A.Lipska Tresc

aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła studia na kierunku Prawo z wynikiem bardzo dobrym. W 2017 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. 

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. W Kancelarii zajmuje się również postępowaniem egzekucyjnym.

Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych oraz obsługi procesu inwestycyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach krakowskich obsługując przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne.

W obszarze jej zainteresowań zawodowych znajduje się w szczególności prawo autorskie i szeroko pojęte prawo gospodarcze.

Posługuje się językiem angielskim.

Z Kancelarią Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi związana od 2016 roku.