Założenie spółki, start-upy

Przyjęcie właściwego modelu rozpoczęcia, a następnie prowadzenia biznesu jest jednym z ważnych czynników sprawnego zarządzania firmą, a tym samym jednym z ważnych czynników sukcesu rozpoczynanej działalności gospodarczej. Przygotowując się do rozpoczęcia działalności gospodarczej lub rozwijając działalność, planując założenie kolejnej spółki, tworząc start-up, zakładając fundację rodzinną, czy wchodząc we współpracę z nowym partnerem biznesowym, konieczne jest przeanalizowanie kilku istotnych zagadnień. Analiza powinna dotyczyć między innymi następujących aspektów:

 • czy wybierana forma prowadzenia działalności zapewnia odpowiednią strukturę organizacyjną dla jej rozwoju?
 • na jakim poziomie będą opodatkowane dochody?
 • z jakich ulg, preferencji podatkowych będzie można korzystać?
 • jaka będzie forma uzgodnień warunków współpracy pomiędzy inwestorami, wspólnikami, osobami, które będą prowadziły działalność? czy uzgodnienia te powinny zostać dokonane w sformalizowany sposób?
 • jaki zakres odpowiedzialności jest związany z prowadzonym biznesem?
 • czy ryzyko prowadzenia biznesu będzie na akceptowalnym poziomie? Jakie można zastosować metody minimalizacji ryzyka?
 • jakich błędów należy uniknąć na początku prowadzenia biznesu?
 • z jakimi kosztami wiąże się prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach?
Skontaktuj się
Założenie spółki, start-upy

W przypadku zakładania start-upu szczególnym obszarem zainteresowania powinno być:

Konieczny zakres wsparcia

Rolą doradcy prawnego przy zakładaniu działalności, tworzeniu start-upu lub też zakładaniu kolejnej spółki jest pomoc we wskazaniu optymalnego modelu prowadzenia działalności zarówno w momencie jego rozpoczęcia, jak i na kolejnych etapach rozwoju.

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo przedsiębiorcom w zakresie przyjęcia odpowiedniego modelu biznesowego z uwzględnieniem wszystkich czynników indywidualizujących sytuację każdego przedsiębiorcy i twórcy start-upu. Ponad 20. letnie doświadczenie w tworzeniu spółek, start-upów, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów gospodarczych, pozwala na efektywne przeprowadzenie procesu rozpoznania potrzeb przedsiębiorcy i wybór najkorzystniejszej formy prawnej dostosowanej do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorcy lub twórcy start-upu.

Zespół ekspertów kancelarii – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych – z sukcesem doradza, w jakiej formie prawnej rozpocząć prowadzenie biznesu, aby zoptymalizować efekty pracy w aspekcie zarówno prawnym, podatkowym, jak i organizacyjnym.

W ramach usługi, poza doradztwem, konsultacjami, odpowiedzią na konkretne pytania, czy też udziałem w uzgodnieniach pomiędzy inwestorami przygotowujemy niezbędne dokumenty takie jak:

Przeprowadzamy proces rejestracji rekomendowanej formy prowadzenia działalności w odpowiednich organach rejestracyjnych.

Zapewniamy eksperckie i merytoryczne wsparcie od momentu powstania pomysłu na biznes przyszłego przedsiębiorcy, poprzez wsparcie na etapie pozyskiwania finansowania, aż do przygotowania podstaw prawnych dla sprzedaży produktów oraz usług oferowanych przez start-upy.

ikonka

Oferta Kancelarii

Zakres oferty kancelarii obejmuje między innymi

 • doradztwo prawne i podatkowe w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności,
 • zakładanie i rejestrację spółek, podmiotów gospodarczych, fundacji rodzinnych, stowarzyszeń i fundacji,
 • minimalizowanie ryzyka związanego z wyborem optymalnego modelu biznesowego,
 • opracowywanie treści aktów założycielskich, umów spółek prawa handlowego,
 • negocjowanie i sporządzanie umów inwestorskich łączących wspólników,
 • szybkie zakładanie i rejestrację spółek online w systemie S24,
 • rejestrację spółek w innych rejestrach wraz z dokonaniem niezbędnych zgłoszeń,
 • wsparcie przedsiębiorców na etapie pozyskiwania kapitału, negocjowaniu umów, pozyskiwaniu finansowania.

Dodatkowo dla twórców start-upów świadczymy następujące usługi:

 • przygotowywanie umów pomiędzy wspólnikami, inwestorami wraz z udziałem w uzgodnieniach pomiędzy inwestorami,
 • doradztwo w zakresie komercjalizacji produktów i usług start-upu, przygotowywanie podstaw prawnych dla sprzedaży produktów oraz usług oferowanych przez start-upy,
 • opracowywanie niezbędnych dla start-upu dokumentów takich jak regulaminy usług, serwisów, aplikacji,
 • tworzenie polityki dotyczącej ochrony danych osobowych, wsparcie w ochronie danych osobowych i stworzenie indywidualnej dokumentacji,
 • pomoc w pozyskiwaniu finansowania przez przedsiębiorstwa,
 • opracowywanie umów sponsorskich, wspieranie w procesach negocjacyjnych,
 • zapewnienie należytej ochrony praw autorskich oraz własności intelektualnej.
ikonka

Oferta dla Ciebie

Usługi realizowane w 24 godziny

 • Szybkie założenie spółki w systemie S24;

Usługi realizowane w 36 godzin

 • Konsultacje w zakresie optymalizacji podatkowej i prawnej prowadzonej działalności;

Usługi realizowane w 48 godzin

 • Konsultacje prawne i podatkowe dla zarządu i wspólników spółek w zakresie ryzyka poniesienia indywidualnej odpowiedzialności oraz minimalizacji ryzyka prowadzonej działalności;
 • Skonstruowanie umowy inwestorskiej wspólników określającej zasady wspólnego założenia i wspólnego prowadzenia spółki;

Usługi realizowane w 7 do 10 dni

 • Założenie spółki wraz z dokonaniem indywidualnych uzgodnień i niezwłoczną rejestracją w KRS;

Usługi realizowane w 10 dni

 • Przygotowanie zmiany umowy spółki i przeprowadzenie rejestracji zmian w KRS;

Usługi realizowane w 2 do 3 miesięcy

 • Przekształcenie indywidualnej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.
 • Przekształcenie spółki w inną spółkę;
ikonka

Najczęściej wybierane usługi

Nasi klienci najczęściej wybierają następujące usługi:

 • szybką rejestrację spółki w systemie S24,
 • konsultacje w zakresie najbardziej dogodnej formy prawnej i podatkowej dla prowadzenia działalności, start-upu,
 • wskazanie możliwych wariantów prowadzenia działalności i korzyści prawnych oraz podatkowych z każdego z wybranych wariantów,
 • przeprowadzenie analizy prawnej i podatkowej pozwalającej na wybór najbardziej optymalnej formy prowadzonej działalności,
 • przygotowanie zindywidualizowanej umowy spółki wraz z rejestracją spółki w KRS,
 • przeprowadzenie konsultacji dla wspólników (inwestorów) zakładających spółkę, przygotowanie porozumień pomiędzy wspólnikami, dostosowanie oczekiwanych warunków współpracy do możliwych ram prawnych,
 • konsultacje w sprawie optymalnej podatkowej formy prowadzonej działalności oraz możliwości skorzystania z ulg, zwolnień i preferencji podatkowych,
 • konsultacje prawne i podatkowe dla zarządu i wspólników spółek w zakresie ryzyka poniesienia indywidualnej odpowiedzialności oraz minimalizacji ryzyka prowadzonej działalności.
ikonka

Zapraszamy do skorzystania z usług

Jeżeli planujesz założyć spółkę, start-up, fundację rodzinną, fundację, stowarzyszenie lub też wejść we współpracę z inwestorem, lub innym przedsiębiorcą i zadajesz sobie pytania:

 • jak najszybciej założyć spółkę?
 • na jakim poziomie będą opodatkowane moje dochody?
 • z jakimi dodatkowymi obciążeniami podatkowymi będę musiał się liczyć?
 • z jakich ulg, preferencji podatkowych można będzie skorzystać?
 • czy wybierana forma prowadzenia działalności zapewnia odpowiednią strukturę organizacyjną dla jej rozwoju?
 • jaka będzie forma uzgodnień warunków współpracy pomiędzy wspólnikami, osobami, które będą prowadziły działalność oraz czy uzgodnienia te zostaną dokonane w sformalizowany sposób?
 • jaki zakres odpowiedzialności jest związany z prowadzonym biznesem?
 • czy ryzyko prowadzenia biznesu będzie na akceptowalnym poziomie? Jakie można zastosować metody minimalizacji ryzyka?
 • jakie błędy można popełnić początku zaczynania prowadzenia biznesu?
 • z jakimi kosztami wiąże się prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach?
ikonka

Prowadzimy bezpośrednie doradztwo

Jak pomożemy załatwić Twoją sprawę?

Prowadzimy bezpośrednie doradztwo poprzez:

 • spotkania w siedzibie lub innym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez klienta,
 • konsultacje z klientami w siedzibie Kancelarii w Krakowie,
 • konsultacje z klientami online za pośrednictwem platformy Teams lub innych platform (Zoom, Google Meet),
 • konsultacje telefoniczne,
 • konsultacje za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • rejestrację spółek online z udziałem klienta,
 • uczestnictwo wraz z klientem w czynnościach notarialnych takich jak: zakładanie spółek, zmiany umów spółek, przekształcenia spółek,
 • składanie wniosków do KRS i reprezentację klientów przed sadem rejestrowym,
 • udział w negocjacjach,
 • reprezentowanie klientów w innych postępowaniach rejestrowych i składanie innych wniosków.

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych i usług doradztwa podatkowego w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną.

Współpraca zaczyna się od kontaktu

ikonka telefonu

Zadzwoń pod numer
+48 511 090 050

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

Dlaczego warto nam zaufać?

Nasze ponad 20. letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz przedsiębiorców, tworzeniu spółek, zmianach umów spółek, połączeniach, przekształceniach i podziałach spółek pozwala na efektywne przeprowadzenie doradztwa z uwzględnieniem celów i oczekiwań klienta.

Zespół adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych o różnych specjalizacjach tworzący kancelarię świadczy usługi dostosowane do potrzeb i oczekiwań klienta.

Celem naszego wsparcia dla przedsiębiorców od ponad 20 lat jest minimalizacja ryzyk prowadzonej działalności, zmniejszanie obciążeń podatkowych i optymalizacja form prowadzonej działalności gospodarczej.

Nasze doświadczenie w liczbach

Ponad 20 lat doświadczenia w obsłudze przedsiębiorców
Ponad 100 spółek w obsłudze bieżącej
Ponad 400 założonych spółek
Ponad 150 zrealizowanych przekształceń, połączeń, podziałów spółek
Bogdan Chudoba – partner

Bogdan Chudoba – partner

Adwokat

Wiedza

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1999–2003 odbywał aplikację adwokacką w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ oraz kurs na doradców podatkowych z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. W 2003 r. zdał egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Doświadczenie

Bogdan Chudoba w latach 1997–1998 pracował w kancelarii KUBAS s.c., a od 1998 r. do 2001 r. był zatrudniony w dziale prawnym Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A.. Następnie pełnił funkcję kierownika działu prawnego firmy TRAS – OKNA S.A. (później TRAS TYCHY S.A.). Współpracował z producentami stolarki okiennej, firmami z branży motoryzacyjnej i deweloperskiej. W latach 2003–2007 był wspólnikiem spółki Adwokaci Cichy Chudoba Marasek Zybura Sp.p., świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców. Od 2007 r. wraz z zespołem innych adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych prowadzi kancelarię adwokacką pod firmą Bogdan Chudoba Adwokaci. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej HOLDING 1 S.A.

Profesjonalizm

Bogdan Chudoba zawodowo interesuje się przede wszystkim problematyką koncepcji organizacji prawnej grup kapitałowych, prawem spółek, prawami i obowiązkami członków organów spółek, umowami w obrocie gospodarczym, zobowiązaniami umownymi, prawem podatkowym oraz systemami compliance. Ponadto, posiada szczególne doświadczenie w świadczeniu usług przy zakładaniu spółek, określaniu warunków współpracy wspólników spółek osobowych i kapitałowych, przekształcaniu spółek, podziałach i łączeniu spółek oraz w transakcjach nabywania i zbywania udziałów i przedsiębiorstw.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko *imię i nazwisko są wymagane
Email *email jest wymagany
*treść zapytania jest wymagana
Zasady przetwarzania danych osobowych wskazane są w "Polityce Prywatnosci"
Skontaktuj się z nami