Wiedza

W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1997 r.ukończył aplikację sądową, zdając egzamin sędziowski.

Doświadczenie

W latach 1997 – 1999 orzekał w sprawach karnych. Następnie zatrudnił się w jednej z największych firm na polskim rynku, w której zajmował się współpracą z operatorami telekomunikacyjnymi i podmiotami gospodarczymi korzystającymi z jej usług. Po odbyciu aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie złożył egzamin adwokacki. W praktyce adwokackiej zajmuje się przede wszystkim sprawami cywilnymi i karnymi.