osobaaplikant adwokacki

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2018 r. na kierunku prawo z wynikiem bardzo dobrym. Pracę magisterską pisała w Katedrze Prawa Administracyjnego pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Zimmermana. Jest także studentką studiów I stopnia tegoż Wydziału na kierunku administracja, gdzie przygotowuje pracę licencjacką w katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego.

W 2019 r. została wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

Od 2016 r. zdobywała doświadczenie zawodowe współpracując z kilkoma krakowskimi kancelariami. Będąc przewodniczącą Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz członkiem Uczelnianej Komisji Prawnej i Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego aktywnie brała udział w pracach Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na rzecz społeczności studenckiej.

Naukowo związana przede wszystkim z Kołem Prawa Sportowego TBSP UJ. Ponadto, w kręgu jej zainteresowań pozostają również zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego.

Posługuje się językiem angielskim.

Z kancelarią Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi współpracuje od 2019 r.