Zmiany i restrukturyzacja w spółce

12 kwietnia 2024   | Dominika Krawczyk Zmiany i restrukturyzacja w spółce

Przystąpienie do spółki partnerskiej nowego wspólnika

Prowadzisz działalność gospodarczą w ramach spółki partnerskiej i wraz ze swoimi wspólnikami rozważacie możliwość dopuszczenia kolejnej osoby do prowadzonej przez Was działalności? Nie wiesz jednak w jaki sposób może dojść do przystąpienia do tego rodzaju spółki nowego wspólnika? A może chciałbyś wystąpić ze spółki, jednak nie wiesz, w jaki sposób możesz przekazać przysługujące Ci uprawnienia […]

10 kwietnia 2024   | Dominika Krawczyk Zmiany i restrukturyzacja w spółce

Przystąpienie do spółki komandytowej nowego wspólnika

Chciałbyś przystąpić do spółki komandytowej jako komplementariusz? A może rozważasz przystąpienie do niej w roli komandytariusza? Nie wiesz jednak jakich formalności należy w tym celu dochować? A może zastanawiasz się, czy w związku z przystąpieniem do spółki komandytowej, ponosić będziesz odpowiedzialność za zobowiązania spółki powstałe przed dniem Twojego przystąpienia? W niniejszej publikacji przybliżymy Ci, w […]

5 kwietnia 2024   | Dominika Krawczyk Zmiany i restrukturyzacja w spółce

Przystąpienie do spółki jawnej nowego wspólnika – porada prawna

Prowadzisz działalność gospodarczą w spółce osobowej – w formie spółki jawnej, jednak chciałbyś przenieść przysługujące Ci prawa i obowiązki na inną osobę? A może do Twojej spółki chciałaby przystąpić nowa osoba przy jednoczesnym pozostaniu w niej wszystkich dotychczasowych wspólników? W tej publikacji przybliżymy Ci zasady, z którymi wiążę się przystąpienie nowego wspólnika do spółki jawnej, […]

14 marca 2024   | Dominika Krawczyk Zmiany i restrukturyzacja w spółce

Zawieszenie działalności sp. z o.o. – co należy wiedzieć?

Prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego, a konkretnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak w ostatnim okresie Twoje przychody finansowe nie są zadowalające bądź w ogóle ich nie osiągasz? A może ze względu na osobistą sytuację chciałbyś czasowo zawiesić działalność gospodarczą i obniżyć koszty funkcjonowania spółki, nie wiesz jednak czy to w ogóle możliwe? […]