Wieloletnia współpraca z przedsiębiorcami, podejmowanie nowych wyzwań i wspólna realizacja projektów dla naszych klientów, a także nasza konsekwencja pozwoliły na wyróżnienie w naszej pracy szeregu praktyk (specjalizacji).

Wśród najważniejszych możemy wymienić:

 • prawo umów,
 • prawo obrotu konsumenckiego,
 • prawo ochrony konkurencji,
 • prawo spółek i prawo korporacyjne (regulacje dotyczące grup kapitałowych),
 • transakcje na rynku nieruchomości,
 • transakcje nabywania przedsiębiorstw,
 • transakcje nabywania udziałów w spółkach,
 • prawo nieruchomości,
 • postępowania sądowe,
 • postępowania egzekucyjne,
 • prawo odpowiedzialności organów publicznych,
 • prawo budowlane, prawo inwestycji budowlanych,
 • prawo podatkowe,
 • prawo autorskie, prawo własności intelektualnej,
 • prawo reklamy,
 • prawo internetu,
 • prawo restrukturyzacyjne,
 • zamówienia publiczne,
 • zabezpieczanie wierzytelności,
 • prawo papierów wartościowych - prawo akcji, obligacji, weksli,
 • prawo telekomunikacyjne,
 • prawo pracy,
 • prawo administracyjne,
 • prawo planistyczne – zagospodarowanie przestrzenne,
 • postępowania administracyjne,
 • prawo medyczne,
 • prawo farmaceutyczne,
 • prawo ochrony środowiska,
 • prawo ochrony wierzyciela i dłużnika (skargi pauliańskie i zabezpieczenie majątku prywatnego),
 • prawo rodzinne i prawo spadkowe,
 • prawo zobowiązań pozakontraktowych,
 • prawo ochrony prywatności,
 • ściąganie należności, postępowania egzekucyjne.