Doradztwo prawne

13 maja 2024   | Dominika Krawczyk Doradztwo prawne

Kto może reprezentować spółkę cywilną? Kto podpisuje umowy?

Czy wiesz jaki status posiada spółka cywilna w oparciu o obowiązujące przepisy prawa? Wydaje Ci się, że jest to jedna ze spółek prawa handlowego, a jej działanie reguluje kodeks spółek handlowych podobnie jak obejmuje przepisy określające spółkę jawną, komandytową, czy też spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Nic bardziej mylnego! W niniejszej publikacji, pokrótce wyjaśnimy Ci czym […]

19 maja 2020   | Edyta Sieniawska – partner Doradztwo prawne

Opóźnienia w płatnościach pomiędzy przedsiębiorcami – nawet 100 euro rekompensaty

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w przypadku opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez dłużnika, wierzycielowi należna jest rekompensata z tytułu kosztów odzyskiwania należności.  Dotychczas kwota rekompensaty była stała i niezależnie od wysokości świadczenia dłużnika – wynosiła równowartość 40 euro. Jednak już od stycznia 2020 roku kwota ta może wynieść 70, […]