13 czerwca 2024   | Dominika Krawczyk Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna a podatki

Fundacje rodzinne są bardzo korzystnym rozwiązaniem dla osób, którym zależy na zgromadzeniu posiadanego majątku inwestycyjnego w jednym podmiocie i możliwości pomnażania go przy jednoczesnym zabezpieczeniu finansowym siebie i najbliższej rodziny. Dzięki elastyczności rozwiązań w konstruowaniu statutów w fundacjach rodzinnych fundator zyskuje możliwość zindywidualizowania sposobu sukcesji składników majątkowych, mienia przekazanego fundacji, tworząc prywatny plan sukcesyjny. Jednocześnie […]

7 czerwca 2024   | Dominika Krawczyk Fundacja rodzinna

Założenie fundacji rodzinnej

Założenie fundacji rodzinnej jest doskonałym rozwiązaniem, dla osób fizycznych którym zależy na zabezpieczeniu i sukcesji majątku inwestycyjnego. O tym, że jest to potrzebna instytucja świadczy fakt, że fundacji rodzinnych przybywa szybciej niż szacowano pierwotnie uchwalając nowe regulacje prawne. Wskazać przy tym należy, że fundacja rodzinna jako instytucja prawna zaspokaja potrzeby przedsiębiorców, inwestorów na rynku nieruchomości, […]

4 czerwca 2024   | Dominika Krawczyk Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna – zasady inwestowania w nieruchomości

Z naszych wcześniejszych publikacji dowiedziałeś się m.in. czym jest fundacja rodzinna, w jakim celu można ją utworzyć, a także jaka jest relacja między fundacją rodzinną a możliwością wyboru opodatkowania estońskim CIT. Tym razem odniesiemy się do kwestii powierzenia fundacji nieruchomości wchodzących w skład majątku rodzinnego oraz do możliwości inwestowania majątku fundacji rodzinnej w nieruchomości, wskazując […]

20 maja 2024   | Dominika Krawczyk Ważne w Twojej spółce

Wniesienie wkładu do spółki osobowej – rady praktyczne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednym z podstawowych obowiązków wspólnika jakiejkolwiek spółki prawa handlowego, a zatem również wspólnika spółki osobowej, jest dążenie do osiągnięcia wspólnego celu poprzez wniesienie wkładów do spółki. Czy wiesz jednak, co może zostać wniesione tytułem wkładu do spółki osobowej? A także na co powinieneś zwrócić uwagę chcąc wnieść wkład zawierając umowę spółki […]

13 maja 2024   | Dominika Krawczyk Ważne w Twojej spółce

Wniesienie wkładu do spółki kapitałowej – rady praktyczne.

Jesteś zainteresowany założeniem spółki kapitałowej jednak zastanawiasz się czy może zostać do niej wniesiony aport już przy zawarciu umowy spółki? Zastanawiasz się w jaki sposób może nastąpić pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o.? A może już prowadzisz działalność gospodarczą w spółce z o.o. lub w spółce akcyjnej i zastanawiasz się czy przedmiotem wkładu do spółki […]

13 maja 2024   | Dominika Krawczyk Doradztwo prawne

Kto może reprezentować spółkę cywilną? Kto podpisuje umowy?

Czy wiesz jaki status posiada spółka cywilna w oparciu o obowiązujące przepisy prawa? Wydaje Ci się, że jest to jedna ze spółek prawa handlowego, a jej działanie reguluje kodeks spółek handlowych podobnie jak obejmuje przepisy określające spółkę jawną, komandytową, czy też spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Nic bardziej mylnego! W niniejszej publikacji, pokrótce wyjaśnimy Ci czym […]

12 kwietnia 2024   | Dominika Krawczyk Zmiany i restrukturyzacja w spółce

Przystąpienie do spółki partnerskiej nowego wspólnika

Prowadzisz działalność gospodarczą w ramach spółki partnerskiej i wraz ze swoimi wspólnikami rozważacie możliwość dopuszczenia kolejnej osoby do prowadzonej przez Was działalności? Nie wiesz jednak w jaki sposób może dojść do przystąpienia do tego rodzaju spółki nowego wspólnika? A może chciałbyś wystąpić ze spółki, jednak nie wiesz, w jaki sposób możesz przekazać przysługujące Ci uprawnienia […]

10 kwietnia 2024   | Dominika Krawczyk Zmiany i restrukturyzacja w spółce

Przystąpienie do spółki komandytowej nowego wspólnika

Chciałbyś przystąpić do spółki komandytowej jako komplementariusz? A może rozważasz przystąpienie do niej w roli komandytariusza? Nie wiesz jednak jakich formalności należy w tym celu dochować? A może zastanawiasz się, czy w związku z przystąpieniem do spółki komandytowej, ponosić będziesz odpowiedzialność za zobowiązania spółki powstałe przed dniem Twojego przystąpienia? W niniejszej publikacji przybliżymy Ci, w […]

5 kwietnia 2024   | Dominika Krawczyk Zmiany i restrukturyzacja w spółce

Przystąpienie do spółki jawnej nowego wspólnika – porada prawna

Prowadzisz działalność gospodarczą w spółce osobowej – w formie spółki jawnej, jednak chciałbyś przenieść przysługujące Ci prawa i obowiązki na inną osobę? A może do Twojej spółki chciałaby przystąpić nowa osoba przy jednoczesnym pozostaniu w niej wszystkich dotychczasowych wspólników? W tej publikacji przybliżymy Ci zasady, z którymi wiążę się przystąpienie nowego wspólnika do spółki jawnej, […]