P.Apostolski trescaplikant radcowski

Wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył w 2016 roku, broniąc w Katedrze Prawa Europejskiego pracę magisterską pt. „Wybrane aspekty prawa pracy Unii Europejskiej”. Podczas studiów zdobywał doświadczenie zawodowe, współpracując od 2014 roku z renomowanymi krakowskimi kancelariami oraz świadcząc nieodpłatną pomoc prawną w ramach Sekcji Prawa Pracy Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas studiów uczestniczył w cyklu wykładów pt. Chinese Company Law, prowadzonym przez Beijing Foreign Studies University we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

W 2017 roku uzyskał wpis na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.