P Lewinski trescadwokat - of Counsel

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując w 1995 r. dyplom magistra prawa.

1997 ukończył aplikację sądową zdając egzamin sędziowski.

W latach 1997 - 1999 orzekał w sprawach karnych. Następnie zatrudnił się w jednej z największych firm na polskim rynku pracy gdzie zajmował się współpracą z operatorami telekomunikacyjnymi i podmiotami gospodarczymi korzystającymi z jej usług. Po odbyciu w latach 2003- 2005 aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie złożył egzamin adwokacki. W praktyce adwokackiej zajmuje się przede wszystkim sprawami cywilnymi i karnymi.