D.Miksiewicz Trescadwokat

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, broniąc w 2013 r. pracę magisterską w Katedrze Kryminalistyki i Prawa Dowodowego pod kierunkiem prof. Adama Tarachy.

W latach 2014-2016 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie.  W roku 2017 zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał świadcząc w trakcie studiów pomoc prawną w Sekcji Cywilnej Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej UMCS. Karierę zawodową rozpoczął współpracując z kancelarią prawną Consilium Bonum, a następnie z kancelarią adwokacką Janusz Gilewicz i Partnerzy.

Ponadto, w kręgu jego zainteresowań pozostają także zagadnienia z zakresu przestępczości ubezpieczeniowej oraz prawo sportowe. Posiada również doświadczenie w reprezentowaniu stron przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN oraz Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN w Warszawie.

Od 2016 r. aktywnie uczestniczy w kolejnych edycjach programu edukacyjnego kierowanego do młodzieży szkolnej pod nazwą „Tydzień Konstytucyjny” organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy.

Z kancelarią jest związany od 2017 r., gdzie zajmuje się reprezentacją procesową klientów w sprawach karnych, cywilnych i gospodarczych.