Wsparcia prawnego udzielamy także osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej pomagając załatwić sprawy prawne i podatkowe związane z posiadanym majątkiem, relacjami rodzinnymi, sporami kontrahentami, czy też spotami z organami państwowymi.