Prowadzenie postępowań sądowych

Nasz zespół tworzą zwolennicy rozwiązywania sporów w ramach negocjacji i mediacji. Specjaliści działu prowadzenia postępowań sądowych poza znajomością praktyki sądowej są doskonałymi negocjatorami: wyróżnia ich zdolność szybkiego reagowania i logicznego myślenia, co przekłąda się na efektywną taktykę działań i osiąganie zamierzonych celów z pełnym sukcesem.

Świadczymy pomoc prawną szczególnie w sprawach sądowych o świadczenia pieniężne. W sytuacji, gdy polubowne działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, inicjujemy postępowania sądowe, zabezpieczające i egzekucyjne.

Ponadto, działamy w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Składamy sprzeciwy, zarzuty, apelacje, zażalenia oraz przygotowujemy wszelkie inne konieczne pisma. Szukamy najkorzystniejszej dla Klienta strategii procesowej i zawsze w uwzględniamy jego interes oraz pozostałe cele biznesowe. Jeśli istnieje taka możliwość, przedstawiamy Klientowi możliwość ugodowego zakończenia sporu.

Skontaktuj się
Prowadzenie postępowań sądowych
Zajmujemy się

Zajmujemy się

● opracowaniem strategii procesowej uwzględniającej roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz postępowanie zabezpieczające,

● opracowaniem materiału dowodowego,

● oszacowaniem kosztów, czasu trwania i powodzenia sporu,

● reprezentacją Klientów w procesach cywilnych przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi, Sądem Najwyższym,

● reprezentacją Klientów w postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych,

● reprezentacją Klientów w postępowaniach egzekucyjnych,

● przygotowywaniem pozwów, pism procesowych oraz opinii prawnych w sprawach cywilnych i gospodarczych,

● prowadzeniem negocjacji ugodowych mających na celu uniknięcie sporu lub jego zakończenie.

ikonka

Skontaktuj się z nami

Współpraca zaczyna się od kontaktu

ikonka telefonu

Zadzwoń pod numer
+48 12 617 60 20

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

Marta Siwik

Marta Siwik

Radca prawny

Wiedza

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie

Od 2013 r. współpracowała z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych w zakresie prawa i postępowania cywilnego, prawa pracy i prawa gospodarczego. W latach 2014-2015 świadczyła nieodpłatną pomoc prawną w ramach Sekcji Prawa Medycznego Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada szczególne doświadczenie w świadczeniu usług w dziedzinach prawa gospodarczego oraz cywilnego. Interesuje się także prawem gospodarczym oraz prawem medycznym.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko *imię i nazwisko są wymagane
Email *email jest wymagany
*treść zapytania jest wymagana
Zasady przetwarzania danych osobowych wskazane są w "Polityce Prywatnosci"
Skontaktuj się z nami