Wiedza

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie

Od 2013 r. współpracowała z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych w zakresie prawa i postępowania cywilnego, prawa pracy i prawa gospodarczego.

W latach 2014-2015 świadczyła nieodpłatną pomoc prawną w ramach Sekcji Prawa Medycznego Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada szczególne doświadczenie w świadczeniu usług w dziedzinach prawa gospodarczego oraz cywilnego. Interesuje się także prawem gospodarczym oraz prawem medycznym.