Sporządziłeś dobry biznes plan dla swojej przyszłej firmy? Masz dobry pomysł na biznes? Myślisz o współpracy z osobami, do których masz zaufanie? Rozważasz prowadzenie biznesu w formie spółki, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Nie wiesz jaki powinien być kapitał zakładowy spółki na start i jakie są koszty rejestracji spółki? Zastanawiasz się czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do dobry sposób prowadzenia biznesu?

W tej publikacji przedstawimy Ci przybliżone koszty zakładania spółki przy uwzględnieniu wszystkich czynników na nie wpływających. Przykładem dla nas będzie spółka z o.o.

Zacznijmy od tego w jaki sposób można założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sposoby założenia spółki z o.o.

Dla przypomnienia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możesz utworzyć sam lub w kilka osób. Natomiast nie możesz zawiązać spółki z o.o. wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli jednak myślisz o założeniu spółki sam to jest to możliwe.

Gdy to już wiesz i jesteś gotowy na założenie spółki, czas dowiedzieć się w jaki sposób można to zrobić.

Spółka z o.o. może zostać założona:

 • u notariusza – wówczas wszyscy założyciele, przyszli wspólnicy spółki muszą się spotkać w kancelarii notarialnej, gdzie odbywa się sporządzenie umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego i następuje podpisanie umowy spółki z o.o.,
 • elektronicznie – za pośrednictwem ministerialnego systemu s24 z wykorzystaniem udostępnionego wzorca umowy spółki z o.o. (obecnie w systemie S24 możesz założyć spółkę: jawną, komandytową, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną).

Tutaj ważna uwaga! Wzorzec umowy wykorzystywany w systemie s24 zakłada proste rozwiązania i bardzo ograniczone możliwości modyfikacji postanowień umowy spółki. Wzorzec zawiera co do zasady postanowienia jedynie obligatoryjne i nie będzie wystarczający dla kompleksowego zabezpieczenia interesów spółki lub jej wspólników. Złożenie wniosku i rejestracja spółki za pośrednictwem systemu S24 jest szybka, jednak trzeba liczyć się wieloma ograniczeniami formalnymi.

Dodatkowo z wykorzystaniem wzorca założysz spółkę z o.o., gdzie wkład może być jedynie pieniężny. Zawarcie umowy spółki, gdzie wspólnik chce wnieść wkład aportem (czyli wkład niepieniężny), wymagają sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego.

Zanim przejdziemy do wyliczenia kosztów przy tych dwóch formach założenia spółki, najpierw przedstawimy ogólnie czynniki, jakie mogą wpływać na założenie spółki, oprócz tego podstawowego, a więc sposobu, w jaki założymy spółkę.

Jakie czynniki wpływają na koszty założenia spółki z o.o.?

Koszt założenia spółki z o.o. zależy od wielu czynników: od wysokości kapitału zakładowego spółki, kosztów doradztwa i konsultacji, kosztów notarialnych i rejestracyjnych.

W gospodarczym ujęciu na koszty założenia spółki z o.o. w Polsce składają się następujące opłaty:

 1. Kapitał zakładowy spółki- jego minimalna wartość wynosi 5 000 zł, jednak może być wyższa w zależności od decyzji wspólników. Kapitał ten musi być wniesiony przez wspólników na rachunek bankowy lub jako wpłata do kasy przed podpisaniem rejestracją spółki, jeśli wybiorą oni tradycyjną formę założenia spółki z o.o.. Zasadniczo, najwygodniej jest wnieść na pokrycie kapitału zakładowego środki pieniężne,
 2. Koszty notarialne – akt notarialny jest wymagany do założenia spółki z o.o. w formie tradycyjnej i musi zostać podpisany przed notariuszem. Wysokość taksy notarialnej może wynieść od około 160-1500 zł, w zależności od wielkości kapitału zakładowego. Do kosztów należy doliczyć koszt wydania wypisów aktu notarialnego. Wysokość wynagrodzenia notariusza to taksa notarialna. Jest ozna zależna od wysokości kapitału zakładowego spółki.
 3. Koszty rejestracyjne – po podpisaniu aktu notarialnego należy zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym. Koszty rejestracyjne to opłata uiszczana przy składaniu wniosku, obejmuje ona także ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 4. Koszty dodatkowe – dodatkowe koszty mogą wynikać z potrzeby opracowania umowy spółki, innych umów, jakie powinny być zawarte, doradztwa prawno-podatkowego.
 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli podatek PCC – jest to podatek zależny od wysokości kapitału zakładowego zakładanej spółki. Wynosi 0,5 % wartości kapitału zakładowego, można go pomniejszyć o pewne koszty. Przy zakładaniu nowej spółki u notariusza zostanie od pobrany przez notariusza, a przy zakładaniu spółki za pośrednictwem systemu S24 podatek PCC trzeba uiścić samodzielnie.

W zależności od wybranej formy założenia nowej spółki koszty będą się różnić. W przypadku skorzystania z usług profesjonalnego wsparcia, doradztwa podatkowego kancelarii prawnej, koszty mogą być wyższe, aczkolwiek rejestracja nastąpi sprawnie.

Ostateczny koszt założenia spółki z o.o. zależy od indywidualnych okoliczności każdego przypadku.

Założenie spółki z o.o. w ujęciu kosztów najlepiej zobrazuje tabelka, gdzie naszą główną zmienną będzie sposób założenia spółki z o.o. Ile więc kosztuje założenie spółki?

koszty założenia spółki z o.o.

 • * do 3000 zł – 100 zł;
 • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Założenie spółki przez s24 – spółka z o.o. z formularza.

Niewątpliwie, pozytywnym aspektem rejestracji spółki w trybie S24 jest możliwość szybkiego załatwienia wszelkich formalności online, w pewnych sytuacjach bez wychodzenia z domu, jak również bez konieczności korzystania z usług notariusza. Jednak w takim wypadku założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością też będzie wymagało profesjonalnego wsparcia, aby nastąpiło sprawnie.

Jakich danych będziesz potrzebował do wypełnienia formularza dostępnego w systemie s24?

Przed przystąpieniem do uzupełniania wzorca umowy spółki, musisz przygotować następujące dane:

 • firmę (czyli nazwę) i siedzibę spółki,
 • określenie przedmiotu działalności (kody PKD)
 • planowany czas  trwania  spółki  –  wtedy,  gdy  spółka  ma być ustanowiona  na  czas określony (zasadą jest powołanie na czas nieoznaczony),
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • decyzję, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział (najlepszą zasadą jest, aby wspólnicy mieli więcej niż jeden udział),
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez każdego wspólnika,
 • decyzję dotyczącą dodatkowych zapisów w umowie, które mogą dotyczyć takich spraw, jak np. sposób reprezentacji,
 • osób, które mają wejść do zarządu spółki, czyli dane przyszłych członków zarządu. Zarząd spółki powinien zostać powołany przy podpisywaniu umowy spółki.

Zwracamy też uwagę, że system nie udostępnia wszystkich niezbędnych dokumentów, umożliwiających kompleksową rejestrację podmiotu.

Rejestrując spółkę należy zatem przygotować i załączyć wcześniej do systemu jako dokumenty zewnętrzne:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby powołanej do reprezentowania spółki wraz z oświadczeniem o jej adresie do doręczeń;
 • dane osób uprawnionych do powołania zarządu;
 • oraz zestawienie danych osób uprawnionych do reprezentacji spółki, zawierające dane adresowe do doręczeń.

Tak przygotowany na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością możesz przystąpić do składania wniosku i uzupełniania danych. Po wypełnieniu formularza system wygeneruje dokument w postaci Twojej umowy spółki z o.o.

Następnie będzie czas na opłaty sądowe, których można dokonać poprzez płatności w systemie.

Umowa spółki utworzona, opłaty sądowe uiszczone, można więc złożyć podpisy elektroniczne wszystkich wspólników (kwalifikowany podpis elektroniczny bądź elektroniczny podpis poprzez profil zaufany ePUAP).

Czy oznacza to, że jeśli wspólników jest kilku to muszą oni być jednocześnie przy jednym komputerze?

Nie. Problem ten można rozwiązać na dwa sposoby. Po pierwsze, wszystkie te osoby nie muszą siedzieć przed jednym komputerem. Jedna z nich może utworzyć dla profilu spółki (według nomenklatury s24 – przedsiębiorstwa) wszystkie dokumenty niezbędne i wniosek do rejestracji. Następnie może tak utworzone dane przekazać pozostałym zainteresowanym (przycisk „Udostępnij”) celem złożenia podpisów.

Gdy masz gotową umowę spółki, po podpisaniu wniosku możesz go wysłać i zakończyć tym samym rejestrację spółki.

Wysłanie wniosku oznacza automatycznie wniosek o wpis spółki do KRS. Wpis spółki generuje również otrzymanie przez niego numeru NIP i REGON.

Kiedy skorzystać z pomoc prawnika i doradcy podatkowego przy rejestracji spółki z o.o.?

Odpowiedź naszym zdaniem jest krótka – zawsze. Niezależnie od tego, czy planujesz założenie spółki w oparciu o prosty wzór, czy planujesz wnieść minimalny kapitał zakładowy, czy też treść umowy spółki ma być bardziej skomplikowana. Niezależnie od tego, czy Twoja spółka z o.o. ma być prostym przedsięwzięciem, czy też masz bardziej ambitne plany, założenie spółki z o.o. wymaga spojrzenia wieloaspektowego na plany biznesowe. Prowadzenie biznesu można porównać do budowy domu, a spółka z o.o. to technologia, jaką wybrałeś. Zmiana technologii jest możliwa, ale bardziej kosztowna niż wybór innej zanim rozpoczniesz budowę biznesu.

Powyżej opisano proces składnia wniosku o założenie spółki z o.o. przez s24. Warto zwrócić uwagę, że możesz również udzielić pełnomocnictwa adwokatowi, który wypełni wszystkie dane i zarejestruje w Twoim imieniu spółkę. Trzeba zwrócić bowiem uwagę na fakt, że pozornie prosty formularz może okazać się dla użytkownika bez wiedzy prawniczej zbyt skomplikowany. Są w nim użyte pojęcia prawnicze.

Wówczas zaoszczędzisz czas, który będziesz mógł poświecić na planowanie i rozwój biznesu, a wszelkie formalności prawne pozostaną poza Tobą.

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jeśli Twoje wyobrażenie o warunkach umowy zakładania spółki o z o.o. oraz zależności jakie mają występować między wspólnikami wykraczają poza ustawowe przepisy, bądź też co najmniej jeden ze wspólników będzie chciał wnieść swój wkład niepieniężny, to polecamy kontakt z Kancelarią.

Możesz zlecić skonstruowanie umowy spółki z o.o. od podstaw. Ty przedstawiasz swoje założenia czyli, czego oczekujesz od prowadzenia spółki, podajesz wszelkie informacje, które będą potrzebne do skonstruowania umowy, a adwokat przygotuje umowę spółki z o.o. odpowiadającą wszelkim Twoim preferencjom w granicach prawa. Wówczas umowa spółki z o.o. będzie przygotowana profesjonalnie, a Ty będziesz pewny przy rozwoju biznesu zapewniłeś odpowiednie ramy prawne dla swojej działalności.

Spółka założona przez S24 a zmiany w umowie spółki u notariusza

W przypadku jeśli jakiekolwiek zmiany były dokonywane w umowie spółki sporządzonej u notariusza, również nie będzie możliwości rejestracji takowych zmian z wykorzystaniem systemu S24.

Każda zmiana w już istniejącej i zarejestrowanej umowie spółki z o.o. będzie wiązała się z dodatkowymi konkretnymi kosztami. Zmiana w umowie zawsze jest związana z opłatami sądowymi wnoszonymi do sądów gospodarczych KRS za pośrednictwem systemu PRS. Opłata sądowa za zmianę bądź zmiany to 350 zł.

Każda zmiana to koszt sporządzenia aktu notarialnego, jeśli tego wymagają przepisy bądź umowa spółki wymusza taką formę.

Tutaj również polecamy konsultację i pomoc adwokata, który przygotuje potrzebne dokumenty, zaoferuje asystę u notariusza i zarejestruje, po udzieleniu mu pełnomocnictwa, dokonane zmiany.

O czym jeszcze warto pomyśleć zakładając spółkę?

Jeżeli planujesz założenie spółki z o.o. z udziałem innych osób, masz pewne uzgodnienia poczynione ze wspólnikami, chcecie wzajemnie wykorzystać potencjał osobowy działając w skutecznym biznesowo zespole zawrzyjcie obok umowy spółki umowę inwestycyjną określającą szczegółowe Wasze zobowiązania. Spółka z o.o. do dobra forma współpracy kilku osób, ale sama treść umowy spółki nie zapewni dobrych ram. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje w oparciu o umowę spółki, która jednak nie określa w wielu wypadkach szczegółowych zobowiązań wspólników. A te najczęściej są bardzo istotne przy rozpoczynaniu współpracy. Wspólnicy zazwyczaj wnoszą minimalny kapitał zakładowy i to nie on odgrywa rolę przy rozwoju biznesu, a to jak ze sobą współpracują. Przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy uzgodnić te zasady współpracy. Przyszli wspólnicy zdecydują o zakresie wzajemnych zobowiązań.

Ile kosztuje pełna księgowość dla spółki z o.o.?

Zgodnie z przepisami, prowadzenie spółki z o.o. wymaga pełnej księgowości. Najlepiej zatrudnić biuro rachunkowe, ponieważ prowadzenie księgowości spółki z o.o. zabiera dużo czasu i wymaga zaangażowania i bardzo profesjonalnej wiedzy.

Koszty obsługi biura rachunkowego zależą oczywiście od tego czy Twoja firma na razie wystawia kilka faktur, czy jest prowadzi szeroką działalność. Cena może również zależeć od charakteru Twojej działalności gospodarczej.

Przybliżone koszty można oszacować w granicach od 250 zł – 1500 zł netto miesięcznie.

Jeśli dopiero zaczynasz, te koszty mogą być małe. Potem wraz z rozwojem spółki będą większe, jednak Ty będziesz mógł wówczas przeznaczyć na to większe środki.

Dodatkowo, obowiązkiem spółki z o.o. jest złożenie rocznego sprawozdania finansowego, co może wymagać dodatkowego wynagrodzenia.

Podsumowanie

Powyżej przedstawiono przybliżone koszty założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jej rejestracji przy uwzględnieniu kilku stałych i zmiennych danych, mających wpływ ostateczny wynik.

Chcąc założyć spółkę lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – musisz przemyśleć wiele kwestii prawno-podatkowych, które będą miały bezpośredni wpływ na codzienne zarządzanie Twoją firmą, na jej organizację i Twoją odpowiedzialność.

Zatem w kwestii podjęcia decyzji co do sposobu założenia spółki, nie są istotne jedynie koszty, ale specyfika podmiotu, który chciałbyś zawiązać, jak również charakter działalności gospodarczej, który zamierzasz realizować.

Wszystko to wymaga odpowiedniego przygotowania na gruncie prawnym. Potrzebna jest wiedza prawnicza i doświadczenie, które Tobie zagwarantuje pewność, że działasz przy wykorzystaniu najkorzystniejszych dla siebie narzędzi. Założenie spółki może odbyć się wówczas przy minimalnym Twoim zaangażowaniu.

W tym celu warto skorzystać z pomocy Kancelarii.

Oferta Kancelarii

Jeżeli jesteś zainteresowany pomocą prawną przy założeniu i rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, potrzebujesz doradztwa prawno- podatkowego w przy podjęciu decyzji biznesowych bądź jesteś zainteresowany stałą współpracą, zapoznaj się z ofertą Kancelarii.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podział zysku w spółce z o.o. – na co zwrócić uwagę? Poprzedni
Następny Dlaczego spółka jawna jest korzystną formą założenia i prowadzenia biznesu?