Kancelaria Bogdan Chudoba Adwokaci Spółka Partnerska oferuje pomoc prawną we wdrożeniu koniecznych zmian w dokumentach kas zapomogowo-pożyczkowych w celu dostosowania działalności do wymogów nowej ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych.

W ramach zlecenia kancelaria udostępnia przygotowane projekty dokumentów oraz oferuje wdrożenie zmian stosownie do oczekiwań kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Przed przystąpieniem do wdrożenia zmian prawnych w kasie przeprowadzana jest ankieta i dokonywana jest analiza statutu KZP w celu ustalenia istotnych informacji koniecznych do wdrożenia.

Oferowane przez kancelarię dokumenty zostały przygotowane w pełni profesjonalnie, zgodnie z przepisami prawa, w oparciu o wieloletnie doświadczenie prawników oraz praktyków związanych z obsługą kas zapomogowo-pożyczkowych współpracujących z kancelarią. W przygotowaniu dokumentów uczestniczyli praktycy, prawnicy z różnych specjalizacji w tym zajmujący się obsługą KZP, problematyką RODO, prawem cywilnym i prawem procesowym.

Poza usługą wdrożenia zmian związanych z nowymi regulacjami prawnymi kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i dokonywanie analiz przepisów, opracowywanie wyjaśnień indywidualnych, w tym podatkowych oraz w zakresie RODO we wszelkich sprawach związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem, przekształcaniem czy likwidowaniem kasy zapomogowo-pożyczkowych.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Bogdan Chudoba Adwokaci Spółka Partnerska
Tel: 573 006 685
mail: kzp@bchudoba.pl

Nasza kancelaria od początku swojej działalności jest związana z szeroko rozumianą branżą motoryzacyjną. Dzięki współpracy z przedsiębiorstwami z tego sektora zdobyliśmy bogate doświadczenie, przejawiające się wysokim poziomem znajomości tematyki motoryzacyjnej i mechanizmów biznesowych, występujących w tej branży.

Nasi prawnicy na co dzień świadczą usługi prawne na rzecz wiodących przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej, w tym dla największych w Polsce grup dealerów samochodowych. Codziennie obsługujemy autoryzowanych dealerów oraz stacje obsługi kilkunastu marek samochodowych.

Ponadto, prowadzimy doradztwo prawne dla sektora wynajmu samochodów – odpowiadamy m.in. za kwestie prawne związane z największą w Polsce wypożyczalnią pojazdów mechanicznych.

Wspieramy Klientów w ramach innowacyjnych projektów branżowych, np. dotyczących elektromobilności i carsharingu. Uczestniczyliśmy we wprowadzeniu na rodzimy rynek usługi wynajmu samochodu „na minuty”, prowadząc obsługę prawną pomysłodawcy i największego dostawcy carsharingu w kraju. Nasi prawnicy służyli swoim doświadczeniem także podczas procesu elektryfikacji floty carsharingowej na rynku warszawskim.

Ze względu na stopień skomplikowania regulacji prawnych, wysokie wymogi formalne narzucane przez podmioty finansujące inwestycję oraz konieczność angażowania znaczących środków finansowych, proces inwestycyjny jest jednym z najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć – nie tylko organizacyjnych, ale również prawnych.
Nasz zespół z sukcesem doradza przedsiębiorcom prowadzącym inwestycje w nieruchomościach.

Świadczymy wsparcie prawne począwszy od podjęcia negocjacji z kontrahentem, poprzez nabycie gruntu, aż po zakończenie realizacji inwestycji, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz komercjalizację obiektu.

Zapewniamy wsparcie prawne i eksperckie, od wstępnych analiz i weryfikacji nieruchomości, aż po uczestnictwo w procedurze odbiorowej inwestycji. Ponadto, po zakończeniu fazy inwestycyjnej świadczymy merytoryczne wsparcie w zakresie obrotu nieruchomościami.

Przeprowadzamy ocenę przydatności inwestycyjnej gruntu z punktu widzenia prawnego i planistycznego oraz udzielamy wsparcia w uzyskaniu decyzji i uzgodnień administracyjnych koniecznych do realizacji inwestycji na jego obszarze.

 

Od wielu lat nasza kancelaria specjalizuje się w obsłudze branży deweloperskiej, jednej z najprężniej rozwijających się gałęzi polskiego biznesu.

Obsługa rynku deweloperskiego to szczególne wyzwanie, wymagające połączenia teoretycznej wiedzy z wielu dziedzin prawa oraz doświadczenia zdobytego podczas realizacji projektów inwestycyjnych. Nasz dział obsługi deweloperów specjalizuje się przede wszystkim w wykonywaniu rzetelnych, profesjonalnych analiz stanu prawnego nieruchomości dla celów inwestycyjnych i kompleksowej obsłudze procesu inwestycji deweloperskich począwszy od nabycia gruntu, poprzez realizację inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, aż po obsługę procesu sprzedaży.

 

Dzięki zdywersyfikowanemu portfolio Klientów oraz wieloletniej obsłudze prawnej grupy kapitałowej, wyspecjalizowaliśmy się również w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Stanowimy wsparcie prawne dla przedsiębiorców reprezentujących rozmaite branże, niezależnie od formy prawnej działalności.

Oferujemy Klientom kompleksowe rozwiązania uwzględniające regulacje prawne i podatkowe oraz biznesowe aspekty rynku, a to wszystko dzięki rzetelnej wiedzy, wieloletniemu doświadczeniu i umiejętnościom naszego zespołu.

Wspieramy przedsiębiorców na wszystkich etapach działalności, od momentu ich założenia. Aktywnie uczestniczymy w rozwoju małych przedsiębiorstw, ale również spółek działających na rynku NewConnect.

Dział Obsługi Korporacyjnej i Podatkowej świadczy usługi w zakresie doradztwa związanego z formami podejmowania działalności gospodarczej, opodatkowania tych form, zakresów odpowiedzialności i szczegółowych wymagań prawnych.

Kolejnym obszarem naszych działań jest wsparcie klientów działających w ramach projektów opartych na nowoczesnych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach – takich jak np. elektromobilność czyli carsharing.

Uczestniczyliśmy we wprowadzeniu na krakowski rynek usługi wynajmu samochodu “na minuty”, prowadząc obsługę prawną pomysłodawcy i największego dostawcy carsharingu w kraju. Ponadto, nasi prawnicy służyli doświadczeniem i wsparciem również w procesie elektryfikacji floty carsharingowej w Warszawie.

Uczestniczyliśmy w wielu projektach dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz zawarcia i negocjacji umów z branży IT (w szczególności SAAS).

Nasz zespół tworzą zwolennicy rozwiązywania sporów w ramach negocjacji i mediacji. Specjaliści działu prowadzenia postępowań sądowych poza znajomością praktyki sądowej są doskonałymi negocjatorami: wyróżnia ich zdolność szybkiego reagowania i logicznego myślenia, co przekłąda się na efektywną taktykę działań i osiąganie zamierzonych celów z pełnym sukcesem.

Świadczymy pomoc prawną szczególnie w sprawach sądowych o świadczenia pieniężne. W sytuacji, gdy polubowne działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, inicjujemy postępowania sądowe, zabezpieczające i egzekucyjne.

Ponadto, działamy w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Składamy sprzeciwy, zarzuty, apelacje, zażalenia oraz przygotowujemy wszelkie inne konieczne pisma. Szukamy najkorzystniejszej dla Klienta strategii procesowej i zawsze w uwzględniamy jego interes oraz pozostałe cele biznesowe. Jeśli istnieje taka możliwość, przedstawiamy Klientowi możliwość ugodowego zakończenia sporu.

Dział analizy zmian prawnych czuwa nad wszelkimi zmianami prawa, które dotyczą naszych Klientów w sposób pośredni lub bezpośredni.