rosobaadca prawny

Ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 2006 – 2010 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W 2010 r. zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

Od 2004 r. zdobywał doświadczenie zawodowe, początkowo jako prawnik wewnętrzny, a następnie współpracując z kancelariami radcowskimi oraz podatkowymi. Świadczył bieżącą pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, w tym reprezentując Klientów w postępowaniach sądowych, głównie z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz gospodarczego. Posiada duże doświadczenie w zakresie sporządzania, opiniowania i negocjowania umów w obrocie gospodarczym.

Z Kancelarią Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi współpracuje od 2019 r., świadcząc bieżącą obsługę prawną na rzecz jej Klientów.