Jednym z kierunków współpracy z klientami obsługiwanymi przez Kancelarię jest świadczenie usług, których celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania zasad udzielania kredytu kupieckiego przedsiębiorcom.

W tym zakresie, po uzgodnieniu zasad współpracy z klientem, doradzamy klientowi na etapie ustalania i wdrażania zasad udzielania kredytu kupieckiego, a następnie wspomagamy uzyskiwanie przez klienta terminowej spłaty należności. Wspólne wypracowanie zasad udzielania kredytu kupieckiego ma na celu wdrożenie procedur zapewniających najlepszą dla klienta efektywność późniejszej windykacji należności i zachowanie dobrych wskaźników finansowych.