Nasz zespół

Nasze doświadczenie to przede wszystkim wynik prawniczych pasji odkrywanych już w czasie studiów, a także setek projektów zrealizowanych przez cały zespół. Połączenie wiedzy i doświadczenie naszych specjalistów sprawia, że nasza kancelaria jest w stanie obsługiwać Klientów wywodzących się z różnych branż. Pracujemy wspólnie dzieląc się wiedzą i doświadczeniem dzięki czemu jesteśmy w stanie osiągnąć zamierzone cele i zrealizować najbardziej skomplikowane projekty.

Nasz zespół

Bogdan Chudoba – partner
Bogdan Chudoba – partner
Adwokat

Wiedza

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1999–2003 odbywał aplikację adwokacką w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ oraz kurs na doradców podatkowych z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. W 2003 r. zdał egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Doświadczenie

Bogdan Chudoba w latach 1997–1998 pracował w kancelarii KUBAS s.c., a od 1998 r. do 2001 r. był zatrudniony w dziale prawnym Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A.. Następnie pełnił funkcję kierownika działu prawnego firmy TRAS – OKNA S.A. (później TRAS TYCHY S.A.). Współpracował z producentami stolarki okiennej, firmami z branży motoryzacyjnej i deweloperskiej. W latach 2003–2007 był wspólnikiem spółki Adwokaci Cichy Chudoba Marasek Zybura Sp.p., świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców. Od 2007 r. wraz z zespołem innych adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych prowadzi kancelarię adwokacką pod firmą Bogdan Chudoba Adwokaci. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej HOLDING 1 S.A.

Profesjonalizm

Bogdan Chudoba zawodowo interesuje się przede wszystkim problematyką koncepcji organizacji prawnej grup kapitałowych, prawem spółek, prawami i obowiązkami członków organów spółek, umowami w obrocie gospodarczym, zobowiązaniami umownymi, prawem podatkowym oraz systemami compliance. Ponadto, posiada szczególne doświadczenie w świadczeniu usług przy zakładaniu spółek, określaniu warunków współpracy wspólników spółek osobowych i kapitałowych, przekształcaniu spółek, podziałach i łączeniu spółek oraz w transakcjach nabywania i zbywania udziałów i przedsiębiorstw.
Marcin Wolski – partner
Marcin Wolski – partner
Adwokat

Wiedza

Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2006-2010 odbył aplikację w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie i został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie.

Doświadczenie

W 2006 r. rozpoczął współpracę z kancelarią Adwokaci Cichy Chudoba Marasek Zybura sp. p. Do naszego zespołu dołączył w 2007 r. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów z branży motoryzacyjnej oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie wynajmu pojazdów.

Profesjonalizm

Marcin Wolski specjalizuje się głównie w sporach z konsumentami w zakresie wad pojazdów. Ponadto reprezentuje Klientów kancelarii w sporach z konsumentami w zakresie stosowania niedozwolonych klauzul umownych. W kręgu jego zainteresowań pozostaje jest także prawo Internetu oraz zagadnienia związane z prawem upadłościowym i naprawczym.
Edyta Sieniawska – partner
Edyta Sieniawska – partner
Radca prawny

Wiedza

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2006-2010 odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W 2010 r. zdała egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.  W 2016 r. ukończyła studia podyplomowe z Prawa ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie

Od 2005 r. współpracowała z wieloma kancelariami oraz świadczyła pomoc prawną m.in. na rzecz szpitali, towarzystw ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw komunalnych, przedsiębiorstw z branży budowlanej oraz IT. Zajmowała się kompleksową obsługą korporacyjną Klientów kancelarii, w tym spółek notowanych na NewConnect. Z naszą kancelarią współpracuje od 2012 r. Uczestniczyła w procesie przekształceń grup spółek w spółki osobowe i obsłudze procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw.

Profesjonalizm

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nieruchomości. Prowadzi sprawy związane z nabywaniem, zbywaniem, zagospodarowaniem nieruchomości oraz przeprowadzeniem procesu budowlanego. Reprezentuje klientów kancelarii w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości oraz prowadzeniu uzgodnień z organami administracji publicznej, w szczególności w sprawach odszkodowawczych, wywłaszczeniowych, o stwierdzenie nieważności planów zagospodarowania przestrzennego, postępowaniach w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, rent planistycznych  i opłat adiacenckich. Wielokrotnie uczestniczyła w prowadzeniu due diligence nieruchomości i obsłudze procesów nabywania nieruchomości dla celów inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości oraz realizacji procedur planistycznych przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej. Ponadto, w kręgu jej zainteresowań jest prawo pracy, ze szczególnym naciskiem na optymalizację procesów zatrudnienia oraz prawo cywilne.
Paweł Lewiński
Paweł Lewiński
Adwokat

Wiedza

W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1997 r.ukończył aplikację sądową, zdając egzamin sędziowski.

Doświadczenie

W latach 1997 - 1999 orzekał w sprawach karnych. Następnie zatrudnił się w jednej z największych firm na polskim rynku, w której zajmował się współpracą z operatorami telekomunikacyjnymi i podmiotami gospodarczymi korzystającymi z jej usług. Po odbyciu aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie złożył egzamin adwokacki. W praktyce adwokackiej zajmuje się przede wszystkim sprawami cywilnymi i karnymi.
Adrian Martynowicz
Adrian Martynowicz
Adwokat

Wiedza

W 2010 r. z wyróżnieniem ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, składając egzamin magisterski w Katedrze Prawa Cywilnego na podstawie pracy przygotowanej pod kierunkiem prof. E. Drozda. W latach 2011-2013 odbył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. W 2014 r. zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów w Krakowie.

Doświadczenie

Adrian Martynowicz zdobywał doświadczenie już w trakcie studiów. W 2008 współpracował z kancelariami adwokackimi i radcowskimi, zajmując się obsługą prawną przedsiębiorców. Z naszą kancelarią współpracuje od 2011 r. Posiada doświadczenie m.in. w dziedzinach prawa umów, prawa nieruchomości (ze szczególnym uwzględnieniem działalności deweloperskiej) oraz w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych. Zawodowo szczególnie interesuje się zagadnieniami rozszerzenia i ograniczenia odpowiedzialności kontraktowej, dodatkowymi zastrzeżeniami umownymi oraz granicami swobody umów.
Joanna Rekies – Nurzyńska
Joanna Rekies – Nurzyńska
Adwokat

Wiedza

W 2014 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim. W latach 2015 – 2017 odbywała aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną złożeniem egzaminu zawodowego w 2018 r. Od 2019 r. świadczy pomoc prawną jako adwokat.

Doświadczenie

Od 2013 r. współpracowała z kancelariami adwokackimi i patentowymi oraz międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Jest laureatką I edycji projektu Liderzy Ochrony Zdrowia prowadzonego przez Fundację im. Lesława A. Pagi w Warszawie oraz autorką publikacji z zakresu IP i TMT. W naszej kancelarii od 2019 r. zapewnia bieżącą obsługę prawną spółek z branży motoryzacyjnej i wynajmu samochodów (w tym car-sharing) oraz branży informatycznej, także w aspektach e-commerce. Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu praw własności intelektualnej, także na drodze sądowej. Posiada doświadczenie w tematyce umów autorsko-prawnych z branży IT. Doradza Klientom w przedmiocie projektowania kampanii marketingowych oraz aspektów reklamy przedsiębiorstwa zgodnej z prawem. Reprezentuje Klientów w postępowaniach cywilnych, głównie w sporach dotyczących praw konsumentów i wykonania umów charakterystycznych na rynku automotive. Zajmuje się problematyką ochrony danych osobowych, także w ramach grup kapitałowych. W kręgu jej zainteresowań pozostaje prawo nowych technologii. Posługuje się językiem angielskim (w tym terminologią prawniczą) oraz językiem niemieckim.
Joanna Konior – Łakomy
Joanna Konior – Łakomy
Adwokat

Wiedza

W 2015 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pod opieką naukową dr hab. W. Wróbla obroniła pracę poświęconą problematyce zamiaru ewentualnego ze szczególnym uwzględnieniem sposobu jego dowodzenia w praktyce sądowej.

Doświadczenie

Już podczas studiów zdobywała doświadczenie z prawa cywilnego, karnego i administracyjnego,, współpracując z kancelariami adwokackimi. W 2016 r. przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie rozpoczęła aplikację adwokacką, którą zakończyła zdanym egzaminem zawodowym. W swojej działalności zajmowała się głównie sektorem prawa karnego oraz cywilnego. Z kancelarią związana jest od 2019 r. Zajmuje się zapewnianiem bieżącej obsługi prawnej spółkom motoryzacyjnym.
Wojciech Matus
Wojciech Matus
Radca prawny

Wiedza

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując w 2013 r. tytuł magistra prawa. W latach 2015-2017 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W 2018 r. zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych w Krakowie.

Doświadczenie

Współpracował z kancelariami zajmującymi się kompleksową obsługą przedsiębiorców. W naszej kancelarii od 2018 r. specjalizuje się w prawie korporacyjnym, w tym w transakcjach M&A, przekształceniach oraz obsłudze struktur holdingowych. Interesuje się między innymi zagadnieniami związanymi z prawem własności intelektualnej oraz prawem konsumentów. Posługuje się również językiem angielskim.
Katarzyna Pawska
Katarzyna Pawska
Adwokat

Wiedza

W 2018 r. ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Administracyjnego pod opieką prof. dr hab. J. Zimmermanna. Jest również absolwentką studiów licencjackich na kierunku administracja (2019 r.) oraz studiów podyplomowych Prawo Nieruchomości organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2023 r.).

W latach 2019 – 2022 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, zakończoną złożeniem egzaminu zawodowego w 2022 r.

Doświadczenie

Od 2016 r. zdobywała doświadczenie zawodowe współpracując z kilkoma krakowskimi kancelariami. We wrześniu 2022 r. została wpisana na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Będąc przewodniczącą Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz członkiem Uczelnianej Komisji Prawnej i Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego aktywnie brała udział w pracach Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na rzecz społeczności studenckiej.

W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia z zakresu prawa budowlanego i gospodarczego. Posługuje się językiem angielskim.

Z kancelarią Bogdan Chudoba Adwokaci współpracuje od 2019 r. Zajmuje się reprezentacją procesową klientów w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz obsługą prawną inwestycji budowlanych.

Mateusz Garbowski
Mateusz Garbowski
Adwokat

Wiedza

W 2016 r. ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W latach 2018-2020 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, którą zakończył zdanym w 2021 r. egzaminem zawodowym.

Doświadczenie

W trakcie odbywanej aplikacji adwokackiej współpracował z kancelariami adwokackimi w Krakowie oraz zdobywał doświadczenie, zajmując się sprawami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi. Po zdanym egzaminie zawodowym został wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej. W roku 2022 świadczył usługi w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Krakowie. Obecnie zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Z Kancelarią współpracuje od 2021 r., w której zapewnia m.in. obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność w branży motoryzacyjnej.

Krzysztof Niemiec
Krzysztof Niemiec
Doradca podatkowy

Wiedza

Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego na UEK.

Doświadczenie

Od 2006 r. pracował w organach administracji skarbowej. W 2011 r. zdał egzamin i uzyskał tytuł urzędnika mianowanego. W 2012 r. uzyskał tytuł doradcy podatkowego. a od 2013 r. współpracował z kancelariami świadczącymi usługi księgowe, prawne i podatkowe. Świadczył bieżącą pomoc podatkową na rzecz przedsiębiorców, w szczególności branży budowlanej, deweloperskiej, IT i handlowej, w tym reprezentując Klientów w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych.

Profesjonalizm

Prowadził szkolenia i warsztaty z zakresu podatków przede wszystkich dla Stowarzyszenie Podatników w Polsce, jak również na zlecenia firm. Jest współautorem książki „Egzamin na doradcę podatkowego” wydanej przez Forum Doradców Podatkowych. Specjalizuje się podatkiem od towarów i usług, w tym w aspekcie transakcji transgranicznych, podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych.
Dominika Krawczyk
Dominika Krawczyk
Radca Prawny

Wiedza

Absolwentka wyższych studiów prawniczych na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W latach 2015-2017 obywała aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, zakończoną zdaniem w 2018 roku egzaminu radcowskiego.

Doświadczenie

Od początku kariery zawodowej zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, między innymi w zakresie obsługi korporacyjnej przedsiębiorstw oraz prawa umów. Posiada wieloletnie doświadczenie jako prawnik wewnętrzny grupy kapitałowej, działającej przede wszystkim w branży deweloperskiej. Interesuje się między innymi prawem spółek oraz prawem gospodarczym.
Klaudia Dzięga
Klaudia Dzięga
Specjalista ds. administracji
Absolwentka Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Tytuł magistra uzyskała w 2019 roku z wynikiem bardzo dobrym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach administracyjnych. Pracowała w Urzędzie Marszałkowskim, Fundacji oraz kancelarii prawnej. Jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie biura - prowadzenie sekretariatu, przepływ informacji i bieżącej korespondencji, koordynację obiegu dokumentów i ich archiwizowanie.

Skontaktuj się z nami

Naciśnij Ctrl i przewiń, by przybliżyć mapę
Przesuń mapę dwoma palcami
Imię i nazwisko *imię i nazwisko są wymagane
Email *email jest wymagany
*treść zapytania jest wymagana
Zasady przetwarzania danych osobowych wskazane są w "Polityce Prywatnosci"