E Sieniawska trescradca prawny

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W okresie od 2006 do 2010 roku odbywała aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W 2010 roku zdała egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2005 roku współpracując z wieloma kancelariami i świadcząc pomoc prawną m.in. na rzecz szpitali, towarzystw ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw komunalnych, przedsiębiorstw z branży budowlanej oraz IT. Zajmowała się kompleksową obsługą korporacyjną klientów Kancelarii, w tym spółek notowanych na NewConnect.

Z Kancelarią współpracuje od 2012 roku. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nieruchomości prowadząc sprawy związane z nabywaniem, zbywaniem, zagospodarowaniem nieruchomości oraz przeprowadzeniem procesu budowlanego. Wielokrotnie uczestniczyła w prowadzeniu due diligence nieruchomości i obsłudze procesów nabywania nieruchomości dla celów inwestycyjnych.

Reprezentuje klientów Kancelarii przed organami administracji i sądami administracyjnymi m.in. w sprawach o wydanie decyzji określającej warunki zabudowy, decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, decyzji w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

Legitymuje się bogatym doświadczeniem procesowym zarówno przed sądami powszechnymi jak i sądami administracyjnymi.

Uczestniczyła w procesie przekształceń grup spółek w spółki osobowe i obsłudze procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw.

W kręgu jej zainteresowań pozostaje także prawo pracy, ze szczególnym naciskiem na optymalizację procesów zatrudnienia oraz prawo cywilne.