonka telefonu

Zadzwoń pod numer
+48 511 090 050

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

ikonka e-mail

Napisz na
dok@bchudoba.pl

Dział Obsługi Korporacyjnej i Podatkowej

ikonka

Jak pomożemy załatwić Twoją sprawę?/h2>

Prowadzimy bezpośrednie doradztwo poprzez:

 • spotkania w siedzibie lub innym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez klienta,
 • konsultacje z klientami w siedzibie kancelarii w Krakowie,
 • konsultacje z klientami online za pośrednictwem platformy Teams lub innych platform (Zoom, Google Meet),
 • konsultacje telefoniczne,
 • konsultacje za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • rejestrację spółek online z udziałem klienta,
 • uczestnictwo wraz z klientem w czynnościach notarialnych takich jak: zakładanie spółek, zmiany umów spółek, przekształcenia spółek,
 • składanie wniosków do KRS i reprezentację klientów przed sadem rejestrowym,
 • udział w negocjacjach,
 • reprezentowanie klientów w innych postępowaniach rejestrowych i składanie innych wniosków.

W ramach współpracy z kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną.

Dlaczego warto nam zaufać?

Nasze ponad 20. letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz przedsiębiorców, tworzeniu spółek, zmianach umów spółek, połączeniach, przekształceniach i podziałach spółek pozwala na efektywne przeprowadzenie doradztwa z uwzględnieniem celów i oczekiwań klienta.

Zespół adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych o różnych specjalizacjach tworzący kancelarię świadczy usługi dostosowane do potrzeb i oczekiwań klienta.

Celem naszego wsparcia dla przedsiębiorców od ponad 20 lat jest minimalizacja ryzyk prowadzonej działalności, zmniejszanie obciążeń podatkowych i optymalizacja form prowadzonej działalności gospodarczej.

Doceniamy rodzinne marki z pokoleniowym doświadczeniem. Zakładane z pomysłem i rozwijane przez dziesięciolecia. Używając odpowiednich narzędzi prawnych, zabezpieczymy byt firmy bez narażania na rozdrobnienie kapitału rodzinnych biznesów.

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu oraz wiedzy, możemy zaoferować kompleksową obsługę służącą zapewnieniu profesjonalnego wsparcia prawnego przy zakładaniu i obsłudze fundacji rodzinnych.

Nasze doświadczenie w liczbach

Ponad 20 lat doświadczenia w obsłudze przedsiębiorców
Ponad 100 spółek w obsłudze bieżącej
Ponad 400 założonych spółek
Ponad 150 zrealizowanych przekształceń, połączeń, podziałów spółek
Bogdan Chudoba – partner

Bogdan Chudoba – partner

Adwokat

Wiedza

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1999–2003 odbywał aplikację adwokacką w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ oraz kurs na doradców podatkowych z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. W 2003 r. zdał egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Doświadczenie

Bogdan Chudoba w latach 1997–1998 pracował w kancelarii KUBAS s.c., a od 1998 r. do 2001 r. był zatrudniony w dziale prawnym Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A.. Następnie pełnił funkcję kierownika działu prawnego firmy TRAS – OKNA S.A. (później TRAS TYCHY S.A.). Współpracował z producentami stolarki okiennej, firmami z branży motoryzacyjnej i deweloperskiej. W latach 2003–2007 był wspólnikiem spółki Adwokaci Cichy Chudoba Marasek Zybura Sp.p., świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców. Od 2007 r. wraz z zespołem innych adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych prowadzi kancelarię adwokacką pod firmą Bogdan Chudoba Adwokaci. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej HOLDING 1 S.A.

Profesjonalizm

Bogdan Chudoba zawodowo interesuje się przede wszystkim problematyką koncepcji organizacji prawnej grup kapitałowych, prawem spółek, prawami i obowiązkami członków organów spółek, umowami w obrocie gospodarczym, zobowiązaniami umownymi, prawem podatkowym oraz systemami compliance. Ponadto, posiada szczególne doświadczenie w świadczeniu usług przy zakładaniu spółek, określaniu warunków współpracy wspólników spółek osobowych i kapitałowych, przekształcaniu spółek, podziałach i łączeniu spółek oraz w transakcjach nabywania i zbywania udziałów i przedsiębiorstw.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko *imię i nazwisko są wymagane
Email *email jest wymagany
*treść zapytania jest wymagana
Zasady przetwarzania danych osobowych wskazane są w "Polityce Prywatnosci"
Skontaktuj się z nami