Nasz zespół

Nasze doświadczenie to przede wszystkim wynik prawniczych pasji odkrywanych już w czasie studiów, a także setek projektów zrealizowanych przez cały zespół. Połączenie wiedzy i doświadczenie naszych specjalistów sprawia, że nasza kancelaria jest w stanie obsługiwać Klientów wywodzących się z różnych branż. Pracujemy wspólnie dzieląc się wiedzą i doświadczeniem dzięki czemu jesteśmy w stanie osiągnąć zamierzone cele i zrealizować najbardziej skomplikowane projekty.

Nasz zespół

Bogdan Chudoba – partner
Bogdan Chudoba – partner
Adwokat

Wiedza

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1999–2003 odbywał aplikację adwokacką w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ oraz kurs na doradców podatkowych z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. W 2003 r. zdał egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Doświadczenie

Bogdan Chudoba w latach 1997–1998 pracował w kancelarii KUBAS s.c., a od 1998 r. do 2001 r. był zatrudniony w dziale prawnym Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A.. Następnie pełnił funkcję kierownika działu prawnego firmy TRAS – OKNA S.A. (później TRAS TYCHY S.A.). Współpracował z producentami stolarki okiennej, firmami z branży motoryzacyjnej i deweloperskiej. W latach 2003–2007 był wspólnikiem spółki Adwokaci Cichy Chudoba Marasek Zybura Sp.p., świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców. Od 2007 r. wraz z zespołem innych adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych prowadzi kancelarię adwokacką pod firmą Bogdan Chudoba Adwokaci. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej HOLDING 1 S.A.

Profesjonalizm

Bogdan Chudoba zawodowo interesuje się przede wszystkim problematyką koncepcji organizacji prawnej grup kapitałowych, prawem spółek, prawami i obowiązkami członków organów spółek, umowami w obrocie gospodarczym, zobowiązaniami umownymi, prawem podatkowym oraz systemami compliance. Ponadto, posiada szczególne doświadczenie w świadczeniu usług przy zakładaniu spółek, określaniu warunków współpracy wspólników spółek osobowych i kapitałowych, przekształcaniu spółek, podziałach i łączeniu spółek oraz w transakcjach nabywania i zbywania udziałów i przedsiębiorstw.
Marcin Wolski – partner
Marcin Wolski – partner
Adwokat

Wiedza

Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2006-2010 odbył aplikację w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie i został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie.

Doświadczenie

W 2006 r. rozpoczął współpracę z kancelarią Adwokaci Cichy Chudoba Marasek Zybura sp. p. Do naszego zespołu dołączył w 2007 r. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów z branży motoryzacyjnej oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie wynajmu pojazdów.

Profesjonalizm

Marcin Wolski specjalizuje się głównie w sporach z konsumentami w zakresie wad pojazdów. Ponadto reprezentuje Klientów kancelarii w sporach z konsumentami w zakresie stosowania niedozwolonych klauzul umownych. W kręgu jego zainteresowań pozostaje jest także prawo Internetu oraz zagadnienia związane z prawem upadłościowym i naprawczym.
Edyta Sieniawska – partner
Edyta Sieniawska – partner
Radca prawny

Wiedza

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2006-2010 odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W 2010 r. zdała egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.  W 2016 r. ukończyła studia podyplomowe z Prawa ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie

Od 2005 r. współpracowała z wieloma kancelariami oraz świadczyła pomoc prawną m.in. na rzecz szpitali, towarzystw ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw komunalnych, przedsiębiorstw z branży budowlanej oraz IT. Zajmowała się kompleksową obsługą korporacyjną Klientów kancelarii, w tym spółek notowanych na NewConnect. Z naszą kancelarią współpracuje od 2012 r. Uczestniczyła w procesie przekształceń grup spółek w spółki osobowe i obsłudze procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw.

Profesjonalizm

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nieruchomości. Prowadzi sprawy związane z nabywaniem, zbywaniem, zagospodarowaniem nieruchomości oraz przeprowadzeniem procesu budowlanego. Reprezentuje klientów kancelarii w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości oraz prowadzeniu uzgodnień z organami administracji publicznej, w szczególności w sprawach odszkodowawczych, wywłaszczeniowych, o stwierdzenie nieważności planów zagospodarowania przestrzennego, postępowaniach w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, rent planistycznych  i opłat adiacenckich. Wielokrotnie uczestniczyła w prowadzeniu due diligence nieruchomości i obsłudze procesów nabywania nieruchomości dla celów inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości oraz realizacji procedur planistycznych przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej. Ponadto, w kręgu jej zainteresowań jest prawo pracy, ze szczególnym naciskiem na optymalizację procesów zatrudnienia oraz prawo cywilne.
Paweł Lewiński
Paweł Lewiński
Adwokat

Wiedza

W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1997 r.ukończył aplikację sądową, zdając egzamin sędziowski.

Doświadczenie

W latach 1997 - 1999 orzekał w sprawach karnych. Następnie zatrudnił się w jednej z największych firm na polskim rynku, w której zajmował się współpracą z operatorami telekomunikacyjnymi i podmiotami gospodarczymi korzystającymi z jej usług. Po odbyciu aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie złożył egzamin adwokacki. W praktyce adwokackiej zajmuje się przede wszystkim sprawami cywilnymi i karnymi.
Adrian Martynowicz
Adrian Martynowicz
Adwokat

Wiedza

W 2010 r. z wyróżnieniem ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, składając egzamin magisterski w Katedrze Prawa Cywilnego na podstawie pracy przygotowanej pod kierunkiem prof. E. Drozda. W latach 2011-2013 odbył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. W 2014 r. zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów w Krakowie.

Doświadczenie

Adrian Martynowicz zdobywał doświadczenie już w trakcie studiów. W 2008 współpracował z kancelariami adwokackimi i radcowskimi, zajmując się obsługą prawną przedsiębiorców. Z naszą kancelarią współpracuje od 2011 r. Posiada doświadczenie m.in. w dziedzinach prawa umów, prawa nieruchomości (ze szczególnym uwzględnieniem działalności deweloperskiej) oraz w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych. Zawodowo szczególnie interesuje się zagadnieniami rozszerzenia i ograniczenia odpowiedzialności kontraktowej, dodatkowymi zastrzeżeniami umownymi oraz granicami swobody umów.
Katarzyna Procyk-Wypyska
Katarzyna Procyk-Wypyska
Adwokat

Wiedza

W 2008 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2010–2013 odbywała aplikację adwokacką w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2013 r. zdała egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Doświadczenie

Od 2005 r. odbywała staże, współpracowała z wieloma kancelariami adwokackimi oraz świadczyła pomoc prawną w ramach Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z naszą kancelarią współpracuje od 2009 r., od 2013 roku jako adwokat.  Prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej i informatycznej. Posiada duże doświadczenie w przygotowaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów licencyjnych oraz umów wdrożenia kompleksowych rozwiązań informatycznych dla dużych podmiotów gospodarczych. Zajmowała się wdrażaniem systemów ochrony danych osobowych oraz bieżącym doradztwem w zakresie problemów związanych z ochroną danych osobowych. Ponadto posiada doświadczenie w tworzeniu negocjowaniu umów dotyczących kampanii reklamowych z wykorzystaniem nowych środków przekazu.  
Marta Siwik
Marta Siwik
Radca prawny

Wiedza

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie

Od 2013 r. współpracowała z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych w zakresie prawa i postępowania cywilnego, prawa pracy i prawa gospodarczego. W latach 2014-2015 świadczyła nieodpłatną pomoc prawną w ramach Sekcji Prawa Medycznego Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada szczególne doświadczenie w świadczeniu usług w dziedzinach prawa gospodarczego oraz cywilnego. Interesuje się także prawem gospodarczym oraz prawem medycznym.
Joanna Rekies – Nurzyńska
Joanna Rekies – Nurzyńska
Adwokat

Wiedza

W 2014 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim. W latach 2015 – 2017 odbywała aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną złożeniem egzaminu zawodowego w 2018 r. Od 2019 r. świadczy pomoc prawną jako adwokat.

Doświadczenie

Od 2013 r. współpracowała z kancelariami adwokackimi i patentowymi oraz międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Jest laureatką I edycji projektu Liderzy Ochrony Zdrowia prowadzonego przez Fundację im. Lesława A. Pagi w Warszawie oraz autorką publikacji z zakresu IP i TMT. W naszej kancelarii od 2019 r. zapewnia bieżącą obsługę prawną spółek z branży motoryzacyjnej i wynajmu samochodów (w tym car-sharing) oraz branży informatycznej, także w aspektach e-commerce. Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu praw własności intelektualnej, także na drodze sądowej. Posiada doświadczenie w tematyce umów autorsko-prawnych z branży IT. Doradza Klientom w przedmiocie projektowania kampanii marketingowych oraz aspektów reklamy przedsiębiorstwa zgodnej z prawem. Reprezentuje Klientów w postępowaniach cywilnych, głównie w sporach dotyczących praw konsumentów i wykonania umów charakterystycznych na rynku automotive. Zajmuje się problematyką ochrony danych osobowych, także w ramach grup kapitałowych. W kręgu jej zainteresowań pozostaje prawo nowych technologii. Posługuje się językiem angielskim (w tym terminologią prawniczą) oraz językiem niemieckim.
Joanna Konior
Joanna Konior
Adwokat

Wiedza

W 2015 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pod opieką naukową dr hab. W. Wróbla obroniła pracę poświęconą problematyce zamiaru ewentualnego ze szczególnym uwzględnieniem sposobu jego dowodzenia w praktyce sądowej.

Doświadczenie

Już podczas studiów zdobywała doświadczenie z prawa cywilnego, karnego i administracyjnego,, współpracując z kancelariami adwokackimi. W 2016 r. przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie rozpoczęła aplikację adwokacką, którą zakończyła zdanym egzaminem zawodowym. W swojej działalności zajmowała się głównie sektorem prawa karnego oraz cywilnego. Z kancelarią związana jest od 2019 r. Zajmuje się zapewnianiem bieżącej obsługi prawnej spółkom motoryzacyjnym.
Wojciech Matus
Wojciech Matus
Radca prawny

Wiedza

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując w 2013 r. tytuł magistra prawa. W latach 2015-2017 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W 2018 r. zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych w Krakowie.

Doświadczenie

Współpracował z kancelariami zajmującymi się kompleksową obsługą przedsiębiorców. W naszej kancelarii od 2018 r. specjalizuje się w prawie korporacyjnym, w tym w transakcjach M&A, przekształceniach oraz obsłudze struktur holdingowych. Interesuje się między innymi zagadnieniami związanymi z prawem własności intelektualnej oraz prawem konsumentów. Posługuje się również językiem angielskim.
Krzysztof Niemiec
Krzysztof Niemiec
Doradca podatkowy

Wiedza

Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego na UEK.

Doświadczenie

Od 2006 r. pracował w organach administracji skarbowej. W 2011 r. zdał egzamin i uzyskał tytuł urzędnika mianowanego. W 2012 r. uzyskał tytuł doradcy podatkowego. a od 2013 r. współpracował z kancelariami świadczącymi usługi księgowe, prawne i podatkowe. Świadczył bieżącą pomoc podatkową na rzecz przedsiębiorców, w szczególności branży budowlanej, deweloperskiej, IT i handlowej, w tym reprezentując Klientów w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych.

Profesjonalizm

Prowadził szkolenia i warsztaty z zakresu podatków przede wszystkich dla Stowarzyszenie Podatników w Polsce, jak również na zlecenia firm. Jest współautorem książki „Egzamin na doradcę podatkowego” wydanej przez Forum Doradców Podatkowych. Specjalizuje się podatkiem od towarów i usług, w tym w aspekcie transakcji transgranicznych, podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych.
Katarzyna Pawska
Katarzyna Pawska
Adwokat

Wiedza

W 2018 r. ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Administracyjnego pod opieką prof. dr hab. J. Zimmermana. Jest również absolwentką studiów licencjackich na kierunku administracja. W latach 2019 – 2022 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, zakończoną złożeniem egzaminu zawodowego w 2022 r.

Doświadczenie

Od 2016 r. zdobywała doświadczenie zawodowe, współpracując z kilkoma krakowskimi kancelariami. We wrześniu 2022 r. została wpisana na adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej. Będąc przewodniczącą Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz członkiem Uczelnianej Komisji Prawnej i Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego aktywnie brała udział w pracach Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na rzecz społeczności studenckiej. Naukowo związana przede wszystkim z Kołem Prawa Sportowego TBSP UJ. Ponadto, w kręgu jej zainteresowań pozostają również zagadnienia z zakresu prawa budowlanego i gospodarczego. Posługuje się językiem angielskim. Z kancelarią Bogdan Chudoba Adwokaci współpracuje od 2019 r. Zajmuje się reprezentacją procesową klientów w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz obsługą prawną inwestycji budowlanych.
Patrycja Słapek
Patrycja Słapek
Prawnik

Wiedza

W 2016 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza–Modrzewskiego. Jest również absolwentką Studiów Podyplomowych na kierunku Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posługuje się językiem angielskim. Uczestniczyła w kursie w Szkole Stafford House w Cambridge.

Doświadczenie

Współpracowała z kancelariami adwokacko-radcowskimi w Warszawie i Katowicach. Ponadto, pracowała w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie oraz podczas praktyk w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli. Z naszą kancelarią współpracuje od 2017 r. Zajmuje się obsługą prawną Klientów w zakresie prawa korporacyjnego. Zawodowo interesuje się prawem spółek, umów, zmianami podmiotowymi przedsiębiorstw i procesem inwestycyjnym startupów.
Klaudia Dzięga
Klaudia Dzięga
Specjalista ds. administracji
Absolwentka Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Tytuł magistra uzyskała w 2019 roku z wynikiem bardzo dobrym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach administracyjnych. Pracowała w Urzędzie Marszałkowskim, Fundacji oraz kancelarii prawnej. Jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie biura - prowadzenie sekretariatu, przepływ informacji i bieżącej korespondencji, koordynację obiegu dokumentów i ich archiwizowanie.
Bogdan Chudoba – partner

Bogdan Chudoba – partner

Adwokat

Marcin Wolski – partner

Marcin Wolski – partner

Adwokat

Edyta Sieniawska – partner

Edyta Sieniawska – partner

Radca prawny

Paweł Lewiński

Paweł Lewiński

Adwokat

Adrian Martynowicz

Adrian Martynowicz

Adwokat

Katarzyna Procyk-Wypyska

Katarzyna Procyk-Wypyska

Adwokat

Marta Siwik

Marta Siwik

Radca prawny

Joanna Rekies – Nurzyńska

Joanna Rekies – Nurzyńska

Adwokat

Joanna Konior

Joanna Konior

Adwokat

Wojciech Matus

Wojciech Matus

Radca prawny

Krzysztof Niemiec

Krzysztof Niemiec

Doradca podatkowy

Katarzyna Pawska

Katarzyna Pawska

Adwokat

Patrycja Słapek

Patrycja Słapek

Prawnik

Klaudia Dzięga

Klaudia Dzięga

Specjalista ds. administracji

Skontaktuj się z nami

Naciśnij Ctrl i przewiń, by przybliżyć mapę
Przesuń mapę dwoma palcami
Imię i nazwisko *imię i nazwisko są wymagane
Email *email jest wymagany
*treść zapytania jest wymagana
Zasady przetwarzania danych osobowych wskazane są w "Polityce Prywatnosci"