osobaprawnik

W 2018 roku ukończył z wynikiem bardzo dobrym wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc w Katedrze Postępowania Karnego pracę magisterską pt. „Specyfika dowodów w postępowaniu karnym gospodarczym na przykładzie przestępstwa prania pieniędzy”.

W czasie studiów zdobywał doświadczenie zawodowe w kancelariach adwokackich, sądach, prokuraturze i działach prawnych spółek. Zajmował się świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej, pracując jako wolontariusz w Fundacji Academia Iuris w latach 2016-2017, oraz w Sekcji Prawa Pracy Studenckiej Poradni Prawnej UJ w latach 2017-2018 r.

Z Kancelarią Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi  współpracuje od 2018 roku, zajmując się głównie prowadzeniem cywilnych spraw sądowych oraz stałą obsługą podmiotów gospodarczych. W obszarze jego zainteresowań zawodowych pozostaje w szczególności szeroko pojęte prawo karne.