Obsługa Kas Zapomogowo – Pożyczkowych

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (KZP) oraz Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (MZKP) są społecznymi organizacjami zrzeszającymi osoby zatrudnione u pracodawców, których celem jest budowanie oszczędności poprzez comiesięczne indywidualnie deklarowane wkłady oraz udzielanie członkom pomocy finansowej poprzez nieoprocentowane pożyczki, a w przypadku zdarzeń losowych również zawieszenia tego obowiązku lub zapomogi.

Od wejścia w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 o KZP, głęboko reformującej tą formę zrzeszenia i działalności, pojawiła się konieczność opracowania nowych dokumentów regulujących działalność KZP i MKZP, interpretacji przepisów prawnych oraz wprowadzania nowych kluczowych rozwiązań w tym zadośćuczynienia obowiązku pracodawcy do ponoszenia kosztów funkcjonowania KZP i MKZP.

Te wydarzenia spowodowały, że nasi specjaliści skupili się na świadczeniu dedykowanej pomocy zarówno członkom zarządów KZP jak i zaskoczonym nowymi obowiązkami lub ich sformalizowaniem – pracodawców.

Zakres usług Kancelarii obejmuje przygotowanie wzorów dokumentów, ich dedykowane opracowywanie, konsultacje oraz pomoc we wdrożeniu całej reformy w KZP i MKZP.

Oferujemy pracodawcom możliwość objęcia KZP dedykowaną abonamentową pomocą prawną, którą powinni na podstawie Ustawy o KZP sami zapewnić, zamieniając ten obowiązek na roczne asysty prawne.

W przypadkach bardziej skomplikowanych świadczymy również pomoc poprzez analizy prawne, budowanie zespołu doradców, sporządzanie pism procesowych lub sądowych, a nawet reprezentacje przed organami.

Skontaktuj się
Obsługa Kas Zapomogowo – Pożyczkowych
Oferujemy pomoc w zakresie:

Oferujemy pomoc w zakresie:

• przygotowanie Statutu KZP,

• przygotowanie Statutu MKZP,

• przygotowanie Umowy pomiędzy KZP a pracodawca,

• przygotowanie dokumentów związanych z RODO,

• przygotowanie wszystkich innych dokumentów,

• asysta prawna dla KZP, MKZP i pracodawcy w obszarze działania kas,

• konsultacje prawne,

• analizy dokumentów i doradztwo,

• wdrożenie pełnej reformy w KZP i MKZP,

• udostępnianie kompletu dokumentacji dla KZP lub MKZP uwzględniającej dotychczasowe funkcjonowanie.

Bogdan Chudoba – partner

Bogdan Chudoba – partner

Adwokat

Wiedza

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1999–2003 odbywał aplikację adwokacką w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ oraz kurs na doradców podatkowych z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. W 2003 r. zdał egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Doświadczenie

Bogdan Chudoba w latach 1997–1998 pracował w kancelarii KUBAS s.c., a od 1998 r. do 2001 r. był zatrudniony w dziale prawnym Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A.. Następnie pełnił funkcję kierownika działu prawnego firmy TRAS – OKNA S.A. (później TRAS TYCHY S.A.). Współpracował z producentami stolarki okiennej, firmami z branży motoryzacyjnej i deweloperskiej. W latach 2003–2007 był wspólnikiem spółki Adwokaci Cichy Chudoba Marasek Zybura Sp.p., świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców. Od 2007 r. wraz z zespołem innych adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych prowadzi kancelarię adwokacką pod firmą Bogdan Chudoba Adwokaci. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej HOLDING 1 S.A.

Profesjonalizm

Bogdan Chudoba zawodowo interesuje się przede wszystkim problematyką koncepcji organizacji prawnej grup kapitałowych, prawem spółek, prawami i obowiązkami członków organów spółek, umowami w obrocie gospodarczym, zobowiązaniami umownymi, prawem podatkowym oraz systemami compliance. Ponadto, posiada szczególne doświadczenie w świadczeniu usług przy zakładaniu spółek, określaniu warunków współpracy wspólników spółek osobowych i kapitałowych, przekształcaniu spółek, podziałach i łączeniu spółek oraz w transakcjach nabywania i zbywania udziałów i przedsiębiorstw.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko *imię i nazwisko są wymagane
Email *email jest wymagany
*treść zapytania jest wymagana
Zasady przetwarzania danych osobowych wskazane są w "Polityce Prywatnosci"
Skontaktuj się z nami