Po podjęciu przez Ciebie decyzji o zakupie mieszkania, deweloper może zaproponować Ci zawarcie różnego rodzaju umów. Ich nazwa, treść i konsekwencje, z jakimi wiąże się ich zawarcie – są różne.

Sytuację komplikuje fakt, że 1 lipca 2022 r. weszła w życie nowa ustawa deweloperska („ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym”), która co prawda zastąpiła starą ustawę deweloperską („ustawę z 16 września 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego”) – ale do przedsięwzięć deweloperskich rozpoczętych przed wejściem w życie nowej ustawy deweloperskiej („starych przedsięwzięć deweloperskich”) – stosuje się co do zasady ustawę starą. Postanowienia nowej ustawy będą dla Ciebie co do zasady korzystniejsze niż postanowienia starej ustawy. Dlatego w trakcie rozmów z deweloperem warto zapytać, czy względem jego inwestycji znajduje zastosowanie stara, czy nowa ustawa deweloperska.

Poniżej zamieściliśmy linki do ogólnych zasad związanych z rodzajami umów, których podpisanie może zaproponować Ci deweloper, w szczególności takimi jak umowa rezerwacyjna i umowa deweloperska.

  1. Umowa rezerwacyjna – sprawdź szczegóły
  2. Umowa deweloperska – sprawdź szczegóły
  3. Umowa przedwstępna sprzedaży – sprawdź szczegóły
  4. Umowa sprzedaży – sprawdź szczegóły
  5. Umowa przeniesienia – sprawdź szczegóły

Wskazaliśmy tam także rzeczy, na które naszym zdaniem powinieneś zwrócić szczególną uwagę. Pamiętaj jednak, że poniższa wiedza nie jest wystarczająca, aby zapewnić Ci pełne bezpieczeństwo. Nierzadko deweloperzy proponują zawarcie umów o bardziej skomplikowanych nazwach. Zdarza się nawet, że deweloper proponuje zawarcie umowy mającej nazwę wprowadzającą w błąd.

Aby uniknąć wszelkich problemów – skorzystaj z pomocy naszych prawników.

Sprawdzenie umowy deweloperskiej i innych umów dotyczących prawa własności lokalu oraz domu jednorodzinnego to nasza specjalność!

Umowa przeniesienia – na co uważać? Poprzedni
Następny Spółka komandytowa jako forma optymalizacji