Zanim założysz jednoosobową działalność gospodarczą, pomyśl o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Myśląc o rozpoczęciu prowadzenia biznesu najprostszą i najtańszą formą jest złożenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeżeli jest to Twój pierwszy pomysł, który wymaga weryfikacji biznesowej to na pewno założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest najlepszym sposobem na prosty, pozbawiony dużej ilości formalności i najtańszy sposób wykonania pierwszego kroku w biznesie. Z jednoosobową działalnością gospodarczą najłatwiej i najszybciej jest zrobić pierwszy krok.

Jeżeli jednak Twój plan na biznes zakłada konsekwentny rozwój, reinwestowanie środków i budowanie wartości firmy w wieloletniej perspektywie warto pochylić się nad innymi formami prowadzenia działalności, aby uniknąć konieczności dokonywanie przekształcenia formy prowadzonej działalności w spółkę w przyszłości.

A może przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

A jeżeli już prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą od dłuższego czasu? Firma się rozrasta, generuje coraz większe przychody, a Ty myśląc o kolejnych etapach rozwoju myślisz też jak zabezpieczyć swój majątek? Warto rozważyć wybór spółki z o.o. jako formy prowadzenia działalności tym bardziej, że przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. jest najczęstszą formą dokonywania zmian.

Jeżeli zastanawiasz się nad przekształceniem formy biznesu, ale nie wiesz jak to zrobić? Myślisz, czy założenie działalności spółki z o.o. lub bycie wspólnikiem spółki z o.o. będzie dla Ciebie korzystne to polecamy publikację na temat „Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością krok po kroku 2023” (link)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od lat niezmiennie cieszy się największą popularnością wśród wszystkich innych form prowadzenia działalności.

W tej publikacji przedstawimy zalety związane z założeniem spółki z z o.o. jako formy prowadzenia biznesu. Dowiesz się dlaczego warto założyć właśnie tą spółkę lub też przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z o.o..

Ogólne powody, dla których warto założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Istnieje wiele powodów, dla których warto wybrać spółkę z o.o. jako formę prowadzenia biznesu. Oto kilka z nich:

  1. Ograniczenie odpowiedzialności: Jednym z najważniejszych powodów wyboru spółki z o.o. jest to, że jej wspólnicy (właściciele) mają ograniczoną odpowiedzialność za długi i zobowiązania firmy. Oznacza to, że w przypadku problemów finansowych prywatne majątki właścicieli są chronione i wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki własnym majątkiem.
  2. Wiarygodność: Spółka z o.o. jest bardziej wiarygodną formą biznesu niż jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna. Dlatego często jest łatwiej uzyskać finansowanie lub nawiązać korzystne relacje biznesowe z innymi firmami.
  3. Optymalizacja ZUS – w przypadku wieloosobowych spółek z o.o. ustawa zwalnia wspólników z odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
  4. Rozwój biznesu: Spółka z o.o. ma większe możliwości rozwoju biznesu niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Dzieje się tak ze względu na formalne oddzielenie biznesu od majątku prywatnego właścicieli.
  5. Elastyczność: Spółka z o.o. oferuje dużą prostotę formy i elastyczność niż inne formy spółek kapitałowych jak na przykład spółka akcyjna lub prosta spółka akcyjna. Właściciele mogą swobodnie decydować o zarządzaniu spółką i jej strukturze organizacyjnej.
  6. Możliwość szybkiej rejestracji – spółkę z o.o. możesz założyć za pośrednictwem systemu s24 nawet w ciągu 24 godzin.
  7. Podział zysków: Spółka z o.o. umożliwia łatwiejszy podział zysków pomiędzy właścicieli niż w spółce akcyjnej, która może być rozważana jako alternatywa dla spółki z o.o. Mogą oni bardziej elastycznie decydować o tym, jakie kwoty przekazywać sobie w formie dywidendy.
  8. Łatwa sukcesja: W przypadku spółki z o.o. istnieje możliwość stosunkowo prostej sukcesji, czyli przeniesienia własności spółki na innych właścicieli lub na następców prawnych z zachowaniem integralności prowadzonego biznesu.
  9. Prestiż: Spółka z o.o. jest uważana za bardziej prestiżową formę biznesu niż jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna. Może to wpłynąć pozytywnie na wizerunek firmy i przyciągnąć do niej bardziej wymagających klientów i partnerów biznesowych.

Poniżej omówimy wymienione w punktach powody, dla których warto założyć spółkę z o.o.

Ograniczenie odpowiedzialności

Ograniczona odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o. oznacza, że jako wspólnik spółki nie odpowiadasz za jej zobowiązania w ogóle. Twoim ryzykiem utraty objęta jest wartość wniesionych do spółki wkładów. Ponadto co wniosłeś do spółki nie stracisz.

W przypadku problemów finansowych spółki, wierzyciele nie mogą żądać od wspólników spłaty długu spółki z ich prywatnych majątków. Innymi słowy, Twój prywatny majątek jest chroniony przed roszczeniami wierzycieli spółki.

Warto jednak zaznaczyć, że ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy sytuacji, gdy działasz w imieniu spółki bez odpowiedniej umocowania lub gdy działania spółki są sprzeczne z prawem. W takich sytuacjach możesz być odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez spółkę.

W spółce z o.o. zarząd jest organem zarządzającym, który odpowiada za prowadzenie bieżących spraw spółki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za swoje działania, zarówno wobec spółki, jak i wobec osób trzecich.

Ograniczona odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o. to jeden z głównych powodów, dla których ta forma prowadzenia biznesu jest tak popularna w Polsce. Dzięki temu możesz prowadzić działalność gospodarczą bez obawy o utratę swoich prywatnych majątków.

Wiarygodność

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zazwyczaj uważana za bardziej wiarygodną formę biznesu niż prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Powodów dla takiego stanu rzeczy jest kilka.

Po pierwsze, spółka z o.o. posiada odrębną osobowość prawną, co oznacza, że jest to samodzielny podmiot gospodarczy, który może zawierać umowy, zaciągać zobowiązania, a także składać pozwy i być pozwana. Dzięki temu, tak jak już wspominaliśmy, w przypadku wystąpienia problemów finansowych, wierzyciele mogą żądać od spółki zaspokojenia swoich roszczeń, a nie od Ciebie spłaty długu z ich prywatnego majątków, co daje większe poczucie bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym.

Po drugie, spółka kapitałowa z o.o. wymaga sporządzenia aktu notarialnego (chyba że zakładasz spółkę w systemie s24), a także rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, co sprawia, że ​​jest to wprawdzie bardziej formalny i rygorystyczny proces niż rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej ale jednocześnie też bardziej przejrzysty. Dlatego spółka z o.o. jest bardziej weryfikowalna, co z kolei wpływa na jej wiarygodność w oczach potencjalnych partnerów biznesowych i inwestorów.

Po trzecie, spółka z o.o. wymaga sporządzania dokumentacji (np. protokołów z posiedzeń zarządu i walnego zgromadzenia), co pozytywnie wpływa na transparentność i rzetelność jej działań. Takie elementy są ważne w kontekście budowania zaufania ze strony inwestorów czy w przypadku ubiegania się o finansowanie ze strony instytucji finansowych.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że spółka z o.o. jest uważana za bardziej wiarygodną i stabilną formę biznesu niż prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. Dzięki temu łatwiej jest jej uzyskać finansowanie lub nawiązać korzystne relacje biznesowe z innymi firmami, co w końcu może przynieść korzyści dla jej dalszego rozwoju. Łatwiejsze może być również zawieranie lukratywniejszych kontraktów.

Optymalizacja ZUS

Składki ZUS, a zwłaszcza składka zdrowotna ze względu na swoją wysokość są wysokim obciążeniem dla niejednego przedsiębiorcy. Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie wiąże się z obowiązkiem zatrudniania pracowników, a sami wspólnicy (przy założeniu, że jest to spółka wieloosobowa) są zwolnieniu z obowiązku odprowadzania składek ZUS.

Może okazać się to dużą oszczędnością, zwłaszcza w kolejnych latach funkcjonowania spółki, gdy biznes przynosi wyższe dochody.

Niestety, w przypadku jednoosobowej spółki nie będziesz zwolniony ze składki ZUS.

Rozwój biznesu

Wybór spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być bardziej korzystny dla Ciebie, jeśli planujesz długoterminowy rozwój swojego biznesu. Ze względu na swoją przejrzystość spółka z o.o. umożliwia Ci pozyskiwanie kapitału w celu sfinansowania rozwoju firmy. We wczesnej fazie rozwoju przedsiębiorstwa jest to niezwykle istotne.

Możesz również pozyskiwać inwestorów poprzez sprzedaż udziałów w spółce. Ponadto, w przypadku założenia spółki z o.o. istnieje możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję obligacji czy zaciąganie kredytów bankowych.

Forma ograniczonej odpowiedzialności umożliwia Ci większą swobodę w podejmowaniu decyzji biznesowych. Jednocześnie, masz możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia innych osób, których zatrudniasz w firmie.

Elastyczność

Jedną z największych zalet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jej elastyczność i swoboda decydowania o zarządzaniu oraz strukturze organizacyjnej.

Jako właściciel spółki z o.o. – czyli wspólnik – masz możliwość samodzielnego ustalania zasad funkcjonowania spółki (bądź razem z innymi wspólnikami, w przypadku spółek wieloosobowych), w tym decydowania o kierunku jej rozwoju, strukturze organizacyjnej, wypłatach dywidend czy wyborze członków zarządu. Ważnym elementem elastyczności spółki z o.o. jest możliwość dopasowania formy spółki do potrzeb biznesowych i specyfiki działalności.

Warto jednak pamiętać, że spółka musi mieć kapitał zakładowy. Przepisy wymagają również prowadzenia dokładnej dokumentacji i rozliczeń oraz pełnej księgowości, co może stanowić pewien nakład pracy oraz kosztów. Ale to jest też atutem spółki z o.o. ze względu na jej przejrzystość.

W każdym przypadku warto dokładnie przeanalizować wszystkie opcje i zasięgnąć porady radcy prawnego i doradcy podatkowego przed podjęciem decyzji o wyborze formy prowadzenia biznesu.

Możliwość szybkiej rejestracji

Założenie spółki z o.o. jest procesem stosunkowo prostym i dostępnym bez wychodzenia z domu. Możesz zarejestrować spółkę za pośrednictwem systemu s24 (spółką kapitałową, którą możesz zarejestrować przez s24 to również spółka prosta spółka akcyjna, natomiast w przypadku spółek osobowych: jawną oraz komandytową).

Musisz znać podstawowe dane, które należy wpisać do formularza. System następnie wygeneruje Twoją umowę spółki i założenie spółki już już w toku.

Podział zysków w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Właściciele spółki z o.o. mają możliwość łatwego podziału zysków spółki pomiędzy siebie. Możesz decydować o tym, jakie kwoty z zysku będą w formie dywidendy wypłacane wspólnikom spółki. Decyzja ta jest podejmowana na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, czyli organu w spółce z o.o.

Właściciele spółki z o.o. mogą ustalać zasady podziału dywidend w sposób, który odpowiada ich oczekiwaniom i potrzebom finansowym. Mogą również zdecydować, że zysk zostanie zainwestowany w rozwój spółki, co pozwoli na dalszy jej wzrost i rozwój.

Warto aby zasady wypłaty dywidendy były określone w umowie spółki, tak aby nie było nieporozumień i niejasności w przyszłości. Warto również pamiętać, że decyzja o podziale zysku powinna być podejmowana z uwzględnieniem sytuacji finansowej spółki oraz perspektyw na przyszłość, tak aby zapewnić jej stabilny rozwój.

Sukcesja

Właściciele spółki z o.o. mają możliwość sukcesji, czyli przeniesienia swojej własności na innych właścicieli lub na następców prawnych z zachowaniem integralności biznesu prowadzonego przez spółkę.

Oznacza to, że w przypadku śmierci lub rezygnacji jednego ze wspólników, jego udziały w spółce z o.o. mogą zostać przekazane innym udziałowcom lub osobom wyznaczonym przez właściciela.

Ponadto, udziały w spółce z o.o. można sprzedać, co pozwala na zmianę składu udziałowców i przekazanie kontroli nad spółką innym osobom. Właściciele spółki z o.o. mają swobodę w sprzedaży swoich udziałów, ale warto pamiętać, że sprzedaż tych udziałów może być ograniczona umową spółki.

W przypadku sprzedaży udziałów w spółce z o.o. istotne jest również ustalenie wartości tych udziałów oraz sposobu dokonywania transakcji. Właściciele spółki z o.o. powinni dokładnie przeanalizować decyzję o sprzedaży udziałów i zasięgnąć porady radcy prawnego lub doradcy podatkowego, którzy odpowiednio wykorzystają swoje możliwości prawne.

Uwaga! Od 10 listopada 2023 r. wejdą w życie zmiany w zakresie sprzedaży udziałów, polegające na tym, że oferta nabycia udziału w spółce nie może być składana nieoznaczonemu adresatowi i nabycia nie będzie można promować przez kierowanie reklamy lub innej formy promocji do nieoznaczonego adresata.

Prestiż spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na czym polega prestiż spółki z o.o.?

Znów ma to związek z faktem, że spółka z o.o. jest formalnie zarejestrowanym podmiotem, który posiada odrębną osobowość prawną i jest traktowany jako oddzielny podmiot od swoich właścicieli.

Właśnie ze względu na odrębną osobowość prawną jaka występuje w formie spółki z o.o., jej właściciele ponoszą ograniczone ryzyko biznesowe. Co więcej, spółka z o.o. posiada także bardziej rozbudowaną strukturę organizacyjną oraz wymaga spełnienia określonych wymogów formalnych, takich jak uchwalanie sprawozdań finansowych czy prowadzenie księgi udziałów.

Dzięki temu spółka z o.o. może cieszyć się większą wiarygodnością i zaufaniem wśród klientów i partnerów biznesowych, co może przyciągać bardziej wymagających klientów i współpracowników.

Nawet bez znaczenia pozostaje fakt, czy prowadzisz jednoosobową spółkę czy też masz wspólników. Przy generowaniu dochodu spółki z o.o., który pozwala na budowanie Twojej marki w branży, dla osiągnięcia prestiżu, nie musisz mieć wspólników, a możesz nadal prowadzić jednoosobową spółkę.

Oferta Kancelarii

Jeżeli prowadzisz własny biznes, szykujesz zmiany w swojej firmie, chcesz dowiedzieć się czy w Twoim przypadku własnej działalności gospodarczej przekształcenie jej w spółkę z o.o. wpłynie korzystnie na rozwój biznesu, bądź jesteś zainteresowany skorzystaniem ze stałej obsługi prawnej, pomożemy Ci wykorzystując dostępne instrumenty prawne.

Przekształcenie spółki a umowa o pracę – jak przy przekształceniu zmieniają się relacje z pracownikami Poprzedni
Następny Opodatkowanie fundacji rodzinnej