Prowadzenie sporów sądowych to usługa najczęściej kojarzona z działalnością adwokatów. Prowadzimy wiele sporów sądowych, mając w zespole adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w prowadzeniu sporów sądowych w branżach w jakich działają nasi klienci.

W Kancelarii jednak doskonale rozumiemy, że dla naszych klientów spór sądowy to utlima ratio - środek ostateczny.

Przekonujemy klientów, że większe zaangażowanie przy negocjacji umowy i precyzyjnej regulacji praw i obowiązków stron pozwoli na unikniecie kilkunastokrotnie większego zaangażowania przy rozwiązywaniu sporu.

Jeżeli doszło do sporu prowadzimy na zlecenie klientów także postępowania sądowe.