Przedsiębiorcy z branży budowlanej są szczególnie narażeni na ryzyko kontraktowe i pozakontraktowe. Pozwalamy je umiejętnie ocenić i zminimalizować.