Obsługa Kas Zapomogowo – Pożyczkowych

Kancelaria Bogdan Chudoba Adwokaci Spółka Partnerska oferuje pomoc prawną we wdrożeniu koniecznych zmian w dokumentach kas zapomogowo-pożyczkowych w celu dostosowania działalności do wymogów nowej ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych.

W ramach zlecenia kancelaria udostępnia przygotowane projekty dokumentów oraz oferuje wdrożenie zmian stosownie do oczekiwań kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Przed przystąpieniem do wdrożenia zmian prawnych w kasie przeprowadzana jest ankieta i dokonywana jest analiza statutu KZP w celu ustalenia istotnych informacji koniecznych do wdrożenia.

Oferowane przez kancelarię dokumenty zostały przygotowane w pełni profesjonalnie, zgodnie z przepisami prawa, w oparciu o wieloletnie doświadczenie prawników oraz praktyków związanych z obsługą kas zapomogowo-pożyczkowych współpracujących z kancelarią. W przygotowaniu dokumentów uczestniczyli praktycy, prawnicy z różnych specjalizacji w tym zajmujący się obsługą KZP, problematyką RODO, prawem cywilnym i prawem procesowym.

Poza usługą wdrożenia zmian związanych z nowymi regulacjami prawnymi kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i dokonywanie analiz przepisów, opracowywanie wyjaśnień indywidualnych, w tym podatkowych oraz w zakresie RODO we wszelkich sprawach związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem, przekształcaniem czy likwidowaniem kasy zapomogowo-pożyczkowych.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Bogdan Chudoba Adwokaci Spółka Partnerska
Tel: 573 006 685
mail: kzp@bchudoba.pl

Skontaktuj się
Obsługa Kas Zapomogowo – Pożyczkowych
Oferujemy pomoc w zakresie:

Oferujemy pomoc w zakresie:

• modelowy statut zawierający szereg rozwiązań prawnych dla KZP lub MKZP umożliwiających wdrożenie różnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych,

• umowa pomocy dla KZP lub MKZP świadczonej przez pracodawcę,

• dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych dla KZP lub MKZP w tym Polityka ODO,

• umowa współadministrowania i powierzenia danych osobowych zgodną z regulacjami RODO,

• wzory uchwał walnego zebrania członków,

• wzory uchwał zarządu,

• wzory dokumentów członkowskich,

• polityka rachunkowości wymagana przez ustawę o rachunkowości,

• zgłoszenie do GUS.

Realizacja wdrożenia zmian w Państwa KZP krok po kroku

1. Prosimy o kontakt z nami na adres e-mail, telefonicznie lub SMS w celu otrzymania oferty. Będziemy wdzięczni za o podanie danych kontaktowych, danych Państwa kasy i nazwy pracodawcy. Do kontakt do nas: tel.: 573 00 66 85, kzp@bchudoba.pl.

2. W odpowiedzi wyślemy do Państwa ofertę w celu uzgodnienia wariantu i zakresu zlecenia.

3. Po uzgodnieniu zakresu zlecenia zostanie zawarta umowa i poprosimy o dokonanie wpłaty.

4. Po podpisaniu umowy i otrzymaniu wpłaty przystępujemy do realizacji zlecenia. Okres realizacji zlecenia może trwać od 1 do 6 tygodni w zależności od wybranego wariantu współpracy.

5. W wypadku wyboru wariantu wdrożenia zmian w Państwa poprosimy o przesłanie aktualnych dokumentów Państwa kasy i przeprowadzimy ankietę oraz konsultacje wstępne.

6. Następnie otrzymają Państwo wzorcowe dokumenty w celu ich analizy i zgłoszenia uwag.

7. Po przesłaniu uwag zostaną wprowadzone zmiany we wzorcowych dokumentach uwzględniające zgłoszone uwagi oraz wyniki ankiety.

8. Przygotowane przez nas projekty dokumentów zostaną przesłane do Państwa analizy.

9. Po analizie zostanie przygotowana ostateczna wersja dokumentów do wdrożenia w Państwa Kasie.

Czas realizacji umowy może wynieść od 1 do 6 tygodni.

ikonka

Skontaktuj się z nami

Współpraca zaczyna się od kontaktu

ikonka telefonu

Zadzwoń pod numer
+48 12 617 60 20

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

Bogdan Chudoba – partner

Bogdan Chudoba – partner

Adwokat

Wiedza

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1999–2003 odbywał aplikację adwokacką w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ oraz kurs na doradców podatkowych z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. W 2003 r. zdał egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Doświadczenie

Bogdan Chudoba w latach 1997–1998 pracował w kancelarii KUBAS s.c., a od 1998 r. do 2001 r. był zatrudniony w dziale prawnym Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A.. Następnie pełnił funkcję kierownika działu prawnego firmy TRAS – OKNA S.A. (później TRAS TYCHY S.A.). Współpracował z producentami stolarki okiennej, firmami z branży motoryzacyjnej i deweloperskiej. W latach 2003–2007 był wspólnikiem spółki Adwokaci Cichy Chudoba Marasek Zybura Sp.p., świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców. Od 2007 r. wraz z zespołem innych adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych prowadzi kancelarię adwokacką pod firmą Bogdan Chudoba Adwokaci. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej HOLDING 1 S.A.

Profesjonalizm

Bogdan Chudoba zawodowo interesuje się przede wszystkim problematyką koncepcji organizacji prawnej grup kapitałowych, prawem spółek, prawami i obowiązkami członków organów spółek, umowami w obrocie gospodarczym, zobowiązaniami umownymi, prawem podatkowym oraz systemami compliance. Ponadto, posiada szczególne doświadczenie w świadczeniu usług przy zakładaniu spółek, określaniu warunków współpracy wspólników spółek osobowych i kapitałowych, przekształcaniu spółek, podziałach i łączeniu spółek oraz w transakcjach nabywania i zbywania udziałów i przedsiębiorstw.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko *imię i nazwisko są wymagane
Email *email jest wymagany
*treść zapytania jest wymagana
Zasady przetwarzania danych osobowych wskazane są w "Polityce Prywatnosci"
Skontaktuj się z nami