Naszymi klientami są nie tylko przedsiębiorcy. Usługi nasze świadczymy także osobom, które potrzebują wsparcia prawnego w wykonywanej działalności zawodowej - pełniąc zawody zaufania publicznego czy też pełniąc funkcje w organach spółek prawa handlowego. Doradzamy oceniając ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji, konsultujemy zawierane umowy, wskazujemy na ryzyko prawne.