Nowe Technologie, Rodo, Dane Osobowe, Prywatność, Prawo Startupów, Prawo Konkurencji

Kolejnym obszarem naszych działań jest wsparcie klientów działających w ramach projektów opartych na nowoczesnych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach – takich jak np. elektromobilność czyli carsharing.

Uczestniczyliśmy we wprowadzeniu na krakowski rynek usługi wynajmu samochodu “na minuty”, prowadząc obsługę prawną pomysłodawcy i największego dostawcy carsharingu w kraju. Ponadto, nasi prawnicy służyli doświadczeniem i wsparciem również w procesie elektryfikacji floty carsharingowej w Warszawie.

Uczestniczyliśmy w wielu projektach dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz zawarcia i negocjacji umów z branży IT (w szczególności SAAS).

Skontaktuj się
Nowe Technologie, Rodo, Dane Osobowe, Prywatność, Prawo Startupów,  Prawo Konkurencji
Zapewniamy m.in.

Zapewniamy m.in.

● kompleksowe wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu działalności e-commerce, zarówno w relacji z przedsiębiorcami jaki i konsumentami,

● przygotowanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu prawidłowego świadczenia usług e-commerce (w tym polityki prywatności),

● kompleksowe wsparcie w projektach dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych, a także udział w negocjacjach zawieranych kontaktów,

● przygotowanie umów autorskoprawnych (w tym umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz umów licencyjnych) oraz umów z branży IT (w szczególności SaaS),

● doradztwo z zakresu ochrony marki i praw własności intelektualnej, ochrona know-know przedsiębiorcy oraz znaków towarowych.

Ochrona danych osobowych i RODO

Ochrona danych osobowych i RODO

● wsparcie Klientów we wdrożeniu wymogów RODO, w tym audyt zgodności, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz pomoc w efektywnym wdrożeniu,

● doradztwo prawne związane z prawidłowym stosowaniem przepisów RODO w relacjach biznesowych z kontrahentami, z pracownikami oraz z konsumentami,

● wsparcie klientów w zapewnieniu zgodności RODO na każdym etapie działalności oraz w każdym procesie biznesowym,

● wsparcie klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obsługa startupów

Obsługa startupów

Posiadamy doświadczenie w obsłudze startupów od początkowej fazy projektu, doborze odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności i optymalnych rozwiązań dotyczących finansowania działalności oraz ochronie własności intelektualnej biznesu.
W tym zakresie zajmujemy się przygotowywaniem umów dla tworzonej spółki oraz umów inwestycyjnych, a także wsparciem klienta w trakcie negocjacji umowy inwestycyjnej i doradztwem na każdym etapie rozwoju przedsięwzięcia.

Ochrona konkurencji

Ponadto, świadczymy wsparcie prawne z zakresu ochrony konkurencji, między innymi:

● świadczymy usługi doradcze odnośnie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów na każdym etapie przedsięwzięcia, w tym poprzez ograniczenie ryzyka związanego z zawarciem porozumień ograniczających konkurencję,

● identyfikujemy niedozwolone porozumienia rynkowe,

● przygotujemy zgłoszenia zamiaru koncentracji,

● reprezentujemy Klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wspiera klientów w trakcie trwających postępowań przed tym urzędem.

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Kolejnym z obszarów naszej działalności jest doradztwo z zakresu ochrony konsumentów. Wspieramy przedsiębiorców w przestrzeganiu zasad ochrony konsumentów na każdym etapie poszczególnych procesów biznesowych oraz reprezentujemy ich w sporach z konsumentami.

Uczestniczyliśmy w

Uczestniczyliśmy w

● wdrażaniu procedur ochrony danych osobowych i opracowaniu wewnętrznych aktów prawnych związanych z ochroną danych osobowych,

● przygotowaniu procedur związanych z ochroną tajemnicy handlowej, tajemnicy przedsiębiorstwa,

● negocjowaniu umów na wykonanie dzieł audiowizualnych dla ekspozycji muzealnych,

● przygotowaniu umów informatycznych dla obsługi procesów licencjonowania programów komputerowych,

● przygotowywaniu regulaminów dla sklepów internetowych,

● badaniu treści reklam i zgodności przekazów reklamowych z prawem,

● przygotowaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów licencyjnych oraz umów wdrożenia kompleksowych rozwiązań informatycznych dla dużych przedsiębiorców,

● opiniowaniu i negocjowaniu umów stworzenia i przeprowadzenia kompleksowych kampanii reklamowych dla wiodących przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej,

● przygotowaniu umów w zakresie prawa autorskiego, umów licencyjnych, prawa Internetu,

● przygotowaniu umów o stworzenie stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz gier komputerowych,

● przygotowaniu umów o przeniesienie praw do domen internetowych i administrowanie domenami internetowymi.

ikonka

Skontaktuj się z nami

Współpraca zaczyna się od kontaktu

ikonka telefonu

Zadzwoń pod numer
+48 12 617 60 20

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

Joanna Rekies – Nurzyńska

Joanna Rekies – Nurzyńska

Adwokat

Wiedza

W 2014 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim. W latach 2015 – 2017 odbywała aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną złożeniem egzaminu zawodowego w 2018 r. Od 2019 r. świadczy pomoc prawną jako adwokat.

Doświadczenie

Od 2013 r. współpracowała z kancelariami adwokackimi i patentowymi oraz międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Jest laureatką I edycji projektu Liderzy Ochrony Zdrowia prowadzonego przez Fundację im. Lesława A. Pagi w Warszawie oraz autorką publikacji z zakresu IP i TMT. W naszej kancelarii od 2019 r. zapewnia bieżącą obsługę prawną spółek z branży motoryzacyjnej i wynajmu samochodów (w tym car-sharing) oraz branży informatycznej, także w aspektach e-commerce. Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu praw własności intelektualnej, także na drodze sądowej. Posiada doświadczenie w tematyce umów autorsko-prawnych z branży IT. Doradza Klientom w przedmiocie projektowania kampanii marketingowych oraz aspektów reklamy przedsiębiorstwa zgodnej z prawem. Reprezentuje Klientów w postępowaniach cywilnych, głównie w sporach dotyczących praw konsumentów i wykonania umów charakterystycznych na rynku automotive. Zajmuje się problematyką ochrony danych osobowych, także w ramach grup kapitałowych. W kręgu jej zainteresowań pozostaje prawo nowych technologii. Posługuje się językiem angielskim (w tym terminologią prawniczą) oraz językiem niemieckim.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko *imię i nazwisko są wymagane
Email *email jest wymagany
*treść zapytania jest wymagana
Zasady przetwarzania danych osobowych wskazane są w "Polityce Prywatnosci"
Skontaktuj się z nami