Wiedza

W 2014 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim. W latach 2015 – 2017 odbywała aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną złożeniem egzaminu zawodowego w 2018 r. Od 2019 r. świadczy pomoc prawną jako adwokat.

Doświadczenie

Od 2013 r. współpracowała z kancelariami adwokackimi i patentowymi oraz międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Jest laureatką I edycji projektu Liderzy Ochrony Zdrowia prowadzonego przez Fundację im. Lesława A. Pagi w Warszawie oraz autorką publikacji z zakresu IP i TMT.

W naszej kancelarii od 2019 r. zapewnia bieżącą obsługę prawną spółek z branży motoryzacyjnej i wynajmu samochodów (w tym car-sharing) oraz branży informatycznej, także w aspektach e-commerce. Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu praw własności intelektualnej, także na drodze sądowej. Posiada doświadczenie w tematyce umów autorsko-prawnych z branży IT.

Doradza Klientom w przedmiocie projektowania kampanii marketingowych oraz aspektów reklamy przedsiębiorstwa zgodnej z prawem. Reprezentuje Klientów w postępowaniach cywilnych, głównie w sporach dotyczących praw konsumentów i wykonania umów charakterystycznych na rynku automotive. Zajmuje się problematyką ochrony danych osobowych, także w ramach grup kapitałowych.

W kręgu jej zainteresowań pozostaje prawo nowych technologii. Posługuje się językiem angielskim (w tym terminologią prawniczą) oraz językiem niemieckim.