Wiedza

Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego na UEK.

Doświadczenie

Od 2006 r. pracował w organach administracji skarbowej. W 2011 r. zdał egzamin i uzyskał tytuł urzędnika mianowanego. W 2012 r. uzyskał tytuł doradcy podatkowego. a od 2013 r. współpracował z kancelariami świadczącymi usługi księgowe, prawne i podatkowe. Świadczył bieżącą pomoc podatkową na rzecz przedsiębiorców, w szczególności branży budowlanej, deweloperskiej, IT i handlowej, w tym reprezentując Klientów w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych.

Profesjonalizm

Prowadził szkolenia i warsztaty z zakresu podatków przede wszystkich dla Stowarzyszenie Podatników w Polsce, jak również na zlecenia firm. Jest współautorem książki „Egzamin na doradcę podatkowego” wydanej przez Forum Doradców Podatkowych. Specjalizuje się podatkiem od towarów i usług, w tym w aspekcie transakcji transgranicznych, podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych.