Obsługa rynku deweloperskiego

Od wielu lat nasza kancelaria specjalizuje się w obsłudze branży deweloperskiej, jednej z najprężniej rozwijających się gałęzi polskiego biznesu.

Obsługa rynku deweloperskiego to szczególne wyzwanie, wymagające połączenia teoretycznej wiedzy z wielu dziedzin prawa oraz doświadczenia zdobytego podczas realizacji projektów inwestycyjnych. Nasz dział obsługi deweloperów specjalizuje się przede wszystkim w wykonywaniu rzetelnych, profesjonalnych analiz stanu prawnego nieruchomości dla celów inwestycyjnych i kompleksowej obsłudze procesu inwestycji deweloperskich począwszy od nabycia gruntu, poprzez realizację inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, aż po obsługę procesu sprzedaży.

 

Skontaktuj się
Obsługa rynku deweloperskiego
Oferujemy pomoc w zakresie

Oferujemy pomoc w zakresie

● prowadzenia due dilligence nieruchomości polegającego na analizie informacji dotyczących jej stanu prawnego, mającym na celu identyfikację ryzyk związanych z jej nabyciem oraz wskazaniem sposobów ich minimalizacji,

● regulowania stanu prawnego nieruchomości,

● obsługi transakcji mających za przedmiot nieruchomości (m.in. umowy sprzedaży nieruchomości, umowy najmu i dzierżawy),

● realizacji procedur planistycznych przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej (m.in. w procedurze uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę),

● ustanawiania i znoszenia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (w tym zwłaszcza służebności gruntowych i przesyłu),

● przygotowania, negocjowania i opiniowania umów związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego i budowlanego (w szczególności umów o generalne wykonawstwo inwestycji budowlanej, umów wykonawczych, umów o wykonanie projektów architektonicznych),

● negocjowania i opiniowania umów dotyczących udzielenia finansowania dla inwestycji, umów dotyczących mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz ustanowienia wynikających z  tych umów zabezpieczeń na rzecz instytucji finansujących,

● przygotowywaniu i opiniowaniu umów w procesie deweloperskim (umów rezerwacyjnych, przedwstępnych, deweloperskich, przeniesienia własności, również pod kątem poprawności zapisów, obecności klauzul abuzywnych oraz ewentualnych ryzyk).

Dodatkowo zapewniamy bieżące doradztwo celem zorganizowania procesu deweloperskiego zgodnie z prawem oraz w sposób gwarantujący unikanie konfliktów prawnych z jego uczestnikami oraz pomoc w  planowaniu rozwiązań prawnych dla osiedli mieszkaniowych - etapowanie, służebności, pełnomocnictwa, udziały, ustalanie zakresów quoad usum.

Braliśmy udział w

Braliśmy udział w

● obsłudze inwestycji deweloperskich o łącznej powierzchni PUM ok. 70.000 m2,

● prowadzeniu negocjacji w trakcie procesu inwestycyjnego z organami samorządu terytorialnego,

● określaniu prawnych uwarunkowań funkcjonowania nowych osiedli mieszkaniowych w ramach realizacji inwestycji deweloperskich,

● ocenie przydatności nieruchomości z punktu widzenia inwestycyjnego w zakresie prawnym, planistycznym, administracyjnym,

● obsłudze prawnej procesów finansowania inwestycji deweloperskich i zabezpieczeń prawnych finansowania,

● obsłudze prawnej procesów zawierania umów budowlanych w procesach deweloperskich,

● obsłudze prawnej postępowań administracyjnych i prowadzeniu uzgodnień koniecznych do realizacji inwestycji deweloperskich,

● przygotowaniu ogólnych warunków kontraktowych dla wykonawców robót budowlanych inwestycji deweloperskiej,

● przygotowywaniu i obsłudze umów dla inwestycji deweloperskich.

ikonka

Skontaktuj się z nami

Współpraca zaczyna się od kontaktu

ikonka telefonu

Zadzwoń pod numer
+48 12 617 60 20

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

Adrian Martynowicz

Adrian Martynowicz

Adwokat

Wiedza

W 2010 r. z wyróżnieniem ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, składając egzamin magisterski w Katedrze Prawa Cywilnego na podstawie pracy przygotowanej pod kierunkiem prof. E. Drozda. W latach 2011-2013 odbył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. W 2014 r. zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów w Krakowie.

Doświadczenie

Adrian Martynowicz zdobywał doświadczenie już w trakcie studiów. W 2008 współpracował z kancelariami adwokackimi i radcowskimi, zajmując się obsługą prawną przedsiębiorców. Z naszą kancelarią współpracuje od 2011 r. Posiada doświadczenie m.in. w dziedzinach prawa umów, prawa nieruchomości (ze szczególnym uwzględnieniem działalności deweloperskiej) oraz w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych. Zawodowo szczególnie interesuje się zagadnieniami rozszerzenia i ograniczenia odpowiedzialności kontraktowej, dodatkowymi zastrzeżeniami umownymi oraz granicami swobody umów.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko *imię i nazwisko są wymagane
Email *email jest wymagany
*treść zapytania jest wymagana
Zasady przetwarzania danych osobowych wskazane są w "Polityce Prywatnosci"
Skontaktuj się z nami