W naszej działalności wspieramy także przedsiębiorców z innych branż. Obsługujemy także organizacje non-profit, fundacje i stowarzyszenia. Wypracowane w ramach obsługi wszystkich powyżej doświadczenie w większości dziedzin prawa pozwala nam odpowiedzialnie podjąć się obsługi przedsiębiorców w branżach niewymienionych powyżej lub świadczyć usługi specjalistyczne w ramach tzw. kancelarii butikowej.