BChudoba tekstadwokat

Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1997 r. W latach 1999–2003 odbywał aplikację adwokacją w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ oraz kurs na doradców podatkowych z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości.

W 2003 r. zdał egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Zdobywał doświadczenie zawodowe od 1996 r. współpracując z wieloma kancelariami adwokackimi oraz świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców z branży budowlanej, motoryzacyjnej, produkcyjnej oraz świadczących usługi finansowe.

W latach 1997–1998 pracował w kancelarii KUBAS s.c. W latach 1998–2001 był zatrudniony w dziale prawnym Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A., a następnie pełnił funkcję kierownika działu prawnego firmy TRAS – OKNA S.A. (później TRAS TYCHY S.A.). Współpracował z producentami stolarki okiennej, firmami z branży motoryzacyjnej i deweloperskiej.

W latach 2003–2007 był wspólnikiem spółki Adwokaci Cichy Chudoba Marasek Zybura Sp. p. świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców.

Od 2007 r. wraz z zespołem innych adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych prowadzi kancelarię adwokacką pod firmą Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi.

Zawodowo szczególnie interesuje się problematyką koncepcji organizacji prawnej grup kapitałowych, prawem spółek, prawami i obowiązkami członków organów spółek, umowami w obrocie gospodarczym, zobowiązaniami umownymi, prawem podatkowym oraz systemami compliance.

Posiada szczególne doświadczenie w świadczeniu usług w zakładaniu spółek, określaniu warunków współpracy wspólników spółek osobowych i kapitałowych, przekształcaniu spółek, podziałach i łączeniu spółek oraz w transakcjach nabywania i zbywania udziałów i przedsiębiorstw.

Zawodowo szczególnie interesuje się: prawem spółek, prawem podatkowym i prawem umów gospodarczych.

Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej HOLDING 1 S.A.