Przedsiębiorcom prowadzącym inwestycje w nieruchomości doradzamy począwszy od momentu podjęcia negocjacji z kontrahentem, oceniamy przydatność inwestycyjną gruntu z punktu widzenia prawnego i planistycznego, uczestniczymy w nabyciu gruntu, a następnie wspieramy do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Przygotowujemy pakiety dokumentów i umów niezbędnych do pełnej komercjalizacji obiektu.