Edyta Sieniawska – partner

Edyta Sieniawska – partner

Radca prawny

Wiedza

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2006-2010 odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W 2010 r. zdała egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.  W 2016 r. ukończyła studia podyplomowe z Prawa ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie

Od 2005 r. współpracowała z wieloma kancelariami oraz świadczyła pomoc prawną m.in. na rzecz szpitali, towarzystw ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw komunalnych, przedsiębiorstw z branży budowlanej oraz IT. Zajmowała się kompleksową obsługą korporacyjną Klientów kancelarii, w tym spółek notowanych na NewConnect. Z naszą kancelarią współpracuje od 2012 r. Uczestniczyła w procesie przekształceń grup spółek w spółki osobowe i obsłudze procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw.

Profesjonalizm

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nieruchomości. Prowadzi sprawy związane z nabywaniem, zbywaniem, zagospodarowaniem nieruchomości oraz przeprowadzeniem procesu budowlanego. Reprezentuje klientów kancelarii w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości oraz prowadzeniu uzgodnień z organami administracji publicznej, w szczególności w sprawach odszkodowawczych, wywłaszczeniowych, o stwierdzenie nieważności planów zagospodarowania przestrzennego, postępowaniach w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, rent planistycznych  i opłat adiacenckich. Wielokrotnie uczestniczyła w prowadzeniu due diligence nieruchomości i obsłudze procesów nabywania nieruchomości dla celów inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości oraz realizacji procedur planistycznych przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej. Ponadto, w kręgu jej zainteresowań jest prawo pracy, ze szczególnym naciskiem na optymalizację procesów zatrudnienia oraz prawo cywilne.

Wpisy autora

12 kwietnia 2024   | Dominika Krawczyk

Przystąpienie do spółki partnerskiej nowego wspólnika

Prowadzisz działalność gospodarczą w ramach spółki partnerskiej i wraz ze swoimi wspólnikami rozważacie możliwość dopuszczenia kolejnej osoby do prowadzonej przez Was działalności? Nie wiesz jednak w jaki sposób może dojść do przystąpienia do tego rodzaju spółki nowego wspólnika? A może chciałbyś wystąpić ze spółki, jednak nie wiesz, w jaki sposób możesz przekazać przysługujące Ci uprawnienia […]

10 kwietnia 2024   | Dominika Krawczyk

Przystąpienie do spółki komandytowej nowego wspólnika

Chciałbyś przystąpić do spółki komandytowej jako komplementariusz? A może rozważasz przystąpienie do niej w roli komandytariusza? Nie wiesz jednak jakich formalności należy w tym celu dochować? A może zastanawiasz się, czy w związku z przystąpieniem do spółki komandytowej, ponosić będziesz odpowiedzialność za zobowiązania spółki powstałe przed dniem Twojego przystąpienia? W niniejszej publikacji przybliżymy Ci, w […]

5 kwietnia 2024   | Dominika Krawczyk

Przystąpienie do spółki jawnej nowego wspólnika – porada prawna

Prowadzisz działalność gospodarczą w spółce osobowej – w formie spółki jawnej, jednak chciałbyś przenieść przysługujące Ci prawa i obowiązki na inną osobę? A może do Twojej spółki chciałaby przystąpić nowa osoba przy jednoczesnym pozostaniu w niej wszystkich dotychczasowych wspólników? W tej publikacji przybliżymy Ci zasady, z którymi wiążę się przystąpienie nowego wspólnika do spółki jawnej, […]

2 kwietnia 2024   | Dominika Krawczyk

Wypłata zysku w spółce jawnej

Planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki jawnej bądź może jesteś już jej wspólnikiem, jednak nie orientujesz się jak wygląda podział zysku w spółce tego rodzaju bądź zastanawiasz się czy wypłacenie zysku wygląda tak samo jak w spółkach kapitałowych? Zastanawiasz się czy określone w Kodeksie spółek handlowych zasady dotyczące wypłaty zysku można zmienić, czy też […]

15 marca 2024   | Dominika Krawczyk

Rozliczanie dochodów z zagranicy

Posiadasz całe centrum prywatnego życia w Polsce, tzn. Twoja partnerka bądź partner zamieszkuje tutaj wraz z Waszymi dziećmi, w Polsce posiadasz swój dom, w którym żyje Twoja rodzina, to tutaj podejmujesz aktywność polityczną i udzielasz się społecznie? Równocześnie uzyskujesz dochody poza granicami kraju, w związku z czym większą część roku przebywasz za granicą? A może […]

14 marca 2024   | Dominika Krawczyk

Zbycie udziałów w spółce z o.o. Jak wygląda?

Chciałbyś zbyć posiadane przez Ciebie udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nie wiesz jednak w jakiej formie to powinno nastąpić, jakie są możliwe sposoby zbycia udziałów w spółce z o.o. oraz czy istnieją jakieś ograniczenia związane z zawarciem umowy zbycia udziałów? W niniejszej publikacji przybliżymy Ci jak wygląda zbycie udziałów w spółce z o.o., o […]

14 marca 2024   | Dominika Krawczyk

Zawieszenie działalności sp. z o.o. – co należy wiedzieć?

Prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego, a konkretnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak w ostatnim okresie Twoje przychody finansowe nie są zadowalające bądź w ogóle ich nie osiągasz? A może ze względu na osobistą sytuację chciałbyś czasowo zawiesić działalność gospodarczą i obniżyć koszty funkcjonowania spółki, nie wiesz jednak czy to w ogóle możliwe? […]

4 marca 2024   | Dominika Krawczyk

Fundacja rodzinna i estoński CIT – dwa korzystne i konkurencyjne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Zarówno korzyści wypływające z założenia fundacji rodzinnej, jak również z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ryczałt od dochodów spółek zwany jest powszechnie estońskim CIT), zostały wprowadzone przez ustawodawcę relatywnie niedawno. Są to dwa, niezwykle korzystne rozwiązania o podobnym charakterze dla przedsiębiorców, niestety konkurencyjne. Warto jest poznać i rozważyć korzyści dla wspólników spółek jak i dla […]

4 marca 2024   | Dominika Krawczyk

Fundacja rodzinna etapy i formy wnoszenia majątku przez fundatora i osoby trzecie – rady praktyczne.

Z naszych poprzednich artykułów dowiedziałeś się kiedy opłaca się utworzyć fundację rodzinną, jak jak wygląda opodatkowanie fundacji rodzinnej. Tym razem, wyjaśnimy Ci w jaki sposób może dojść do wniesienia mienia do fundacji rodzinnej, jak również wskażemy co może składać się na wniesione do niej mienie. Następnie przybliżymy Ci, kto może dokonać wniesienia mienia do fundacji […]

21 lutego 2024   | Dominika Krawczyk

Co powinno się znaleźć w regulaminie zarządu?

Jesteś jednym z członków zarządu spółki kapitałowej i chciałbyś uregulować kwestie organizacyjne w organie, w którym zasiadasz, aby usprawnić funkcjonowanie spółki? Nie wiesz jednak czy członkowie zarządu posiadają w ogóle kompetencje do przyjęcia regulaminu, jak również co powinno znaleźć się w takim dokumencie? W niniejszej publikacji przybliżymy Ci co powinien zawierać regulamin zarządu spółki, na […]

21 lutego 2024   | Dominika Krawczyk

Reprezentacja w spółce jawnej

Jesteś wspólnikiem spółki jawnej, umowa spółki nie określa jednak precyzyjnie zasad reprezentacji, w związku z czym nie jesteś pewien kto i w jaki sposób może ją reprezentować? A może jesteś dopiero na etapie rozpoczynania prowadzenia działalności gospodarczej i zastanawiasz się, czy spółka jawna będzie dla Ciebie dobrym pomysłem? W niniejszej publikacji przybliżymy Ci jak wyglądają […]

20 lutego 2024   | Dominika Krawczyk

Najczęstsze błędy popełnianie przy założeniu spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest osobową spółką handlową, w której co najmniej dwie osoby łączą się w celu osiągnięcia określonego celu biznesowego i wypracowania zysku (komandytariusz i komplementariusz). Wskazana forma prawna znacząco różni się od prowadzenia biznesu w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak również spółki z o.o. Choć spółka komandytowa jest stosunkowo prostą formą biznesową, to jednak […]

14 lutego 2024   | Dominika Krawczyk

Prokurent w spółce – jakie ma uprawnienia i odpowiedzialność?

Na pewno spotkałeś się z pojęciem prokury, w szczególności jeśli prowadzisz działalność gospodarczą. Instytucja prokury jest ważną formą sformalizowanego pełnomocnictwa, którego umocowanie jest określone z mocy prawa. Czy wiesz jednak kim jest prokurent i jakie uprawnienia posiada, jakie są obowiązki prokurenta, za co odpowiada prokurent, jak również jak wygląda odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki, którą […]

14 lutego 2024   | Dominika Krawczyk

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 – konieczne działania

Prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki i masz obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych? A może dopiero rozpocząłeś działalność, w związku z czym nie orientujesz się, czy w ogóle spoczywa na Tobie tego rodzaju obowiązek? W niniejszej publikacji, na wstępie przybliżymy Ci, czym w ogóle jest sprawozdanie finansowe, a następnie wskażemy kto i do kiedy powinien zatwierdzić […]

31 stycznia 2024   | Dominika Krawczyk

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. i wybór estońskiego CIT

Chcesz przekształcić swoją jednoosobową działalność w spółkę z o.o. i chciałbyś dowiedzieć się, czy w związku z tym czy jako podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności w formie jednoosobowej spółki kapitałowej, powstałej z przekształcenia JDG, będziesz mógł skorzystać z opodatkowania estońskim CIT, według preferencyjnej stawki opodatkowania? W niniejszej publikacji przybliżymy Ci, jakie czynności są konieczne dla przekształcenia […]

11 października 2023   | Dominika Krawczyk

Kasa zapomogowo-pożyczkowa – prawa i obowiązki członka KZP

Z uczestnictwem w kasie zapomogowo-pożyczkowej wiąże się szereg praw i obowiązków dla wszystkich osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy w zakładach pracy. Członkostwo w kasie zapomogowo-pożyczkowej jest przede wszystkim ciekawą alternatywą dla kredytów i tzw. „chwilówek” dostępnych na rynku, szczególnie biorąc pod uwagę, że daje ono możliwość otrzymania nieoprocentowanego wsparcia finansowego, a nawet bezzwrotnej […]

11 października 2023   | Dominika Krawczyk

Ochrona majątku fundatora w fundacji rodzinnej

Instytucji polskiej fundacji rodzinnej poświęciliśmy już kilka publikacji. Sięgnij po nie, aby dowiedzieć się o tym, jak rewolucyjną formą sukcesji biznesu jest fundacja rodzinna. Jeśli planowanie sukcesji jest dla Ciebie ważne i stajesz przed wyzwaniem przekazania swojej działalności następcom, a przy tym chciałbyś wycofać się z aktywnego prowadzenia biznesu bez utraty dochodów, jednak interesuje Cię […]

15 września 2023   | Dominika Krawczyk

Cel istnienia fundacji rodzinnej. Kiedy opłaca się utworzyć?

Prowadzisz rodzinny biznes, ale chciałbyś się wycofać z jego aktywnego prowadzenia? Zależy Ci na zabezpieczeniu finansowych Twoich najbliższych, jednak równocześnie chciałbyś pomnażać dotychczas wypracowane środki w prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej? Słyszałeś, że weszła w życie ustawa ustawy z dnia 26 stycznia 2023 roku o fundacji rodzinnej i w ostatnim czasie powstaje wiele fundacji rodzinnych, […]

15 września 2023   | Dominika Krawczyk

Najczęstsze błędy popełnianie przy założeniu spółki z o.o.

Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością poświęciliśmy wiele publikacji. Przyczyna jest prosta. Wśród osób, które zakładają własną firmę, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są wybierane niezwykle często. W Polsce wśród nowo powstających firm popularniejszą formą prowadzenia biznesu jest jego prowadzenie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Formę jednoosobowej działalności gospodarczej wybiera większość osób zaczynających biznes. Jednak spółka z o.o. […]

15 września 2023   | Dominika Krawczyk

Likwidacja prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna jest stosunkowo nową spółką kapitałową, obok już wcześniej istniejących w kodeksie spółek handlowych – akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Została wprowadzona do obrotu prawnego nowelizacją kodeksu spółek handlowych i przepisy jej dotyczące weszły w życie 1 lipca 2021 roku. Strukturę i cechy właściwe dla tego nowego typu spółki opisaliśmy w następującym […]

16 czerwca 2023   | Bogdan Chudoba – partner

Dlaczego spółka jawna jest korzystną formą założenia i prowadzenia biznesu?

Spółka jawna jest jedną z osobowych spółek handlowych. To ważna cecha ponieważ kodeks spółek handlowych wskazuje nam, że w spółce tej liczy się czynnik osobowy, a nie kapitał, jak w spółkach kapitałowych. Jeżeli więc planujesz oparcie biznesu, przynajmniej w początkowej fazie rozwoju bardziej na współpracy z innymi osobami i Waszej pracy, a mniej na wnoszonym […]

6 kwietnia 2023   | Edyta Sieniawska – partner

Jakie umowy może zawrzeć z Tobą deweloper?

Po podjęciu przez Ciebie decyzji o zakupie mieszkania, deweloper może zaproponować Ci zawarcie różnego rodzaju umów. Ich nazwa, treść i konsekwencje, z jakimi wiąże się ich zawarcie – są różne. Sytuację komplikuje fakt, że 1 lipca 2022 r. weszła w życie nowa ustawa deweloperska („ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu […]

6 kwietnia 2023   | Edyta Sieniawska – partner

Umowa przeniesienia – na co uważać?

Na podstawie umowy przeniesienia stajesz się właścicielem mieszkania. Umowa przeniesienia jest zawierana po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego, gdy wcześniej zawarłaś/eś z deweloperem umowę deweloperską. Umowa przeniesienia musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Co to jest umowa przeniesienia? Umowa przeniesienia to umowa, na podstawie której dochodzi do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości. Do podpisania aktu notarialnego […]

6 kwietnia 2023   | Edyta Sieniawska – partner

Umowa sprzedaży mieszkania – na co uważać?

Na podstawie umowy sprzedaży stajesz się właścicielem mieszkania. Umowa sprzedaży może być zawarta w wykonaniu umowy przedwstępnej sprzedaży, może też być pierwszą umową, jaką zawierasz z deweloperem. Jeżeli jednak zawarłaś/eś z deweloperem umowę deweloperską – w jej wykonaniu nie zawrzesz umowy sprzedaży, ale umowę przeniesienia. Umowa sprzedaży musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa […]

6 kwietnia 2023   | Edyta Sieniawska – partner

Umowa przedwstępna sprzedaży – na co uważać?

Umowa przedwstępna sprzedaży to umowa, w której jedna lub obie strony umowy zobowiązują się do zawarcia umowy przyrzeczonej – umowy sprzedaży. Umowa taka jest zawierana w sytuacji, w której – w przeciwieństwie do umowy deweloperskiej – mieszkanie już fizycznie istnieje, a budynek został dopuszczony do użytkowania. W okresie obowiązywania ustawy z 16 września 2021 r. […]

6 kwietnia 2023   | Edyta Sieniawska – partner

Umowa deweloperska – na co uważać?

Umowa deweloperska to umowa, w której deweloper zobowiązuje się przenieść na Ciebie własność Twojego mieszkania – po jego wybudowaniu oraz oddaniu budynku do użytkowania, Ty zaś zobowiązujesz się do zapłaty na rzecz dewelopera ceny. Zawarcie umowy deweloperskiej musi nastąpić w formie aktu notarialnego. Obsługa inwestycji i nieruchomości Czym jest umowa deweloperska? Umowa deweloperska to specjalny […]

6 kwietnia 2023   | Edyta Sieniawska – partner

Umowa rezerwacyjna nieruchomości – na co uważać?

Umowa rezerwacyjna to umowa, w której rezerwujesz wybrane przez Ciebie mieszkanie. Umowa taka nie tylko nie daje Ci praw do mieszkania, ale nawet prawnie nie gwarantuje, że nabędziesz wybrane przez Ciebie mieszkanie. Umowa rezerwacyjna zawierana jest zazwyczaj na stosunkowo krótki okres, w czasie którego możesz zastanowić się, czy dokonałaś/eś właściwego wyboru lub sprawdzić swoje możliwości […]

19 maja 2020   | Edyta Sieniawska – partner

Opóźnienia w płatnościach pomiędzy przedsiębiorcami – nawet 100 euro rekompensaty

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w przypadku opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez dłużnika, wierzycielowi należna jest rekompensata z tytułu kosztów odzyskiwania należności.  Dotychczas kwota rekompensaty była stała i niezależnie od wysokości świadczenia dłużnika – wynosiła równowartość 40 euro. Jednak już od stycznia 2020 roku kwota ta może wynieść 70, […]

Nasz zespół

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko *imię i nazwisko są wymagane
Email *email jest wymagany
*treść zapytania jest wymagana
Zasady przetwarzania danych osobowych wskazane są w "Polityce Prywatnosci"
Skontaktuj się z nami