Prowadzisz swój biznes, rozwijasz się w swojej branży, ale nie wiesz, jaką przybrać taktykę, aby zminimalizować obciążenia podatkowe? Jak płacić niższe podatki, ale nie uchylać się od opodatkowania? Jak operować zobowiązaniami związanymi z podatkami CIT, PIT, czy VAT?

Na te pytania odpowiemy Ci poniżej.

Czym jest optymalizacja podatkowa?

Optymalizacja podatkowa polega na stworzeniu najkorzystniejszych warunków podatkowych w Twoim biznesie, tak aby polepszyć jego płynność finansową i płacić niskie podatki. Mimo że nie znajdziesz takiej definicji w przepisach podatkowych to działania, które podejmiesz w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, muszą się mieścić w granicach i przepisach prawa podatkowego – Ordynacji podatkowej i innych przepisów.

Z pomocą doradcy podatkowego możesz zaplanować i wdrożyć takie rozwiązania podatkowe, aby były one zgodne z przepisami, a Twojemu biznesowi służyły zbudowaniu lepszej pozycji na rynku, dzięki optymalnemu podejściu do zobowiązań podatkowych. Jest to tzw. planowanie podatkowe.

Cały proces ma służyć zminimalizowaniu Twoich obciążeń podatkowych, w tym dokonaniu właściwej analizy podatkowej, zbadaniu rodzaju i źródeł przychodów oraz struktury kosztów, tak abyś zaoszczędzone środki mógł przeznaczyć na rozwój swojego biznesu. Mogą też sprowadzać się do czasowego odroczenia zapłaty podatku np. poprzez uproszczone zaliczki czy przesunięcie obowiązku podatkowego.

Oczywiście – płacenie podatków jest Twoim obowiązkiem, ale Twoim prawem jest płacenie niskich podatków.

Jak uniknąć sytuacji, które mogą prowadzić do działań nielegalnych?

Przy poszukiwaniu najlepszych rozwiązań oraz przy ich zastosowaniu musisz pamiętać o możliwości zakwestionowania podjętych przez Ciebie legalnych działań, jeżeli są one sztuczne i zmierzają wyłącznie do uniknięcia zapłaty podatku.

Unikanie opodatkowania to czynność dokonana w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, która w danych okolicznościach jest sprzeczna z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, a sposób działania podatnika jest sztuczny.

Jako sztuczny sposób działania może zostać uznane np. nieuzasadnione dzielenie operacji, angażowanie podmiotów pośredniczących czy podejmowanie czynności, których ryzyko gospodarcze lub ekonomiczne przewyższa spodziewane korzyści.

Zatem jeśli czynność, której dokonasz, zostanie uznana za unikanie opodatkowania, mimo iż jest w pełni legalna, to skutki podatkowe takiego działania zostaną określone tak, jakby podatnik dokonał tzw. czynności odpowiedniej. Przez czynność odpowiednią uznaje się czynność, której podmiot dokonałby, gdyby działał rozsądnie i kierował się celami zgodnymi z prawem, lecz innymi niż osiągnięciem korzyści podatkowej.

Warto odróżnić pojęcia unikania opodatkowania od uchylania się od opodatkowania.

Uchylanie się od opodatkowania to działania nielegalne, które są sprzeczne z prawem, stanowiące oszustwo podatkowe.

Kto może dokonać optymalizacji podatkowej?

W zasadzie nie ma żadnych ograniczeń co do tego, w jakich formach prowadzenia działalności gospodarczej można dokonać optymalizacji podatkowej. Inne rozwiązania podatkowe można stosować dla osób fizycznych nieprowadzących działalności, a inne dla jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek osobowych i kapitałowych, czy też grupy spółek.

Optymalizacja podatkowa polega na dostosowaniu tych najlepszych narzędzi do formy działalności, bądź może polegać na zmianie formy działalności, jeśli w efekcie doprowadzi to do skuteczniejszych rozwiązań.

Przykłady

 • Korporacje wykorzystują międzynarodowe planowanie podatkowe, aby optymalizować przepływy transgraniczne.
 • Spółka komandytowa lub komandytowo-akcyjna działająca na kilku rynkach może korzystać z przepisów prawa podatkowego, aby unikać podwójnego opodatkowania.
 • Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wybierając różne formy opodatkowania, mogą zmieniać wysokość należnego podatku dochodowego.
 • Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może przenieść lub przekształcić swoją działalność operacyjną na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.).

Metody optymalizacji podatkowej

Jak osiągnąć optymalizację podatkową? Jakie sposoby zaproponowałby Ci doradca podatkowy? Doradca podatkowy dokonałby indywidualnej analizy podatkowej formy prowadzenia działalności gospodarczej i, mając za podstawę bieżące przepisy prawa podatkowego, zaproponowałby najlepsze dla Ciebie rozwiązania. Natomiast spośród ogólnych sposobów można wymienić:

 • wybór korzystnej formy opodatkowania dla danego typu działalności (ryczałt, podatek liniowy),
 • prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest osoba fizyczna,
 • korzystanie z ulg i zwolnień,
 • przeprowadzenie transakcji restrukturyzacyjnych, czyli połączenia spółek, ich dzielenia lub przekształcenia,
 • amortyzacja,
 • łączenie lub rozdzielenie źródeł przychodu (zasady ogólne),
 • rozliczenie kwartalne, zamiast miesięcznego,
 • tworzenie podatkowych grup kapitałowych,
 • wdrożenie estońskiego CIT,
 • przedsiębiorca prowadzący działalność operacyjną poprzez sp. z o.o. może jednocześnie wykonywać zlecenia na rzecz sp. z o.o., której jest udziałowcem i w ten sposób uzyskiwać realna stopę opodatkowania na poziomie np. 8-9%,
 • działanie w specjalnej strefie ekonomicznej.

Optymalizacja podatkowa w 2023

Metody optymalizacji podatkowej są różne. Najważniejsze, aby dostosować je do swoich warunków gospodarczo- ekonomicznych.

Jak sytuacja się przedstawia w 2023?

Szalejąca inflacja, zubożenie konsumentów i firm, podwyżki stawki podatku od towarów i usług na dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz na gaz ziemny, nieopłacalność wielu dziedzin działalności – wszystko to powoduje, że baza podatkowa, a więc kwota (dochód, majątek, sprzedaż), która jest obciążona podatkiem – będzie się kurczyć. Duże znaczenie ma również zmiana w sposobie kalkulowania składki zdrowotnej wprowadzona w 2022 r. Można ją nazwać dodatkowym podatkiem.

Główne kierunki optymalizacji w 2023 r. dotyczą:

 • wyboru spółki komandytowej,
 • wyboru estońskiego CIT,
 • wykorzystania fundacji rodzinnej w planowaniu podatkowym,
 • zmniejszenia obciążeń składki zdrowotnej,
 • zastosowania ulgi IP BOX lub B+R,
 • zastosowania opodatkowania ryczałtowego.

Działania te należy jednak podejmować korzystając z pomocy i doświadczenia doradcy podatkowego, który uwzględni wszystkie aspekty i sprawi, że Twoje zobowiązania podatkowe ulegną zmniejszeniu.

Jakie działania mogą się okazać „agresywną optymalizacją podatkową”?

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, legalna optymalizacja podatkowa odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Ordynacja podatkowa wyklucza działania sztuczne, które służą jedynie uchylaniu się od podatku.

Dodatkowo mamy przepis art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego: „Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”.

Ministerstwo Finansów wydaje ostrzeżenia przed wykorzystaniem różnych sposobów, metod optymalizacji podatkowej, które mogą być uznane za sztuczne. W szczególności dotyczą one takich transakcji jak:

 • zbycie udziałów,
 • wypłaty dywidendy z zysku spółki,
 • należności za licencje.

Gdy legalność czynności zmierzających do optymalizacji podatkowej buzi wątpliwości, wówczas narażasz się na kontrole skarbowe i postępowanie podatkowe.

Przykład agresywnej optymalizacji podatkowej

W zeszłym roku Małopolska Krajowa Administracja Skarbowa udaremniła agresywną optymalizację na prawie 19 mln złotych.

Na czym ona polegała?

Skontrolowano spółkę działającą w branży medycznej, która pożyczała pieniądze od trzech zagranicznych podmiotów. Kwota skapitalizowanych i wypłaconych odsetek wyniosła 63,3 mln zł. Dzięki temu, że pożyczkodawcy mieli mieć siedzibę na terenie Szwecji, kontrolowana spółka stosowała zwolnienie od podatku dochodowego.

Jednak rzeczywistymi pożyczkodawcami nie były firmy ze Skandynawii. Dlatego też spółka powinna była pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od skapitalizowanych i wypłaconych odsetek.

Jak widać granica pomiędzy legalnymi działaniami służącymi zastosowaniu optymalizacji podatkowej, a działaniom sztucznym w efekcie powodującym unikanie opodatkowania jest cienka.

Potrzebna jest duża wiedza podatkowa oraz doświadczenie, dzięki któremu możesz zastosować sprawdzone sposoby.

Podsumowanie

Wszystkie opisane wyżej sposoby i techniki służą legalnej minimalizacji podatków tak, aby zwiększyć płynność finansową Twojej firmy, co z kolei przysłuży się zwiększeniu możliwości inwestycyjnych i rozwojowych. Optymalizacja podatkowa często służyć ma również zapewnieniu bezpieczeństwa prowadzenia biznesu dla wspólników spółek.

Mając na celu zminimalizowanie obciążeń podatkowych w Twojej firmie, nieważne czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, jesteś wspólnikiem spółki, czy dopiero chcesz założyć biznes i poszukujesz odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, najważniejsza będzie konsultacja z doradcą podatkowym.

Indywidualne podejście do podatnika pozwoli na wykorzystanie pełnego wachlarzu dostępnych możliwości w danych okolicznościach gospodarczych.

Oferta Kancelarii

Jeżeli prowadzisz własny biznes, jesteś wspólnikiem spółki kapitałowej, chcesz poznać najlepsze sposoby na optymalizację podatkową, a nie nielegalne unikanie opodatkowania w swoim biznesie, bądź jesteś zainteresowany skorzystaniem ze stałej obsługi prawnej lub podatkowej, skontaktuj się z nami.

Spółka komandytowa jako forma optymalizacji Poprzedni
Następny Wniosek o indywidualną interpretację podatkową w 2023 roku