Kancelaria działa w oparciu o ustawę Prawo o adwokaturze oraz akty wprowadzone przez Adwokaturę Polską regulujące zasady wykonywania zawodu adwokata.

Zasady kształtowane od ponad 90 lat regulują zobowiązania członków adwokatury wobec klientów, sądów, organów państwowych i innych członków adwokatury.

Celem wiążących nas zasad jest między innymi zapewnienie, aby świadczone przez nas usługi były rzetelne, profesjonalne, zgodne z najlepiej pojętym interesem klienta, odpowiadały wymogom prawa i szacunku dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej.
Świadczone usługi odpowiadają wymogom zawodów zaufania publicznego, a nasza działalność podlega kontroli przez organy adwokatury.

Zapewnieniem jakości świadczonych przez nas usług jest:
1. stosowanie się do zasad etycznych i zasad wykonywania zawodu adwokata,
2. zdobyte wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług,
3. współpraca zespołu ekspertów i specjalistów,
4. dążenie do rzetelności i rozwoju jakości naszych usług,
5. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Symbolem naszej Kancelarii są Trzy Filary.

Są one dla nas wyznacznikiem wartości jakimi powinniśmy kierować się doradzając przedsiębiorcom w działalności gospodarczej oraz naszym klientom szukającym wsparcia prawnego w działalności zawodowej bądź w życiu prywatnym:

  • rzetelności,
  • sumienności,
  • profesjonalizmu.

Wartości te staramy się realizować w świadczeniu usług prawnych.