Zdobyte doświadczenie z zakresu obsługi prawnej, a także zainteresowania zawodowe zaowocowały szeregiem publikacji.

Istotną ich część stanowią publikacje z zakresu odpowiedzialności cywilnej:

Odpowiedzialność doradcy za błąd w deklaracji Bogdan Chudoba, Forum Doradców Podatkowych 11/2005, 12/2005,

OC doradcy podatkowego – umowa generalna – trzy ważne spostrzeżenia Bogdan Chudoba, Forum Doradców Podatkowych 1/2006,

Skutki wyroku TK w sprawie ubezpieczenia OC doradców podatkowych Bogdan Chudoba, Forum Doradców Podatkowych 4/2006,

Należyta staranność, rażące niedbalstwo w doradztwie podatkowym Bogdan Chudoba, Forum Doradców Podatkowych 5/2006,

Należyta staranność w doradztwie podatkowym Bogdan Chudoba, Forum Doradców Podatkowych 6/2006,

 

Publikacje z zakresu związanego z przygotowywaniem i zawieraniem umów:

Zabezpiecz swoje interesy w umowach z klientami Bogdan Chudoba, Forum Doradców Podatkowych 1/2006,

Zanim opracujemy umowę Bogdan Chudoba, Forum Doradców Podatkowych 2/2006,

Z kim zwieramy umowy? Bogdan Chudoba, Forum Doradców Podatkowych 3/2006,

Jak oznaczyć strony umowy? Bogdan Chudoba, Forum Doradców Podatkowych 4/2006,

Reprezentacja stron umowy Bogdan Chudoba, Forum Doradców Podatkowych 5/2006,

W jakiej formie zawrzeć umowę lub aneks do umowy Bogdan Chudoba, Forum Doradców Podatkowych 6/2006,

Znaczenie określenia przedmiotu umowy Bogdan Chudoba, Forum Doradców Podatkowych 7-8/2006,

Wynagrodzenie i zabezpieczenie zapłaty Bogdan Chudoba, Forum Doradców Podatkowych 9/2006,

Uwagi o oznaczaniu okresu zawarcia umowy Bogdan Chudoba, Forum Doradców Podatkowych 10/2006,

Niebezpieczne zastrzeżenia umowne Bogdan Chudoba, Forum Doradców Podatkowych 11/2006,

Istotne klauzule umowne Bogdan Chudoba, Forum Doradców Podatkowych 12/2006,

Praktyczne aspekty podpisywania umów – wstęp do publikacji „Wzory umów i pism dla doradców podatkowych” Forum Doradców Podatkowych, Kraków 2006.