Współpracujemy także z zakonami i kościelnymi osobami prawnymi prowadzącymi szkoły podstawowe, gimnazja, licea oraz szkoły wyższe.