Niniejsza strona internetowa została przygotowana na zlecenie adwokata Bogdana Chudoby prowadzącego działalność pod firmą Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi w Krakowie.

Działalność jest prowadzona w oparciu o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz w oparciu o wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie pod numerem 2031 z dnia 23 maja 2003 r. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 678-264-35-18, nr REGON: 120381443.
Informacje zawarte na stronie dostępne są nieodpłatnie. Strona nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym.
Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Zawartość niniejszej strony chroniona jest prawami autorskimi.
Zasady wykorzystania danych teleadresowych:
1. podanie danych umożliwiających kontakt nie stanowi wyraźnej, ani nie może stanowić dorozumianej zgody na wykorzystanie ww. form kontaktu dla celów marketingowych i przesyłania niezamówionych ofert,
2. nie wyrażamy zgody na doręczanie drogą elektroniczną pism procesowych, administracyjnych oraz formalnych zawiadomień.