Przekształcenia, połączenia, podziały spółek. Doradztwo transakcyjne

Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, poszukiwania rozwiązań optymalizacyjnych prowadzonej działalności, zmiany w regulacjach prawnych i podatkowych, a także zmiany celów wspólników spółek prowadzą do planowania reorganizacji w spółkach takich jak:

 • przekształcenia spółek,
 • połączenia spółek czy też
 • podziały spółek.

Innymi zmianami reorganizacyjnymi są:

 • transakcje sprzedaży i nabywania przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw (ZCP),
 • przenoszenie aktów pomiędzy tymi samymi spółkami w grupie kapitałowej,
 • aporty,
 • transakcje nabywania lub zbywania aktywów takich jak akcje, udziały,
 • przejmowanie przedsiębiorstw, spółek, zakładanie wspólnych przedsięwzięć (joint venture).
Skontaktuj się
Przekształcenia, połączenia, podziały spółek. Doradztwo transakcyjne

Powyższe zmiany są elementami reorganizacji biznesu, które mogą służyć różnym celom:

Są to zmiany reorganizacyjne będące złożonymi procesami, wymagającymi wiedzy prawniczej, doświadczenia, a także właściwego rozpoznania celów przedsiębiorcy.

Przekształcenie spółki jest zmianą formy prawnej prowadzonej działalności. Zmienić formę prawną mogą zarówno spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna), jak i spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, czy też prosta spółka akcyjna), a także spółka cywilna. Można również przekształcić swoją jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową.

Połączenie spółek polega na przeniesieniu całości majątku spółki na inną, istniejącą spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną) albo na zawiązaniu nowej spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek kilku łączących się spółek.

Podział spółki polega na przeniesieniu poszczególnych części majątku istniejącej spółki kapitałowej na inne spółki już istniejące lub nowo zawiązane.

Plan i harmonogram reorganizacji jest rekomendowany przedsiębiorcy po zapoznaniu się z jego indywidualnymi celami i potrzebami. Mając na uwadze złożoność każdego z tych procesów konieczne jest dokonanie szerokiej analizy wszelkich aspektów prawnych, podatkowych oraz organizacyjnych przy tworzeniu planu działań i harmonogramu restrukturyzacji.

Osiągnięcie pewnego stopnia rozwoju biznesu zarówno w kontekście osiągnięcia określonej wysokości przychodów, pozycji rynkowej, czy też osiągnięcia określonego stopnia rozwoju organizacji prowadzi do analizy związanej z następującymi aspektami:

Konieczny zakres wsparcia

Celem działań ekspertów kancelarii w ramach doradztwa związanego z reorganizacjami prowadzonej działalności lub transakcjami nabywania przedsiębiorstw, spółek, aktywów jest zapewnienie osiągnięcia przez klienta zakładanych celów biznesowych.

Wraz z klientem analizowane są możliwości wynikające z prawa spółek, prawa podatkowego w celu uzyskania najlepszej optymalizacji prowadzenia biznesu. Od przekształcenia indywidualnej działalności, przekształcenia spółki, poprzez połączenia spółek, czy podziały istniejących spółek, do wszelkich innych zmian formy działalności gospodarczej mających na celu dostosowanie formy prawnej do indywidualnych potrzeb prawnych, podatkowych czy osobistych przedsiębiorcy.

Kancelaria oferuje doradztwo przedsiębiorcom w zakresie przyjęcia odpowiedniego modelu biznesowego z uwzględnieniem wszystkich czynników indywidualizujących sytuację każdego przedsiębiorcy. Ponad 20. letnie doświadczenie w obsłudze prawnej i podatkowej spółek, start-upów, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów gospodarczych, pozwala na efektywne przeprowadzenie procesu rozpoznania potrzeb przedsiębiorcy i wybór najkorzystniejszej formy prawnej dostosowanej do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorcy.

W ramach usługi, poza doradztwem, konsultacjami, odpowiedzią na konkretne pytania, czy też udziałem w procesie rejestracji zmian przygotowujemy niezbędne dokumenty takie jak:

Przeprowadzamy proces rejestracji rekomendowanej zmiany reorganizacji biznesu.

Zapewniamy eksperckie i merytoryczne wsparcie od momentu ustalenia celu reorganizacji, poprzez przedstawienie możliwych scenariuszy zmian strukturalnych do etapu wdrożenia zmian, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów i wniosków oraz przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym, odpowiednim rejestrze.

Kancelaria oferuje usługi prawne i podatkowe dla przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego na każdym etapie ich działalności, począwszy od wyboru formy prawnej i sposobu jej prowadzenia, po obsługę korporacyjną i bieżące doradztwo prawne, przeprowadzenie zmian w spółce czy likwidację spółki, której cel został osiągnięty.

ikonka

Oferta kancelarii

Zakres oferty kancelarii obejmuje między innymi:

 • przeprowadzenie procesu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową,
 • opracowanie możliwych do wdrożenia scenariuszy reorganizacji, doradztwo w wyborze optymalnego scenariusza reorganizacji,
 • identyfikację wszelkich skutków prawnych, podatkowych, organizacyjnych analizowanej restrukturyzacji,
 • przekształcanie spółek prawa handlowego wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów i umów w zakresie przekształcania spółek,
 • łączenie spółek prawa handlowego wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów i umów w zakresie łączenia spółek,
 • podziały spółek prawa handlowego wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów i umów w zakresie podziałów spółek,
 • przeprowadzanie badania prawnego i podatkowego stanu przedsiębiorstwa, spółki (due diligence) przy transakcjach nabywania aktywów,
 • doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowanie umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji,
 • ocena bieżącej sytuacji oraz efektywności prawnej i podatkowej potencjalnej restrukturyzacji,
 • prowadzenie transakcji nabywania aktywów, udziałów, akcji, przedsiębiorstw,
 • reprezentowanie klientów w toku postępowań o wpis lub zmianę powyższych danych w rejestrze przedsiębiorców KRS.
ikonka

Proponowana oferta dla Ciebie

Usługi realizowane w 48 godzin

 • Przeprowadzenie transakcji nabycia lub zbycia udziałów w spółce

Usługi realizowane w 10 dni

 • Analiza prawnych i podatkowych konsekwencji przekształcenia prowadzonej działalności

Usługi realizowane w około 1 do 3 miesięcy

 • Szybkie przekształcenie spółki w inną spółkę

Usługi realizowane w około 2 do 3 miesięcy

 • Przekształcenie indywidualnej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Usługi realizowane w około 3 do 4 miesięcy

 • Dokonanie podziału spółki
 • Dokonanie łączenia spółek
ikonka

Najczęściej wybierane usługi

Nasi klienci najczęściej wybierają następujące usługi:

 • konsultacje prawne i podatkowe w zakresie optymalnej formy podatkowej przy reorganizacji,
 • przeprowadzenie procesu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową,
 • przekształcanie spółki jawnej w spółkę komandytową,
 • opracowanie możliwych do wdrożenia scenariuszy reorganizacji, doradztwo w wyborze optymalnego scenariusza reorganizacji,
 • przekształcanie spółki jawnej w spółkę z o.o.,
 • przekształcanie spółki cywilnej w spółkę komandytową,
 • przeprowadzenie połączenia spółek handlowych.
ikonka

Zapraszamy do skorzystania z usług

Jeżeli zwiększyłeś potencjał swojego biznesu, jesteś wspólnikiem kilku spółek i zastanawiasz się nad najlepszą formą zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym dla rozwoju biznesu, masz w planach działania optymalizacyjne i zadajesz sobie pytania:

 • czy poziom kosztów, obciążeń podatkowych pozwala się rozwijać?
 • czy obecna forma prowadzenia działalności jest odpowiednia na obecnym etapie rozwoju?
 • jak rozwijać prowadzoną działalność przez transakcje nabycia aktywów, przedsiębiorstwa lub przejęcie innej spółki?
 • na ile przekształcenie prowadzonej spółki zmniejszy poziom obciążeń i kosztów?
 • jaka forma reorganizacji jest wskazana przy zachowaniu Twoich dotychczasowych uprawnień?
 • jakie są koszty i podatkowe aspekty danej reorganizacji?
 • jaka forma reorganizacji otworzy nowe perspektywy przed biznesem?
 • jakie ryzyko niesie za sobą zmiana formy prawnej? Czy jest to akceptowalny poziom ryzyka?
 • jakie są ramy czasowe zmian restrukturyzacyjnych w spółce?
 • jak i kiedy poinformować kontrahentów o zmianach?
ikonka

Jak pomożemy załatwić twoją sprawę?

Prowadzimy bezpośrednie doradztwo poprzez:

 • spotkania w siedzibie lub innym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez klienta,
 • konsultacje z klientami w siedzibie kancelarii w Krakowie,
 • konsultacje z klientami online za pośrednictwem platformy Teams lub innych platform (Zoom, Google Meet),
 • konsultacje telefoniczne,
 • konsultacje za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • rejestrację spółek online z udziałem klienta,
 • uczestnictwo wraz z klientem w czynnościach notarialnych takich jak: zakładanie spółek, zmiany umów spółek, przekształcenia spółek,
 • składanie wniosków do KRS i reprezentację klientów przed sadem rejestrowym,
 • udział w negocjacjach,
 • reprezentowanie klientów w innych postępowaniach rejestrowych i składanie innych wniosków.

W ramach współpracy z kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną.

Współpraca zaczyna się od kontaktu

ikonka telefonu

Zadzwoń pod numer
+48 511 090 050

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

Dlaczego warto nam zaufać?

Nasze ponad 20. letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz przedsiębiorców, tworzeniu spółek, zmianach umów spółek, połączeniach, przekształceniach i podziałach spółek pozwala na efektywne przeprowadzenie doradztwa z uwzględnieniem celów i oczekiwań klienta.

Zespół adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych o różnych specjalizacjach tworzący kancelarię świadczy usługi dostosowane do potrzeb i oczekiwań klienta.

Celem naszego wsparcia dla przedsiębiorców od ponad 20 lat jest minimalizacja ryzyk prowadzonej działalności, zmniejszanie obciążeń podatkowych i optymalizacja form prowadzonej działalności gospodarczej.

Nasze doświadczenie w liczbach

Ponad 20 lat doświadczenia w obsłudze przedsiębiorców
Ponad 100 spółek w obsłudze bieżącej
Ponad 400 założonych spółek
Ponad 150 zrealizowanych przekształceń, połączeń, podziałów spółek
Bogdan Chudoba – partner

Bogdan Chudoba – partner

Adwokat

Wiedza

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1999–2003 odbywał aplikację adwokacką w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ oraz kurs na doradców podatkowych z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. W 2003 r. zdał egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Doświadczenie

Bogdan Chudoba w latach 1997–1998 pracował w kancelarii KUBAS s.c., a od 1998 r. do 2001 r. był zatrudniony w dziale prawnym Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A.. Następnie pełnił funkcję kierownika działu prawnego firmy TRAS – OKNA S.A. (później TRAS TYCHY S.A.). Współpracował z producentami stolarki okiennej, firmami z branży motoryzacyjnej i deweloperskiej. W latach 2003–2007 był wspólnikiem spółki Adwokaci Cichy Chudoba Marasek Zybura Sp.p., świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców. Od 2007 r. wraz z zespołem innych adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych prowadzi kancelarię adwokacką pod firmą Bogdan Chudoba Adwokaci. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej HOLDING 1 S.A.

Profesjonalizm

Bogdan Chudoba zawodowo interesuje się przede wszystkim problematyką koncepcji organizacji prawnej grup kapitałowych, prawem spółek, prawami i obowiązkami członków organów spółek, umowami w obrocie gospodarczym, zobowiązaniami umownymi, prawem podatkowym oraz systemami compliance. Ponadto, posiada szczególne doświadczenie w świadczeniu usług przy zakładaniu spółek, określaniu warunków współpracy wspólników spółek osobowych i kapitałowych, przekształcaniu spółek, podziałach i łączeniu spółek oraz w transakcjach nabywania i zbywania udziałów i przedsiębiorstw.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko *imię i nazwisko są wymagane
Email *email jest wymagany
*treść zapytania jest wymagana
Zasady przetwarzania danych osobowych wskazane są w "Polityce Prywatnosci"
Skontaktuj się z nami