Wiedza

W 2018 r. ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Administracyjnego pod opieką prof. dr hab. J. Zimmermana. Jest również absolwentką studiów licencjackich na kierunku administracja.

W latach 2019 – 2022 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, zakończoną złożeniem egzaminu zawodowego w 2022 r.

Doświadczenie

Od 2016 r. zdobywała doświadczenie zawodowe, współpracując z kilkoma krakowskimi kancelariami. We wrześniu 2022 r. została wpisana na adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Będąc przewodniczącą Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz członkiem Uczelnianej Komisji Prawnej i Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego aktywnie brała udział w pracach Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na rzecz społeczności studenckiej.

Naukowo związana przede wszystkim z Kołem Prawa Sportowego TBSP UJ. Ponadto, w kręgu jej zainteresowań pozostają również zagadnienia z zakresu prawa budowlanego i gospodarczego. Posługuje się językiem angielskim.

Z kancelarią Bogdan Chudoba Adwokaci współpracuje od 2019 r. Zajmuje się reprezentacją procesową klientów w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz obsługą prawną inwestycji budowlanych.