Usługi

Świadczymy usługi prawne nie tylko na rzecz przedsiębiorców, ale również osób, które potrzebują wsparcia na gruncie zawodowym lub w sprawach dotyczących ich życia prywatnego.

Naszą misją jest wnikliwa i dokładna ocena ryzyka działalności podejmowanej przez Klienta.

Asysta prawna
Asysta prawna
Pakiety usług
Pakiety usług
Pomoc doraźna
Pomoc doraźna
Oferta szkoleniowa
Oferta szkoleniowa

Szacowanie ryzyka, poszukiwanie rozwiązań prawnych zwiększających bezpieczeństwo podejmowanych przez Klienta inicjatyw oraz wskazanie mu rzeczowych argumentów pomagających podjęcie decyzji to trzy główne cele naszej pracy.


Dzięki licznym obserwacjom i w wyniku współpracy z naszymi Klientami, udało nam się dostrzec ich najważniejsze potrzeby. Tak powstała ALLEX, będący wsparciem dla każdego menedżera i przedsiębiorcy w Polsce.

Linki do stron firmy ALLEX: Linkedin


Asysta prawna

Asysta prawna to najprostsza i najtańsza forma  pozyskania bieżących porad prawnych i podatkowych. Ta usługa jest dedykowana przede wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność w mniejszym rozmiarze.

W ramach asysty prawnej odpowiadamy na pytania dotyczące kwestii prawnych i podatkowych i wyjaśniamy zagadnienia, które budzą szczególne wątpliwości u przedsiębiorcy.

Dzięki asyście prawnej, przedsiębiorca dowiaduje się, jak rozwiązać konkretny problem. Asysta prawna umożliwia również dokonanie oceny zakresu, w jakim należy skorzystać z pomocy kancelarii w ramach tzw. rozwiązań doraźnych.

W ramach asysty oceniamy również ryzyko prawne prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych i doradzamy na kolejnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa.

Asystę prawną w naszej kancelarii oferujemy już od 150 zł miesięcznie.

Pakiety usług

Stałe miesięczne pakiety godzin pracy to usługa dedykowana przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność w większym rozmiarze i potrzebują bieżącej  pomocy  prawnej  pozwalającej na optymalne wykorzystanie regulacji prawnych i podatkowych dla prowadzonej działalności gospodarczej. 

W ramach stałych miesiącznych pakietów przedsiębiorca może konsultować oraz powierzać swoje sprawy ekspertom kancelarii w ramach poszczególnych specjalizacji.

W ramach oferowanych pakietów usług zapewniamy przeprowadzenie oceny ryzyka prawnego i podatkowego przedsięwzięć, negocjujemy warunki współpracy z kontrahentami, świadczymy specjalistyczne usługi prawne, reprezentujemy w postępowaniach sądowych, ściągamy należności, zarządzamy ryzykiem prawnym w bieżącej działalności.

Pakiety godzin w ramach stałej obsługi oferujemy od kwoty 900 zł miesięcznie. W ramach świadczonej usługi przedsiębiorcy otrzymują także informacje o zmieniających się regulacjach prawnych dotyczących ich branży wraz z oceną ich skutków i propozycją oferowanych rozwiązań.

Skontaktuj się z doradcą
Rozwiązania doraźne

Pomoc doraźna

Pomoc doraźna jest dedykowana osobom, które nie mają potrzeby podejmowania regularnych lub stałych kontaktów z ekspertami kancelarii w ramach Asysty Prawnej lub Stałej Obsługi ale potrzebują wsparcia w życiu zawodowym I prywatnym. 

W ramach pomocy doraźnej pomagamy załatwić sprawy związane z posiadanym majątkiem, relacjami rodzinnymi, sporami z kontrahentami lub organami państwowymi. Między innymi:

udzielamy porad prawnych, doradzamy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

pomagamy w przeprowadzeniu procesu zakupu nieruchomości dla celów mieszkalnych lub inwestycyjnych,

pomagamy w uregulowaniu spraw rodzinnych (sprawy o rozwód, alimenty, kontakty z dzieckiem itp.),

pomagamy w uregulowaniu spraw spadkowych (w zakresie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek itp.),

pomagamy w zawieraniu i wykonywaniu umów, w tym dochodzeniu roszczeń przez konsumentów,

Oferta szkoleniowa

Prowadzimy także specjalistyczne szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów. 

Oferta szkoleniowa jest skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców,  których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej działalności poprzez zwiększenie świadomości pracowników, menedżerów, kadry zarządzającej związanej z przeprowadzaniem transakcji gospodarczych.

Proponujemy następujące programy szkoleniowe: 

odpowiedzialność, zasady pracy zarządów w spółkach z o.o., metody ograniczenia ryzyka odpowiedzialności członków zarządu,

odpowiedzialność menedżerów zarządzających spółkami i metody ograniczenia ryzyka,

zasady współpracy przedsiębiorców a ryzyko zmów cenowych i zarzutów ograniczenia konkurencji,

prawne i podatkowe zagadnienia świadczenia usług menedżerskich,

umowy w obrocie gospodarczym - zawarcie, wykonanie, dochodzenie roszczeń,

prawa i obowiązki sprzedawcy związane z prawem konsumenckim, prawa i obowiązki pracowników działów rozpatrujących reklamacje, prawa i obowiązki konsumentów,

wdrażanie procedur związanych z odpowiedzialnością materialną pracowników, ochroną danych osobowych, wdrażanie systemów związanych z kontraktami menedżerskimi, dostosowywanie umów menedżerskich do zmieniających się przepisów prawa pracy i prawa podatkowego,

wymogi sprawnego prowadzenia postępowań o odzyskanie należności,

zasady zmiany celu użytkowania wieczystego w przypadku inwestycji deweloperskich,

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe,

prawa i obowiązki uczestników transakcji deweloperskich,

RODO - obowiązki administratorów danych osobowych,

Sprzedaż konsumencka

Sprzedaż konsumencka

Sprzedaż na odległość

Sprzedaż na odległość

Rozpatrywanie reklamacji

Rozpatrywanie reklamacji

RODO

RODO

Relacje pracownicze

Relacje pracownicze

Problem zmów cenowych

Problem zmów cenowych

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko *imię i nazwisko są wymagane
Email *email jest wymagany
*treść zapytania jest wymagana
Zasady przetwarzania danych osobowych wskazane są w "Polityce Prywatnosci"
Skontaktuj się z nami