M Siwik trescaplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 2013 roku zdobywała doświadczenie zawodowe współpracując z kancelariami adwokackimi oraz kancelariami radców prawnych w zakresie prawa i postępowania cywilnego, prawa pracy oraz prawa gospodarczego.

W latach 2014-2015 świadczyła nieodpłatną pomoc prawną w ramach Sekcji Prawa Medycznego Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Posiada szczególne doświadczenie w świadczeniu usług w dziedzinach prawa gospodarczego oraz cywilnego.

Zawodowo szczególnie interesuje się: prawem gospodarczym oraz prawem medycznym.